Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İSLAM hUKUKUNDA ALACAK SİGORTASI

II. ULUSLARARASIİSLAM TİCARET HUKUKU KONGRESİ“GÜNÜMÜZDEKİ MESELELER”, 22 - 24 November 2015

Maturidi Kelamı ve Hanefi Fıkhı Maturidiliğin Alem Anlayışının Hanefi Fıkhıyla İlişkisi

Büyük Türk Bilgini İmam Maturidi ve Maturidilik, İstanbul, Turkey, 22 - 24 May 2009

The Basis and Effects of the Division Between Private and Public Law in Classical Islamic Law

Religious Perspectives on the Public Sphere: Neutrality, Pluralism and the Secular, Tel-Aviv-Yafo, Israel, 12 - 15 December 2011

Books & Book Chapters

Kādî Beyzâvî’nin Usul Düşüncesi

in: İslâm İlim ve Düşünce Geleneğinde Kādî el-Beyzâvî, Mustakim Arıcı, Editor, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları (İSAM Yayınları), Ankara, pp.203-348, 2017

İSLAM HUKUKUNUN İLKELERİ AÇISINDAN ALACAK(KREDİ) SİGORTASI

in: II Uluslararası İslam Ticaret Hukuku Kongresi Günümüzdeki Meseleler, Prof.Dr. Mehmet Bayyiğit, Editor, KTO Karatay Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.1044-1073, 2016

Mi yaru l ilm Bilginin Ölçütü

türkiye yazma eserler kurumu, 2013

İslâm Dünyasında Hukuk ve İktidar

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2008

Episodes in the Encyclopedia

Metrics

Publication

35

Citiation (TrDizin)

5

H-Index (TrDizin)

2

Thesis Advisory

31

Open Access

22
UN Sustainable Development Goals