Education Information

Doctorate, Marmara University, Ataturk Faculty Of Education, Educational Sciences, Turkey 2008 - 2013
Postgraduate, Marmara University, Ataturk Faculty Of Education, Educational Sciences, Turkey 2003 - 2006
Undergraduate, Marmara University, Ataturk Faculty Of Education, Educational Sciences, Turkey 1999 - 2003

Foreign Languages

English, B2 Upper Intermediate

Dissertations

Doctorate, Genç yetişkinlerde babanın belirsiz kaybının aile sistemi ve bireysel psikolojik örüntüler bağlamında incelenmesi: Danışmanlık psikolojisi perspektifinden karma bir araştırma, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 2013
Postgraduate, Üniversite birinci sınıf öğrencilerinin saldırganlık tepkileri, bağlanma tarzları ve kişilerarası şemalarının incelenmesi, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 2006

Research Areas

Health Sciences, Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

Lecturer PhD, Marmara University, Ataturk Faculty Of Education, Educational Sciences, 2005 - Continues

Courses

Rehberlik, Undergraduate, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Bireysel Danışma Beceri ve Uygulama, Postgraduate, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Rehberlik, Undergraduate, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Introduction to Psychology, Undergraduate, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Psychological Counselling Theories, Undergraduate, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019
Introduction to Psychology, Undergraduate, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Seminer, Postgraduate, 2015 - 2016, 2017 - 2018, 2018 - 2019
Topluma Hizmet Uygulamaları, Undergraduate, 2019 - 2020
Rehberlik, Undergraduate, 2019 - 2020
İleri Araştırma Yöntemleri, Doctorate, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019
Eğitim Psikolojisi, Undergraduate, 2017 - 2018
Kaynak Tarama Rapor Yazma, Undergraduate, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2017 - 2018
Topluma Hizmet Uygulamaları, Undergraduate, 2018 - 2019
Introduction to Psychology, Undergraduate, 2015 - 2016, 2017 - 2018, 2018 - 2019
Kaynak Tarama Rapor Yazma, Undergraduate, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2017 - 2018
Rehberlik, Undergraduate, 2018 - 2019
Bireyle Psikolojik Danışma Beceri ve Uygulaması, Postgraduate, 2017 - 2018, 2018 - 2019
Introduction to Psychology, Undergraduate, 2016 - 2017, 2017 - 2018
Topluma Hizmet Uygulamaları, Undergraduate, 2017 - 2018
Rehberlik, Undergraduate, 2017 - 2018
Kaynak Tarama Rapor Yazma, Undergraduate, 2016 - 2017
Psychological Counselling Theories, Undergraduate, 2014 - 2015, 2015 - 2016
Bireyle Danışma Beceri ve Uygulama, Postgraduate, 2016 - 2017
Introduction to Psychology, Undergraduate, 2016 - 2017
Topluma Hizmet Uygulamaları, Undergraduate, 2016 - 2017
Nitel Araştırma Yöntemleri, Postgraduate, 2015 - 2016, 2016 - 2017
Eğitim Psikolojisi, Undergraduate, 2015 - 2016
Psychological Counselling Theories, Undergraduate, 2015 - 2016
Topluma Hizmet Uygulamaları, Undergraduate, 2015 - 2016
Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Undergraduate, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016
Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Undergraduate, 2015 - 2016
Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması, Undergraduate, 2014 - 2015, 2015 - 2016
Bireyle Danışma Beceri ve Uygulama, Postgraduate, 2014 - 2015, 2015 - 2016
Eğitim Psikolojisi, Undergraduate, 2014 - 2015
Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması, Undergraduate, 2015 - 2016
Eğitim Psikolojisi, Undergraduate, 2014 - 2015
Eğitim Psikolojisi, Undergraduate, 2013 - 2014
Eğitim Psikolojisi, Undergraduate, 2013 - 2014
Rehberlik, Undergraduate, 2014 - 2015
Eğitim Psikolojisi, Undergraduate, 2013 - 2014
Rehberlik, Undergraduate, 2014 - 2015
Eğitim Psikolojisi, Undergraduate, 2013 - 2014
Rehberlik, Undergraduate, 2013 - 2014
Eğitim Bilimine Giriş, Undergraduate, 2013 - 2014
Rehberlik, Undergraduate, 2013 - 2014
Eğitim Bilimine Giriş, Undergraduate, 2013 - 2014

Advising Theses

Çelik H., Kadınlığa Yönelik Cinsiyetçi Ayrımcılık Kavramının Gelişimsel Açıdan İncelenmesine Dair Nitel Bir Araştırma, Postgraduate, C.Akalp(Student), Continues
Çelik H., KİŞİLERARASI YETKİNLİK VE SOSYAL MEDYA TUTUMLARININ DUYGUSAL ZEKA VE KİŞİLİK BAĞLAMINDA İNCELENMESİ, Postgraduate, T.ARICAN(Student), 2019
Çelik H., Genç yetişkinlerde güvengenlik ve utangaçlık: Aile aidiyet duygusunun ve duygu-düzenlemede öz-yeterlik algısının belirleyici etkisi, Postgraduate, F.GÜNEŞ(Student), 2018

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

Çelik H., Other Supported Projects, Understanding Response Processes in Noncognitive Measures with Explanatory Item Response Modeling, 2019 - 2020
Çelik H., BAŞMAN M., Project Supported by Other Official Institutions, Genç Yetişkinlerde Kişilerarası İlişkiler: Aile işlevselliği ve Duygusal Açıdan Ayrışmış Kendiliğin Rolü, 2017 - 2020
Çelik H., Project Supported by Higher Education Institutions, Çocuğu Otizm Spektrum (OSB) Tabısı Alan Annelerin Deneyimledikleri Belirsiz Kaybın Aile İşlevselliklerine Yansımaları, 2017 - 2018

Scientific Refereeing

Mediterranean Journal of Humanities, Conference Paper (Full Text), September 2019
EJER |Eurasian Journal of Educational Research Eurasian Journal of Educational Research, Conference Paper (Full Text), August 2019
EJER |Eurasian Journal of Educational Research Eurasian Journal of Educational Research, Conference Paper (Full Text), February 2019
e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, Conference Paper (Full Text), April 2017

Mobility Activity

Erasmus Programme, Get Education, Vilnius Üniversitesi, Lithuania, 2019 - 2019

Edit Congress and Symposium Activities

Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırmalar Sempozyumu, Invited Speaker, İstanbul, Turkey, 2017

Citations

Total Citations (WOS):16
h-index (WOS):2

Invited Talks

Türkiye’de Belirsiz Kayıp Babalar ve Aile İçi Dinamikler: Bir Gömülü Teori Araştırması, Seminar, İstanbul Üniversitesi, Turkey, March 2017

Scholarships

Yurt Dışı Doktora Araştırma Bursı, YOK, 2011 - 2012