Education Information

Education Information

 • 2003 - 2009 Doctorate

  Marmara University, Faculty Of Law, Private Law, Turkey

 • 2001 - 2003 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Department Of Private Law, Turkey

 • 1997 - 2001 Undergraduate

  Marmara University, Faculty Of Law, Hukuk Pr., Turkey

Dissertations

 • 2009 Doctorate

  Avrupa Birliği tüzükleri çerçevesinde Avrupa İcra Hukuku

  Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

 • 2003 Postgraduate

  Yabancı ülkelerde düzenlenen resmi belgelerin Türkiye'deki sonuçları

  Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü