Öğr.Gör.

HÜLYA GÜÇLÜ


Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı

Eğitim Bilgileri

2001 - 2003

2001 - 2003

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

1995 - 1998

1995 - 1998

Lisans

Trakya Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Türkiye

1993 - 1995

1993 - 1995

Ön Lisans

Marmara Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2003

2003

Yüksek Lisans

Toplumda Kazanılmış Metisinine Dirençli Staphylococcus Aureus Kolonizasyonunun Epidemiyolojisi

Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Araştırma Alanları

Tıbbi Mikrobiyoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2000 - Devam Ediyor

2000 - Devam Ediyor

Öğretim Görevlisi

Marmara Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü

Yönetimsel Görevler

2015 - 2018

2015 - 2018

MYO Müdür Yardımcısı

Marmara Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Verdiği Dersler

Ön Lisans

Ön Lisans

Tıbbi Laboratuvar Organizasyonu

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Uluslararası Katılımlı 4. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu Raporu

Özkan N. , Güçlü H. , Yüksel M.

Marmara Sağlık Hizmetleri Dergisi , cilt.1, sa.2, ss.79-84, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

Bir Kararsızlığın Analizi: Hemşire miyim Yoksa Tıbbi Laboratuvar Teknikeri mi?

VELİOĞLU ÖĞÜNÇ A. , GÜÇLÜ H. , YÜKSEL M.

Marmara Sağlık Hizmetleri Dergisi, cilt.1, ss.31-34, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Tıbbi Laboratuvar Bölümü Öğrencilerinin Yaz Stajı Değerlendirmeleri

ŞAHİN H. , VELİOĞLU ÖĞÜNÇ A. , YÜKSEL M., GÜLEN D.

Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, cilt.2, ss.66-76, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2017

2017

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kök Hücre Çalışmalarına Yönelik Bilgi ve Tutumları

GÜÇLÜ H. , GAYEF A., YÜKSEL M.

4.Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017

2017

2017

Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği Programında Laboratuvar Güvenlik Eğitiminin Önemi

GÜÇLÜ H. , YÜKSEL M. , VELİOĞLU ÖĞÜNÇ A.

4. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (Uluslararası katılımlı), Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017

2017

2017

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Eğitiminde Temel Kimya Bilgisinin Mesleki Yeterlilikteki Öneminin Belirlenmesi

ÇAKIR N. , VELİOĞLU ÖĞÜNÇ A. , GÜÇLÜ H. , YÜKSEL M.

4. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017

2017

2017

Gönüllülük Çalışmalarının Mesleki Tutumlara Olumlu Etkileri

VELİOĞLU ÖĞÜNÇ A. , ÇAKIR N. , GÜÇLÜ H. , YÜKSEL M.

4. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (Uluslararası katılımlı), Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017

2017

2017

Gönüllülük Çalışmalarının Mesleki Tutumlara Olumlu Etkileri

Velioğlu Öğünç A. , Çakır N., Güçlü H. , Yüksel M.

4. Ulusal Sağlık Hizmetleri meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017

2016

2016

Türkiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Dergileri

GÜÇLÜ H.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarında Uygulanan Programların Güncellenmesi ve Eğitim Standartlarının Belirlenmesi Çalıştayı, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2016

2015

2015

Deneysel Huntington hastalığı modelinde montelukasın antioksidan etkisi

YÜKSEL M. , AYDEMİR S. , ŞAHİN H. , ÖZKAN N. , ERDOĞAN N.

13. Ulusal Sinirbilim kongresi, 30 Nisan-3 Mayıs 2015, Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye, 30 Nisan - 03 Mayıs 2015

2015

2015

The Antibacterial Activity of Natural and Regenerated Fabrics Treated with Tın Ions

BÜYÜKAKINCI ATAER B. Y. , ŞAHİN H.

ICNF 2015 From Nature to Market, 2nd International Conference on Natural Fibers, São Miguel Azores Portugal, 27 - 29 Nisan 2015

2014

2014

Antibacterial Properties of TIN Finished Textiles

BÜYÜKAKINCI ATAER B. Y. , ŞAHİN H.

6th International İstanbul Textile Conference, Future Technical Textiles (FTT 2014), Marmara University Conference Center The Sultanahmet Campus, İstanbul, Turkey ITA R&D Centre, İstanbul, Turkey., 15 - 17 Ekim 2014

2014

2014

In vitro antibacterial antifungal and antioxidant effects of green tea and grape seed extracts

VELİOĞLU ÖĞÜNÇ A. , ŞAHİN H. , ZÜLFİKAR GÜL E.

2014 Annual Conference & Exhibition Functional Foods, Nutraceuticals, Natural Health Products, and Dietary Supplements, İstanbul-Turkey, 14 - 17 Ekim 2014

2014

2014

In vitro antibacterial antifungal and antioxidant effects of Green Tea and Grape Seed extracts p 240 S 292

VELİOĞLU ÖĞÜNÇ A. , ŞAHİN H. , ZÜLFİKAR GÜL E.

7th INTERNATONAL CONFERENCE AND EXHİBİTİON ON NUTRACEUTİCALS AND FUNCTİONAL FOODS, 14 - 17 Ekim 2014

2014

2014

Protective Effect of Carnitine Against Acrylamide induced Toxicity in Rats

GÜÇLÜ H. , AYDEMİR S. , ÖZKAN N. , YÜKSEL M., ERDOĞAN N., OMURTAG G. Z.

Fourth International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutical Sciences (IMPPS-4), 18 Eylül 2014

2014

2014

The Effect of Pelargonium sidoides Extract UMCA on Acrylamide induced Toxicity in Rats

AYDEMİR S. , GÜÇLÜ H. , ÖZKAN N. , YÜKSEL M., ERDOĞAN N., OMURTAG G. Z.

Fourth International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutical Sciences (IMPPS-4), 18 Eylül 2014

2014

2014

The Effect of Montelukast on 3 Nitropropionic acid Induced Experimental Huntington s Disease Model

YÜKSEL M. , AYDEMİR S. , GÜÇLÜ H. , ÖZKAN N. , ERDOĞAN N.

Fourth International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutical Sciences (IMPPS-4), 18 Eylül 2014

2014

2014

Protectıve Effect of Carnitine Against Acrylamide Induced Toxicity in Rats

ŞAHİN H. , AYDEMİR S. , YÜKSEL M. , ÖZKAN N., ERDOĞAN N., OMURTAG G. Z.

Fourth International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutical Sciences, İstanbul, 18 - 21 Eylül 2014

2014

2014

The Effect of Pelargonium sidoides UMCA on Acrylamide Induced Toxicity in Rats

AYDEMİR S. , ŞAHİN H. , ÖZKAN N. , YÜKSEL M. , ERDOĞAN N., OMURTAG G. Z.

Fourth International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutical Sciences, İstanbul, 18 - 21 Eylül 2014

2014

2014

Effects of whey proteins on liver functions and inflammatory cytokines in ethanol induced gastric ülcer model in rats

VELİOĞLU ÖĞÜNÇ A. , ŞEHİRLİ A. Ö. , TOPÇU G., ŞAHİN H.

IFCC-WorldLab ( 22nd İnternational Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 22nd Balkan Clinical Laboratory Federation Meeting (BCLF 2014), 26th National Congress of the Turkish Biochemical Society (TBS 2014)), 22-26 June 2014, İstanbul, Turkey, 22 - 26 Haziran 2014

2013

2013

Laboratuvar Güvenliği Eğitiminin Önemi ve Kapsamı

ŞAHİN H. , YÜKSEL M. , VELİOĞLU ÖĞÜNÇ A.

25. Ulusal Biyokimya kongresi, İzmir, Türkiye, 3 - 06 Eylül 2013

2012

2012

Tıbbi Laboratuvar Programında Laboratuvar Aletleri Dersinin Önemi

ŞAHİN H. , YÜKSEL M. , VELİOĞLU ÖĞÜNÇ A.

24. Ulusal Biyokimya Kongresi, Konya, Türkiye, 25 - 28 Eylül 2012

2012

2012

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programında Laboratuvarda Organizasyon Dersi Uygulama Örneği

YÜKSEL M. , ŞAHİN H. , VELİOĞLU ÖĞÜNÇ A.

Biyokimya Laboratuvar Eğitimine Çok Disiplinli Yaklaşım Çalıştayı, Ankara, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2012

2011

2011

Deneysel Huntington Hastalığı Modelinde Minosiklin ve Tetrasiklinin Antioksidan Etkisi

ŞAHİN H. , YÜKSEL M.

23. Ulusal Biyokimya Kongresi, Adana, Türkiye, 29 Kasım - 02 Aralık 2011

2011

2011

Single Bath Combined Dyeing and Antimicrobial Finishing of %100 Polyester Yarns

Öner E. , Atak O., Durna M., Şahin H. , Urkan I.

Tex Teh IV İnternational Conference, Bucharest – Romania, Bucuresti, Romanya, 23 - 24 Haziran 2011, ss.314-318

2010

2010

Deneysel Huntington Hastalığı Modelinde Alfa Lipoik Asit ve Deferioksamin in Antioksidan Etkisi

ŞAHİN H. , YÜKSEL M.

22. Ulusal Biyokimya Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2010

2010

2010

Bir Kararsızlığın Analizi Hemşire miyim yoksa tıbbi laboratuar teknikeri mi

VELİOĞLU ÖĞÜNÇ A. , ŞAHİN H. , YÜKSEL M.

Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği 6. Ulusal Kongresi, Çeşme, Türkiye, 22 - 25 Eylül 2010

2007

2007

pH Kavramı ve Elektrokimya İçin Alternatif Uygulamalar

ŞAHİN H. , YÜKSEL M.

II. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İzmir (Dokuz Eylül Üniversitesi), Türkiye, 2 - 04 Eylül 2007

2007

2007

Tıbbi Laboratuvar Programına Sınavsız Geçiş ile Gelen Öğrencilerin Genel Mikrobiyoloji Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Derslerinde Final Sınavı Başarılarının İncelenmesi

GÜLEN D., ŞAHİN H.

II. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İzmir (Dokuz Eylül Üniversitesi), Türkiye, 2 - 04 Eylül 2007

2007

2007

Tıbbi Laboratuvar Programında Genel Mikrobiyoloji Ders Başarısının Değerlendirilmesi

GÜLEN D., ŞAHİN H.

II. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İzmir (Dokuz Eylül Üniversitesi), Türkiye, 2 - 04 Eylül 2007

2006

2006

Tıbbi Laboratuvar Bölümü Öğrencilerinin Yaz Stajı Değerlendirmeleri

ŞAHİN H. , YÜKSEL M. , VELİOĞLU ÖĞÜNÇ A. , GÜLEN D.

1. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Ankara-Gölbaşı (Gazi Üniversitesi), Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2006

2006

2006

Tıbbi Laboratuvar Bölümü Eğitim Kalitesinin Artırılmasına Yönelik Uygulamalar Moleküler Biyoloji ve Genetik

YÜKSEL M. , VELİOĞLU ÖĞÜNÇ A. , GÜLEN D., ŞAHİN H.

1. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Ankara-Gölbaşı (Gazi Üniversitesi), Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2006

2005

2005

Antimicrobial Finishing of Polyamide/EL Fabrics for Ladies Underwear

Sökmen N., Öner E. , Gültekin C., Gülen D., Şahin H.

4th Central European Conference 2005, Fibre-Grade Polymers, Chemical Fibres and Special Textiles, Liberec, Czech Republic, Liberec, Çek Cumhuriyeti, 7 - 09 Eylül 2005

2003

2003

Pediatri polikliniğine başvuran Sağlıklı Çocuklarda Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus Kolonizasyonu

SOYSAL A., ŞAHİN H. , GÖKÇE İ., BAKIR M., YAĞCI A.

3. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 7-10 Mayıs 2003, İzmir, Türkiye, 7 - 10 Mayıs 2003

2003

2003

Methicillin Resistant Staphylococcus aureus Colonization of Turkish Children Attending to Pediatric Outpatient Clinic

ŞAHİN H. , SOYSAL A., GÖKÇE İ., YAĞCI A., BAKIR M.

ESPİD 2003, 21st Annual meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases, Giardini Naxos, Taormina, Sicily, 9 - 11 Nisan 2003

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2017 - 2021

2017 - 2021

Journal of Health Services and Education (Sağlık Hizmetleri ve Eğitimi Dergisi)

Yardımcı Editör