Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türk Hukukunda Gerekçesiz Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi

Public and private international law bulletin, vol.42, no.1, pp.357-390, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development identifier

Characterization of the Mahr Concept in Turkish and German International Private Laws

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.17, no.208, pp.569-584, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve Tanıma Davası Kapsamında Mirasçılık Belgesinin İncelenmesi

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.9, no.1, pp.179-197, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

MÖHUK Kapsamında İddet Müddetinin Soybağının Reddi ve Babalık Davalarına Etkileri

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.27, no.1, pp.513-542, 2021 (Scopus) Creative Commons License

Milletlerarası Tahkim Kanunu Çerçevesinde Kira Sözleşmelerinin Tahkime Elverişliliği

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.27, no.1, pp.496-512, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyeli Çocukların Eğitim Hakkı

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.37, no.2, pp.111-140, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Türk ve Alman Milletlerarası Özel Hukuklarında Mehir Kavramının Vasıflandırılması

Public and private international law bulletin, vol.33, no.2, pp.137-151, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Yabancılık İçeren Arabuluculuk Usulü ve Bağlayıcılığı Hakkında Düşünceler

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.20, no.2, pp.3-21, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Visumspflicht für die Einreise nach Deutschland Auswirkungen des sog. "Soysal Urteils"

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.15, no.1-2, pp.139-151, 2009 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

İhtilafsız Para Alacakları İçin Avrupa İcra İlamı Tüzüğü

Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi, vol.17, no.1-2, pp.77-93, 2009 (Non Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Elektronik İmza Kanunu ve Türk İspat Hukukundaki Etkileri

İstanbul Barosu Dergisi, vol.79, no.4, pp.1096-1114, 2005 (Non Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Fransız, Alman ve İsviçre Hukuklarının Türk İspat Hukukuna Etkileri

Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi, vol.12, no.1-2, pp.63-78, 2004 (Non Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoya İlişkin Prosedürün Cereyanı

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.2, no.1-2, pp.99-125, 2003 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yabancı Hukuk Uyarınca Doğumla Kazanılan Soyadının İntibakına Dair Düşünceler

Aile Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 23 September 2020

Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi İçin Aranan Şartlar: Kamu Düzeni, İptal Edilmiş Olma ve Tahkime Elverişsizlik

Milletlerarası Özel Hukuk ve New York Sözleşmesi'nde Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi, İstanbul, Turkey, 08 February 2020

Zorunlu Arabuluculuk Faaliyetinin Yabancılık Unsuru İçeren Uyuşmazlıklara Etkisi

Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk, Ankara, Turkey, 08 February 2019, pp.79-89 Creative Commons License

Milletlerarası Evlat Edinmeye Uygulanacak Hukuk

Imcofe 2019, İstanbul, Turkey, 24 April 2019, pp.328-337 Creative Commons License

Hakem veya Hakem Kurulunun Seçimi, Reddi, Sorumluluğu, Görevinin Sona Ermesi ve Yetkisi

4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu Milletlerarası Tahkim, İstanbul, Turkey, 29 March 2019

Milletlerarası Özel Hukukta Tüketici Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk

Contractual Issues in Private International Law, İstanbul, Turkey, 11 October 2018, pp.73-97 Creative Commons License

Türkiye'de Bulunan Suriyeli Çocuk Sığınmacıların Hukuki Durumu

Uluslararası Hukuk ve Türk-Alman Hukukunda Suriyeli Sığınmacıların Hukuki Statüsü, İstanbul, Turkey, 22 May 2015

Das Schiedsgerichtsverfahren zur Lösung von Streitigkeiten nach dem Energiecharta-Vertrag

Humboldt Kolleg 2013: Innovative Umweltfreundliche Zukkunftsenergien Verwertung regionaler Ressourcen in der Türkei und in der Europaeischen Union-Konferans, İstanbul, Turkey, 14 December 2013

343/2003 Sayılı Dublin II Tüzüğü ile İtalyan ve Alman Sığınmacı Düzenlemelerinin Değerlendirilmesi

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Kapsamında Mülteci ve Sığınmacıların Sorunları, İstanbul, Turkey, 03 May 2013, pp.93-111 Creative Commons License

Türk ve Alman Milletlerarası Özel Hukuklarında Mehir Kavramının Vasıflandırılması

Avrupa Özel Hukukunun Uyumlaştırılması Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 February - 01 March 2013

Türk Vatandaşlık Hukukunda Göçmen Kavramı ve Alman Hukuku ile Karşılaştırılması

Sınırlar ve Sığınmacılar: Bir Suriye Örneği Konferansı, İstanbul, Turkey, 16 February 2013 Sustainable Development

General Principal of Nationality Laws of Turkey

Reopening the Silk Road: In the Legal Dialogue between China and Turkey, Wuhan, China, 24 December 2012

Türk Milletlerarası Özel Hukukunda Punitive Damages

Türk ve Alman Ceza Hukuklarında Uygulamaya Yönelik Problemlerin Değerlendirilmesi, İstanbul, Turkey, 08 June 2012

Türkiye'de Çalışmak: AB Vatandaşlarının Türkiye'deki Çalışma İzinleri

Uluslararası İş Hukuku ve Uluslararası İş Örgütleri-I Konferansı, İstanbul, Turkey, 17 May 2012

Türk ve Alman Uluslararası Özel Hukuk Sistemlerinin Genel Olarak Değerlendirilmesi

İstanbul Barosu ve Alman Baroları Arasında Yapılan Değişim Programlarının Uygulamaya Etkileri, İstanbul, Turkey, 10 May 2012

Books & Book Chapters

Yabancılık Unsuru İçeren Boşanma Davalarında Uygulanacak Hukuk ve Tanıma Davası Açısından Kamu Düzenine Açık Aykırılığın İncelenmesi

in: Özel Hukukun Güncel Sorunları ve Anayasa'nın Özel Hukuka Etkileri, Özel Sibel, Pürselim Arning Hatice Selin, Karaman Coşgun Özlem, Doğrusöz Koşut Hanife, Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.733-769, 2022

Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesi'ne Yönelik İki Tartışma: Sözleşme'nin Kapsadığı Kişiler ve Geri Göndermeme İlkesinin Bağlayıcılığı

in: Prof. Dr. Necla Giritlioğlu'na Armağan, Erman Hasan,Öğüz Tufan,Şıpka Şükran,İnal Emrehan,Baysal Başak, Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.501-544, 2020 Creative Commons License

Temel Kavramlar Işığında Mülteci Hukukunun Gelişimi

in: Uluslararası İlişkilerde Göç, Şirin Öner,Aslı/Ihlamur Öner,Suna Gülfer, Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.209-231, 2018 Creative Commons License Sustainable Development

Avrupa Birliği’ne Üye Devlet Mahkemeleri Arasında Hukuki ve Ticari Meselelerde Delil Toplanmasına İlişkin İşbirliği Hakkında Tüzük (AT 1206/2001)

in: Avrupa Birliği Devletler Özel Hukuku, Işıl Özkan/Ceyda Süral/Uğur Tütüncübaşı, Editor, Adalet, Ankara, pp.310-331, 2016 Creative Commons License

Hukuki ve Ticari Konularda Adli ve Gayri Adli Belgelerin Tebliğine İlişkin Tüzük (AT 1393/2007)

in: Avrupa Birliği Devletler Özel Hukuku, Işıl Özkan/Ceyda Süral/Uğur Tütüncübaşı, Editor, Adalet, Ankara, pp.332-353, 2016 Creative Commons License

Avrupa’da Bilim ve Araştırma Çağı

in: Prof. Dr. Yavuz Alangoya İçin Armağan, -, Editor, Alkım Yayınevi, İstanbul, pp.909-922, 2007 Creative Commons License