Education Information

Education Information

 • 2008 - 2013 Doctorate

  Marmara University, Ataturk Faculty Of Education, Educational Sciences, Turkey

 • 2003 - 2006 Postgraduate

  Marmara University, Ataturk Faculty Of Education, Educational Sciences, Turkey

 • 1999 - 2003 Undergraduate

  Marmara University, Ataturk Faculty Of Education, Educational Sciences, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Genç yetişkinlerde babanın belirsiz kaybının aile sistemi ve bireysel psikolojik örüntüler bağlamında incelenmesi: Danışmanlık psikolojisi perspektifinden karma bir araştırma

  Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 2006 Postgraduate

  Üniversite birinci sınıf öğrencilerinin saldırganlık tepkileri, bağlanma tarzları ve kişilerarası şemalarının incelenmesi

  Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English