Eğitim Bilgileri

Doktora, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye 2008 - 2013
Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye 2003 - 2006
Lisans, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye 1999 - 2003

Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Yaptığı Tezler

Doktora, Genç yetişkinlerde babanın belirsiz kaybının aile sistemi ve bireysel psikolojik örüntüler bağlamında incelenmesi: Danışmanlık psikolojisi perspektifinden karma bir araştırma, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 2013
Yüksek Lisans, Üniversite birinci sınıf öğrencilerinin saldırganlık tepkileri, bağlanma tarzları ve kişilerarası şemalarının incelenmesi, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 2006

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

Öğretim Görevlisi Dr., Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 2005 - Devam Ediyor

Verdiği Dersler

Rehberlik, Lisans, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Bireysel Danışma Beceri ve Uygulama, Yüksek Lisans, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Rehberlik, Lisans, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Psikolojiye Giriş, Lisans, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Psikolojik Danışma Kuramları, Lisans, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019
Psikolojiye Giriş, Lisans, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Seminer, Yüksek Lisans, 2015 - 2016, 2017 - 2018, 2018 - 2019
Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans, 2019 - 2020
Rehberlik, Lisans, 2019 - 2020
İleri Araştırma Yöntemleri, Doktora, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019
Eğitim Psikolojisi, Lisans, 2017 - 2018
Kaynak Tarama Rapor Yazma, Lisans, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2017 - 2018
Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans, 2018 - 2019
Psikolojiye Giriş, Lisans, 2015 - 2016, 2017 - 2018, 2018 - 2019
Kaynak Tarama Rapor Yazma, Lisans, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2017 - 2018
Rehberlik, Lisans, 2018 - 2019
Bireyle Psikolojik Danışma Beceri ve Uygulaması, Yüksek Lisans, 2017 - 2018, 2018 - 2019
Psikolojiye Giriş, Lisans, 2016 - 2017, 2017 - 2018
Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans, 2017 - 2018
Rehberlik, Lisans, 2017 - 2018
Kaynak Tarama Rapor Yazma, Lisans, 2016 - 2017
Psikolojik Danışma Kuramlaro, Lisans, 2014 - 2015, 2015 - 2016
Bireyle Danışma Beceri ve Uygulama, Yüksek Lisans, 2016 - 2017
Psikolojiye Giriş, Lisans, 2016 - 2017
Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans, 2016 - 2017
Nitel Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2015 - 2016, 2016 - 2017
Eğitim Psikolojisi, Lisans, 2015 - 2016
Psikolojik Danışma Kuramları, Lisans, 2015 - 2016
Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans, 2015 - 2016
Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Lisans, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016
Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Lisans, 2015 - 2016
Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması, Lisans, 2014 - 2015, 2015 - 2016
Bireyle Danışma Beceri ve Uygulama, Yüksek Lisans, 2014 - 2015, 2015 - 2016
Eğitim Psikolojisi, Lisans, 2014 - 2015
Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması, Lisans, 2015 - 2016
Eğitim Psikolojisi, Lisans, 2014 - 2015
Eğitim Psikolojisi, Lisans, 2013 - 2014
Eğitim Psikolojisi, Lisans, 2013 - 2014
Rehberlik, Lisans, 2014 - 2015
Eğitim Psikolojisi, Lisans, 2013 - 2014
Rehberlik, Lisans, 2014 - 2015
Eğitim Psikolojisi, Lisans, 2013 - 2014
Rehberlik, Lisans, 2013 - 2014
Eğitim Bilimine Giriş, Lisans, 2013 - 2014
Rehberlik, Lisans, 2013 - 2014
Eğitim Bilimine Giriş, Lisans, 2013 - 2014

Yönetilen Tezler

Çelik H., Kadınlığa Yönelik Cinsiyetçi Ayrımcılık Kavramının Gelişimsel Açıdan İncelenmesine Dair Nitel Bir Araştırma, Yüksek Lisans, C.Akalp(Öğrenci), Devam Ediyor
Çelik H., KİŞİLERARASI YETKİNLİK VE SOSYAL MEDYA TUTUMLARININ DUYGUSAL ZEKA VE KİŞİLİK BAĞLAMINDA İNCELENMESİ, Yüksek Lisans, T.ARICAN(Öğrenci), 2019
Çelik H., Genç yetişkinlerde güvengenlik ve utangaçlık: Aile aidiyet duygusunun ve duygu-düzenlemede öz-yeterlik algısının belirleyici etkisi, Yüksek Lisans, F.GÜNEŞ(Öğrenci), 2018

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

Çelik H., Desteklenmiş Diğer Projeler, Açıklayıcı Madde Yanıt Modellemesiyle Bilişsel Olmayan Ölçümlerde Yanıtlama Süreçlerinin Anlaşılması, 2019 - 2020
Çelik H., BAŞMAN M., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Genç Yetişkinlerde Kişilerarası İlişkiler: Aile işlevselliği ve Duygusal Açıdan Ayrışmış Kendiliğin Rolü, 2017 - 2020
Çelik H., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Çocuğu Otizm Spektrum (OSB) Tabısı Alan Annelerin Deneyimledikleri Belirsiz Kaybın Aile İşlevselliklerine Yansımaları, 2017 - 2018

Bilimsel Hakemlikler

Mediterranean Journal of Humanities, Bildiri (Tam Metin), Eylül 2019
EJER |Eurasian Journal of Educational Research Eurasian Journal of Educational Research, Bildiri (Tam Metin), Ağustos 2019
EJER |Eurasian Journal of Educational Research Eurasian Journal of Educational Research, Bildiri (Tam Metin), Şubat 2019
e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, Bildiri (Tam Metin), Nisan 2017

Akademik Dolaşım Faaliyetleri

Erasmus Programı, Eğitim Alma, Vilnius Üniversitesi, Litvanya, 2019 - 2019

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırmalar Sempozyumu, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2017

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):16
h-indeksi (WOS):2

Davetli Konuşmalar

Türkiye’de Belirsiz Kayıp Babalar ve Aile İçi Dinamikler: Bir Gömülü Teori Araştırması, Seminer, İstanbul Üniversitesi, Türkiye, Mart 2017

Burslar

Yurt Dışı Doktora Araştırma Bursı, YÖK, 2011 - 2012