Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Katılımlı 4. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu Raporu

Marmara Sağlık Hizmetleri Dergisi , cilt.1, ss.79-84, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir Kararsızlığın Analizi: Hemşire miyim Yoksa Tıbbi Laboratuvar Teknikeri mi?

Marmara Sağlık Hizmetleri Dergisi, cilt.1, ss.31-34, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tıbbi Laboratuvar Bölümü Öğrencilerinin Yaz Stajı Değerlendirmeleri

Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, cilt.2, ss.66-76, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kök Hücre Çalışmalarına Yönelik Bilgi ve Tutumları

4.Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017

Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği Programında Laboratuvar Güvenlik Eğitiminin Önemi

4. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (Uluslararası katılımlı), Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Eğitiminde Temel Kimya Bilgisinin Mesleki Yeterlilikteki Öneminin Belirlenmesi

4. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017

Gönüllülük Çalışmalarının Mesleki Tutumlara Olumlu Etkileri

4. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (Uluslararası katılımlı), Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017

Gönüllülük Çalışmalarının Mesleki Tutumlara Olumlu Etkileri

4. Ulusal Sağlık Hizmetleri meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017

Türkiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Dergileri

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarında Uygulanan Programların Güncellenmesi ve Eğitim Standartlarının Belirlenmesi Çalıştayı, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2016

Deneysel Huntington hastalığı modelinde montelukasın antioksidan etkisi

13. Ulusal Sinirbilim kongresi, 30 Nisan-3 Mayıs 2015, Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye, 30 Nisan - 03 Mayıs 2015

The Antibacterial Activity of Natural and Regenerated Fabrics Treated with Tın Ions

ICNF 2015 From Nature to Market, 2nd International Conference on Natural Fibers, São Miguel Azores Portugal, 27 - 29 Nisan 2015

In vitro antibacterial antifungal and antioxidant effects of green tea and grape seed extracts

2014 Annual Conference & Exhibition Functional Foods, Nutraceuticals, Natural Health Products, and Dietary Supplements, İstanbul-Turkey, 14 - 17 Ekim 2014

Antibacterial Properties of TIN Finished Textiles

6th International İstanbul Textile Conference, Future Technical Textiles (FTT 2014), Marmara University Conference Center The Sultanahmet Campus, İstanbul, Turkey ITA R&D Centre, İstanbul, Turkey., 15 - 17 Ekim 2014

Protective Effect of Carnitine Against Acrylamide induced Toxicity in Rats

Fourth International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutical Sciences (IMPPS-4), 18 Eylül 2014

Protectıve Effect of Carnitine Against Acrylamide Induced Toxicity in Rats

Fourth International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutical Sciences, İstanbul, 18 - 21 Eylül 2014

The Effect of Pelargonium sidoides UMCA on Acrylamide Induced Toxicity in Rats

Fourth International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutical Sciences, İstanbul, 18 - 21 Eylül 2014

Effects of whey proteins on liver functions and inflammatory cytokines in ethanol induced gastric ülcer model in rats

IFCC-WorldLab ( 22nd İnternational Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 22nd Balkan Clinical Laboratory Federation Meeting (BCLF 2014), 26th National Congress of the Turkish Biochemical Society (TBS 2014)), 22-26 June 2014, İstanbul, Turkey, 22 - 26 Haziran 2014

Laboratuvar Güvenliği Eğitiminin Önemi ve Kapsamı

25. Ulusal Biyokimya kongresi, İzmir, Türkiye, 3 - 06 Eylül 2013

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programında Laboratuvarda Organizasyon Dersi Uygulama Örneği

Biyokimya Laboratuvar Eğitimine Çok Disiplinli Yaklaşım Çalıştayı, Ankara, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2012

Deneysel Huntington Hastalığı Modelinde Minosiklin ve Tetrasiklinin Antioksidan Etkisi

23. Ulusal Biyokimya Kongresi, Adana, Türkiye, 29 Kasım - 02 Aralık 2011

Single Bath Combined Dyeing and Antimicrobial Finishing of 100 Polyester Yarns

Tex Teh IV İnternational Conference, Bucharest – Romania, 23 - 24 Haziran 2011

Bir Kararsızlığın Analizi Hemşire miyim yoksa tıbbi laboratuar teknikeri mi

Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği 6. Ulusal Kongresi, Çeşme, Türkiye, 22 - 25 Eylül 2010

Tıbbi Laboratuvar Programında Genel Mikrobiyoloji Ders Başarısının Değerlendirilmesi

II. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İzmir (Dokuz Eylül Üniversitesi), Türkiye, 2 - 04 Eylül 2007

pH Kavramı ve Elektrokimya İçin Alternatif Uygulamalar

II. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İzmir (Dokuz Eylül Üniversitesi), Türkiye, 2 - 04 Eylül 2007

Tıbbi Laboratuvar Bölümü Öğrencilerinin Yaz Stajı Değerlendirmeleri

1. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Ankara-Gölbaşı (Gazi Üniversitesi), Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2006

Tıbbi Laboratuvar Bölümü Eğitim Kalitesinin Artırılmasına Yönelik Uygulamalar Moleküler Biyoloji ve Genetik

1. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Ankara-Gölbaşı (Gazi Üniversitesi), Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2006

Antimicrobial Finishing of Polyamide El Fabrics for Ladies Underwear

4th Central European Conference 2005, Fibre-Grade Polymers, Chemical Fibres and Special Textiles, Liberec, Czech Republic, 7 - 09 Eylül 2005

Pediatri polikliniğine başvuran Sağlıklı Çocuklarda Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus Kolonizasyonu

3. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 7-10 Mayıs 2003, İzmir, Türkiye, 7 - 10 Mayıs 2003

Methicillin Resistant Staphylococcus aureus Colonization of Turkish Children Attending to Pediatric Outpatient Clinic

ESPİD 2003, 21st Annual meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases, Giardini Naxos, Taormina, Sicily, 9 - 11 Nisan 2003