Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Examining Turkish Adults' Recalled Experiences of Their Father's Presence

JOURNAL OF FAMILY ISSUES, vol.40, no.9, pp.1224-1251, 2019 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Mothers and Parents’ Marital Relations: Influential Agents in Father-Child Relations

World Journal of Education, vol.10, no.1, pp.164-177, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Nitel Veri Analizi ve Temel İlkeleri

Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.1, pp.379-406, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

The mediator roles of mothers in father-child communications and family relationship

Eurasian Journal of Educational Research, vol.80, pp.135-158, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Duygu Odaklı Terapi: Psikoterapide Yeni Bir Yaklaşım

e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.5, pp.50-68, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Philadelphia Farkındalık Ölçeği (PFÖ)’nin TürkçeFormunun Psikometrik Özellikleri

Educational Research in International Context • Uluslararası Eğitim Araştırmaları, vol.48, pp.128-144, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Mothers' Reflections of Ambiguous Loss on Personal Family Functioning in Families with Children Who Have Autism Spectrum Disorders

ANKARA UNIVERSITESI EGITIM BILIMLERI FAKULTESI OZEL EGITIM DERGISI-ANKARA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION, vol.19, no.4, pp.723-745, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Psikoterapide Yeni Soluk: Öyküsel Terapi

e – Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.4, pp.31-50, 2017 (Other Refereed National Journals)

Genç yetişkinlerin bilişsel duygu düzenleme tarzlarının ilişkisel bağımlı benlik kurgusu ve cinsiyet açısından incelenmesi

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.45, pp.79-92, 2017 (Other Refereed National Journals)

Genç yetişkinlerin saldırganlık ifade biçimlerinin cinsiyet ve bilişsel duygu düzenleme tarzları bağlamında incelenmesi

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.4, pp.139-155, 2014 (Other Refereed National Journals)

Genç Yetişkinlerin Saldırganlık İfade Biçimlerinin Cinsiyet ve Bilişsel Duygu Düzenleme Tarzları Bağlamında İncelenmesi

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.4, no.1, pp.139-155, 2014 (Other Refereed National Journals)

Saldırganlık Envanterinin Aggression Inventory Türkçeye Uyarlanması Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları

Marmara Üniverisitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.29, pp.41-62, 2009 (Other Refereed National Journals)

Söylem analizi

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2008 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Romantik İlişki Deneyimlerinde Baba-Çocuk İlişkisinin Yansımaları

IX. International Congress on Psychological Counseling and Guidance in Higher Education, İstanbul, Turkey, 15 - 17 November 2019, pp.282-297

Psikolojik esneklik becerilerinde farkındalık becerilerinin etkileri

IX. International Congress on Psychological Counseling and Guidance in Higher Education, İstanbul, Turkey, 15 - 17 November 2019

Kişilerarası Duygu Düzenleme ve Yaşam Doyumda Aile Birliği-Aile Uyum Yeteneği, Duygusal Ayrımlaşma ve Cinsiyet Etkisi

21th International Psychological Counseling and Guidance Congress, Antalya, Turkey, 24 - 27 October 2019

Altruism and empathy as mediators of the relation between interpersonal competence and psychological well-being

The 14th International Balkan Congress for Education and Science, Ohrid, Macedonia, 5 - 07 September 2019 Sustainable Development

Chabot Duygusal Ayrışma Ölçeği’xxnin Psikometrik Özellikleri

VI.th International EurasianEducational Research Congress, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019

Understanding Response Processes in Noncognitive Measures with Explanatory Item Response Modeling

National Council on Measurement in Education, Toronto, Canada, 4 - 08 April 2019

Algılanan Ebeveyn Evlilik İlişkisinin Baba-Çocuk İlişkisi Üzerine Yansımaları: Bir Fenomenoloji Araştırma Örneği

IV.th International Academic Research Congress, Antalya, Turkey, 30 October - 03 November 2018

Aynı Dünyanın İki Farklı Aktörü: Annelik-Babalık

IV. th International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017

Türkiye’de Belirsiz Kayıp Babalar ve Aile İçi Dinamikler: Bir Gömülü Teori Araştırması

Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 23 - 24 March 2017

Mother s Perceptions of the Psychological and Relational Impact of the 2011 Earthquake in Van Turkey

13th Congress of the European Society for Traumatic Stress Studies., Bologna, Italy, 6 - 09 June 2013

AN INTEGRATIVE CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR UNDERSTANDING CHILD ABUSE

International Psychological Applications Conference and Trends, Madrid, Spain, 26 - 28 April 2013, pp.387-389 Sustainable Development identifier

Parental acceptance-rejection and attachment styles: Their impact on cognitive-emotional regulation and self-monitoring.

3rd International Congress on Interpersonal Acceptance and Rejection, Padua, Italy, 28 - 31 July 2010, pp.26

The effect of attachment relationships and perfectionism on interpersonal conflic

International Conference on Educational Sciences, ICES’08, Gazi Mogosa, Cyprus (Kktc), 23 - 25 June 2008, pp.508-514

Ebeveyn Kabul red algısı ve bağlanma tarzlarının kişilik özellikleri ve kişilerarası duyarlılık üzerindeki etkisi

IX. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, İzmir, Turkey, 17 - 19 October 2007, pp.133

Books & Book Chapters

Sosyal Gelişim

in: Erken Çocukluk Döneminde Gelişim, Emine Ahmetoğlu, Ezgi Akşin Yavuz, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.185-219, 2021

Sosyal Gelişim

in: Erken Çocukluk Döneminde Gelilişim, Ahmetoğlu, Emine; Yavuz-Akşin, Ezgi, Editor, Nobel, Ankara, pp.185-222, 2021

Zeka

in: Psikolojiye giriş, Işık Şerife, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.383-415, 2018

Karma yöntemler desenleri

in: Eğitim araştırmaları:Nicel ve nitel araştırmanın planlaması yürütmesi ve değerlendirilmesi, Halil Ekşi, Editor, Edam Yayınları, İstanbul, pp.696-754, 2017

Gömülü Teori

in: Eğitim araştırmaları:Nicel ve nitel araştırmanın planlaması yürütmesi ve değerlendirilmesi, Halil Ekşi, Editor, Edam Yayınları, İstanbul, pp.541-568, 2017

Nitel Desenler: Gömülü Teori

EDAM Yayınları, İstanbul, 2015

Bağlanma, Saldırganlık ve Şiddet

in: Bağlanma Evlilik ve Aile Psikolojisi, Tarık Solmuş, Editor, Sistem Yayıncılık, İstanbul, pp.193-199, 2010