Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

What do unit root tests tell us about unemployment hysteresis in transition economies?

APPLIED ECONOMIC ANALYSIS, vol.28, no.84, pp.221-238, 2020 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Investigating The Stationary Properties of Coal, Natural Gas, and Oil Consumption: The Case of Fragile Five Countries

Doğuş Üniversitesi Dergisi, vol.22, no.1, pp.75-86, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Enflasyon Yakınsamasının Fourier Birim Kök Testleri ile İncelenmesi: Kırılgan Beşli Örneği

Social Sciences Research Journal, vol.9, no.3, pp.85-92, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye Finansal Stres Endeksi ve Markov Rejim Değişim Modeli ile Yüksek Stres Dönemlerinin Belirlenmesi

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.13, pp.125-140, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Are There Any Housing Bubbles in Turkey?

13. INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES, İstanbul, Turkey, 24 August 2021

Kırılgan Beşli Ülkelerinde Enflasyon Yakınsaması: Fourier Kruse Testi

“ISPEC 3. ULUSLARARASI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019

BRICS-T Ülkelerinde Enerji Tüketimi Yakınsak Mı? Fourier Birim Kök Testlerinden Kanıtlar

3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.587-597 Sustainable Development

FORECASTING OF TURKISH HOUSING PRICE INDEX: ARIMA, RANDOM FOREST, ARIMA-RANDOMFOREST

8. İstanbul Finans Kongresi (İFK-2019), İstanbul, Turkey, 01 November 2019, vol.10, pp.7-11 Sustainable Development

Determinants of Second-Hand Car Prices: Empirical Evidence fromİstanbul

6th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Varşova, Poland, 24 - 25 October 2019, pp.151-160

Finansal Baskı Endekslerinin Türkiye için Kriz Nesilleri Bağlamında Değerlendirilmesi

EUROPEAN CONGRESS ON ECONOMIC ISSUES ECOEI 2017, Kocaeli, Turkey, 30 January - 01 April 2017

The Analysis of Crude Oil Prices and Sectoral BIST Indexes Returns with Quantile ARDL Approach

3rd International FinanDebt Conference 2016 on Debt Crises and Financial Stability, İstanbul, Turkey, 3 - 04 December 2016

Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti ve Petrol Fiyatları Arasındaki İlişkinin Kantil ARDL Yaklaşımı İle Analizi

International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2016 Sustainable Development

Books & Book Chapters

1923’den Günümüze İşsizlik Histerisinin Geçerliliğinin Analizi

in: Ekonometride Güncel Yöntemler ve Uygulamalar, Nilgün ÇİL, Editor, Istanbul University Press, İstanbul, pp.1-18, 2021

Türkiye’xxnin Dış Ticaret Dengesinde J Eğrisi Etkisi: VAR-BVAR Öngörü Performans Karşılaştırması

in: Ekonometrik Uygulamalar, Güriş Selahattin, Editor, Der Yayınevi, İstanbul, pp.1-22, 2019