Publications & Works

Articles Published in Other Journals

MÖHUK Kapsamında İddet Müddetinin Soybağının Reddi ve Babalık Davalarına Etkileri

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.27, no.1, pp.513-542, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Milletlerarası Tahkim Kanunu Çerçevesinde Kira Sözleşmelerinin Tahkime Elverişliliği

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.27, no.1, pp.496-512, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve Tanıma Davası Kapsamında Mirasçılık Belgesinin İncelenmesi

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.9, no.1, pp.179-197, 2021 (National Refreed University Journal)

Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyeli Çocukların Eğitim Hakkı

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.37, no.2, pp.111-140, 2018 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Elektronik İmza Kanunu ve Türk İspat Hukukundaki Etkileri

İstanbul Barosu Dergisi, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoya İlişkin Prosedürün Cereyanı

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.2, pp.99-125, 2003 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyeli Çocukların Eğitim Hakkı

Güncel Konular Çerçevesinde AB ve Türk Hukuku’xxda Sığınmacıların Yerel Entegrasyonu, Bursa, Turkey, 09 May 2018

Recognition of Divorce Given by Macedonian Courts In Turkey In The Light Of Recent Developments

III. International Conference The East of the West, Ohrid, Macedonia, 27 - 29 June 2018, pp.247-259

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK HUKUK

Contractual Issues in Private International Law, İstanbul, Turkey, 11 October 2018

Yabancı Ülke Makamınca Verilen Boşanma Kararının Türkiye’xxdeki Sonuçları

Yasal Gelişmeler Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 March 2019 - 30 March 2018

Books & Book Chapters

Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesi'ne Yönelik İki Tartışma: Sözleşme'nin Kapsadığı Kişiler ve Geri Göndermeme İlkesinin Bağlayıcılığı

in: Prof. Dr. Necla Giritlioğlu'na Armağan, Erman Hasan,Öğüz Tufan,Şıpka Şükran,İnal Emrehan,Baysal Başak, Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.501-544, 2020

Temel Kavramlar Işığında Mülteci Hukukunun Gelişimi

in: Uluslararası İlişkilerde Göç, Şirin Öner, Aslı/Ihlamur Öner, Suna Gülfer, Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.209-231, 2018 Sustainable Development