Lect.

HÜLYA GÜÇLÜ


Vocational School of Health Services

Medical Services and Techniques Department

Medical Laboratory Techniques

Education Information

2001 - 2003

2001 - 2003

Postgraduate

Marmara University, School Of Medicine, Basic Medical Sciences, Turkey

1995 - 1998

1995 - 1998

Undergraduate

Trakya University, Faculty Of Scıence, Department Of Bıology, Turkey

1993 - 1995

1993 - 1995

Associate Degree

Marmara University, Vocational School of Health Services, Medical Services and Techniques Department, Turkey

Dissertations

2003

2003

Postgraduate

Toplumda Kazanılmış Metisinine Dirençli Staphylococcus Aureus Kolonizasyonunun Epidemiyolojisi

Marmara University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Research Areas

Medical Microbiology

Academic Titles / Tasks

2000 - Continues

2000 - Continues

Lecturer

Marmara University, Vocational School of Health Services, Medical Services and Techniques Department

Managerial Experience

2015 - 2018

2015 - 2018

Assistant Director of Vocational School

Marmara University, Vocational School of Health Services

Courses

Associate Degree

Associate Degree

Tıbbi Laboratuvar Organizasyonu

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

2017

2017

Uluslararası Katılımlı 4. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu Raporu

Özkan N. , Güçlü H. , Yüksel M.

Marmara Sağlık Hizmetleri Dergisi , vol.1, no.2, pp.79-84, 2017 (National Refreed University Journal)

2017

2017

Bir Kararsızlığın Analizi: Hemşire miyim Yoksa Tıbbi Laboratuvar Teknikeri mi?

VELİOĞLU ÖĞÜNÇ A. , GÜÇLÜ H. , YÜKSEL M.

Marmara Sağlık Hizmetleri Dergisi, vol.1, pp.31-34, 2017 (Other Refereed National Journals)

2007

2007

Tıbbi Laboratuvar Bölümü Öğrencilerinin Yaz Stajı Değerlendirmeleri

ŞAHİN H. , VELİOĞLU ÖĞÜNÇ A. , YÜKSEL M., GÜLEN D.

Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, vol.2, pp.66-76, 2007 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2017

2017

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kök Hücre Çalışmalarına Yönelik Bilgi ve Tutumları

GÜÇLÜ H. , GAYEF A., YÜKSEL M.

4.Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Turkey, 15 - 18 November 2017

2017

2017

Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği Programında Laboratuvar Güvenlik Eğitiminin Önemi

GÜÇLÜ H. , YÜKSEL M. , VELİOĞLU ÖĞÜNÇ A.

4. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (Uluslararası katılımlı), Turkey, 15 - 18 November 2017

2017

2017

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Eğitiminde Temel Kimya Bilgisinin Mesleki Yeterlilikteki Öneminin Belirlenmesi

ÇAKIR N. , VELİOĞLU ÖĞÜNÇ A. , GÜÇLÜ H. , YÜKSEL M.

4. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 15 - 18 November 2017

2017

2017

Gönüllülük Çalışmalarının Mesleki Tutumlara Olumlu Etkileri

VELİOĞLU ÖĞÜNÇ A. , ÇAKIR N. , GÜÇLÜ H. , YÜKSEL M.

4. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (Uluslararası katılımlı), Turkey, 15 - 18 November 2017

2017

2017

Gönüllülük Çalışmalarının Mesleki Tutumlara Olumlu Etkileri

Velioğlu Öğünç A. , Çakır N., Güçlü H. , Yüksel M.

4. Ulusal Sağlık Hizmetleri meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 15 - 18 November 2017

2016

2016

Türkiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Dergileri

GÜÇLÜ H.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarında Uygulanan Programların Güncellenmesi ve Eğitim Standartlarının Belirlenmesi Çalıştayı, Turkey, 12 - 14 May 2016

2015

2015

Deneysel Huntington hastalığı modelinde montelukasın antioksidan etkisi

YÜKSEL M. , AYDEMİR S. , ŞAHİN H. , ÖZKAN N. , ERDOĞAN N.

13. Ulusal Sinirbilim kongresi, 30 Nisan-3 Mayıs 2015, Selçuk Üniversitesi, Konya, Turkey, 30 April - 03 May 2015

2015

2015

The Antibacterial Activity of Natural and Regenerated Fabrics Treated with Tın Ions

BÜYÜKAKINCI ATAER B. Y. , ŞAHİN H.

ICNF 2015 From Nature to Market, 2nd International Conference on Natural Fibers, São Miguel Azores Portugal, 27 - 29 April 2015

2014

2014

Antibacterial Properties of TIN Finished Textiles

BÜYÜKAKINCI ATAER B. Y. , ŞAHİN H.

6th International İstanbul Textile Conference, Future Technical Textiles (FTT 2014), Marmara University Conference Center The Sultanahmet Campus, İstanbul, Turkey ITA R&D Centre, İstanbul, Turkey., 15 - 17 October 2014

2014

2014

In vitro antibacterial antifungal and antioxidant effects of green tea and grape seed extracts

VELİOĞLU ÖĞÜNÇ A. , ŞAHİN H. , ZÜLFİKAR GÜL E.

2014 Annual Conference & Exhibition Functional Foods, Nutraceuticals, Natural Health Products, and Dietary Supplements, İstanbul-Turkey, 14 - 17 October 2014 Sustainable Development

2014

2014

In vitro antibacterial antifungal and antioxidant effects of Green Tea and Grape Seed extracts p 240 S 292

VELİOĞLU ÖĞÜNÇ A. , ŞAHİN H. , ZÜLFİKAR GÜL E.

7th INTERNATONAL CONFERENCE AND EXHİBİTİON ON NUTRACEUTİCALS AND FUNCTİONAL FOODS, 14 - 17 October 2014 Sustainable Development

2014

2014

Protective Effect of Carnitine Against Acrylamide induced Toxicity in Rats

GÜÇLÜ H. , AYDEMİR S. , ÖZKAN N. , YÜKSEL M., ERDOĞAN N., OMURTAG G. Z.

Fourth International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutical Sciences (IMPPS-4), 18 September 2014

2014

2014

The Effect of Pelargonium sidoides Extract UMCA on Acrylamide induced Toxicity in Rats

AYDEMİR S. , GÜÇLÜ H. , ÖZKAN N. , YÜKSEL M., ERDOĞAN N., OMURTAG G. Z.

Fourth International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutical Sciences (IMPPS-4), 18 September 2014

2014

2014

The Effect of Montelukast on 3 Nitropropionic acid Induced Experimental Huntington s Disease Model

YÜKSEL M. , AYDEMİR S. , GÜÇLÜ H. , ÖZKAN N. , ERDOĞAN N.

Fourth International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutical Sciences (IMPPS-4), 18 September 2014

2014

2014

Protectıve Effect of Carnitine Against Acrylamide Induced Toxicity in Rats

ŞAHİN H. , AYDEMİR S. , YÜKSEL M. , ÖZKAN N., ERDOĞAN N., OMURTAG G. Z.

Fourth International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutical Sciences, İstanbul, 18 - 21 September 2014

2014

2014

The Effect of Pelargonium sidoides UMCA on Acrylamide Induced Toxicity in Rats

AYDEMİR S. , ŞAHİN H. , ÖZKAN N. , YÜKSEL M. , ERDOĞAN N., OMURTAG G. Z.

Fourth International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutical Sciences, İstanbul, 18 - 21 September 2014

2014

2014

Effects of whey proteins on liver functions and inflammatory cytokines in ethanol induced gastric ülcer model in rats

VELİOĞLU ÖĞÜNÇ A. , ŞEHİRLİ A. Ö. , TOPÇU G., ŞAHİN H.

IFCC-WorldLab ( 22nd İnternational Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 22nd Balkan Clinical Laboratory Federation Meeting (BCLF 2014), 26th National Congress of the Turkish Biochemical Society (TBS 2014)), 22-26 June 2014, İstanbul, Turkey, 22 - 26 June 2014

2013

2013

Laboratuvar Güvenliği Eğitiminin Önemi ve Kapsamı

ŞAHİN H. , YÜKSEL M. , VELİOĞLU ÖĞÜNÇ A.

25. Ulusal Biyokimya kongresi, İzmir, Turkey, 3 - 06 September 2013

2012

2012

Tıbbi Laboratuvar Programında Laboratuvar Aletleri Dersinin Önemi

ŞAHİN H. , YÜKSEL M. , VELİOĞLU ÖĞÜNÇ A.

24. Ulusal Biyokimya Kongresi, Konya, Turkey, 25 - 28 September 2012

2012

2012

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programında Laboratuvarda Organizasyon Dersi Uygulama Örneği

YÜKSEL M. , ŞAHİN H. , VELİOĞLU ÖĞÜNÇ A.

Biyokimya Laboratuvar Eğitimine Çok Disiplinli Yaklaşım Çalıştayı, Ankara, Turkey, 3 - 04 May 2012

2011

2011

Deneysel Huntington Hastalığı Modelinde Minosiklin ve Tetrasiklinin Antioksidan Etkisi

ŞAHİN H. , YÜKSEL M.

23. Ulusal Biyokimya Kongresi, Adana, Turkey, 29 November - 02 December 2011

2011

2011

Single Bath Combined Dyeing and Antimicrobial Finishing of %100 Polyester Yarns

Öner E. , Atak O., Durna M., Şahin H. , Urkan I.

Tex Teh IV İnternational Conference, Bucharest – Romania, Bucuresti, Romania, 23 - 24 June 2011, pp.314-318

2010

2010

Deneysel Huntington Hastalığı Modelinde Alfa Lipoik Asit ve Deferioksamin in Antioksidan Etkisi

ŞAHİN H. , YÜKSEL M.

22. Ulusal Biyokimya Kongresi, Eskişehir, Turkey, 27 - 30 October 2010

2010

2010

Bir Kararsızlığın Analizi Hemşire miyim yoksa tıbbi laboratuar teknikeri mi

VELİOĞLU ÖĞÜNÇ A. , ŞAHİN H. , YÜKSEL M.

Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği 6. Ulusal Kongresi, Çeşme, Turkey, 22 - 25 September 2010

2007

2007

pH Kavramı ve Elektrokimya İçin Alternatif Uygulamalar

ŞAHİN H. , YÜKSEL M.

II. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İzmir (Dokuz Eylül Üniversitesi), Turkey, 2 - 04 September 2007

2007

2007

Tıbbi Laboratuvar Programına Sınavsız Geçiş ile Gelen Öğrencilerin Genel Mikrobiyoloji Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Derslerinde Final Sınavı Başarılarının İncelenmesi

GÜLEN D., ŞAHİN H.

II. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İzmir (Dokuz Eylül Üniversitesi), Turkey, 2 - 04 September 2007

2007

2007

Tıbbi Laboratuvar Programında Genel Mikrobiyoloji Ders Başarısının Değerlendirilmesi

GÜLEN D., ŞAHİN H.

II. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İzmir (Dokuz Eylül Üniversitesi), Turkey, 2 - 04 September 2007

2006

2006

Tıbbi Laboratuvar Bölümü Öğrencilerinin Yaz Stajı Değerlendirmeleri

ŞAHİN H. , YÜKSEL M. , VELİOĞLU ÖĞÜNÇ A. , GÜLEN D.

1. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Ankara-Gölbaşı (Gazi Üniversitesi), Turkey, 11 - 12 May 2006

2006

2006

Tıbbi Laboratuvar Bölümü Eğitim Kalitesinin Artırılmasına Yönelik Uygulamalar Moleküler Biyoloji ve Genetik

YÜKSEL M. , VELİOĞLU ÖĞÜNÇ A. , GÜLEN D., ŞAHİN H.

1. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Ankara-Gölbaşı (Gazi Üniversitesi), Turkey, 11 - 12 May 2006

2005

2005

Antimicrobial Finishing of Polyamide/EL Fabrics for Ladies Underwear

Sökmen N., Öner E. , Gültekin C., Gülen D., Şahin H.

4th Central European Conference 2005, Fibre-Grade Polymers, Chemical Fibres and Special Textiles, Liberec, Czech Republic, Liberec, Czech Republic, 7 - 09 September 2005

2003

2003

Pediatri polikliniğine başvuran Sağlıklı Çocuklarda Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus Kolonizasyonu

SOYSAL A., ŞAHİN H. , GÖKÇE İ., BAKIR M., YAĞCI A.

3. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 7-10 Mayıs 2003, İzmir, Turkey, 7 - 10 May 2003

2003

2003

Methicillin Resistant Staphylococcus aureus Colonization of Turkish Children Attending to Pediatric Outpatient Clinic

ŞAHİN H. , SOYSAL A., GÖKÇE İ., YAĞCI A., BAKIR M.

ESPİD 2003, 21st Annual meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases, Giardini Naxos, Taormina, Sicily, 9 - 11 April 2003

Activities in Scientific Journals

2017 - 2021

2017 - 2021

Journal of Health Services and Education (Sağlık Hizmetleri ve Eğitimi Dergisi)

Assistant Editor