Prof.Dr.

HASAN GARİP


Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Klinik Bilimleri Bölümü

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1999 - 2005

1999 - 2005

Doktora

Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimliği Klinik Bilimleri Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2005

2005

Bütünleşik Doktora

Oral cerrahide hasta kontrollü sedasyon: Midazolam ve Midazolam remifentanil kombinasyonunun karşılaştırılması

Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimliği Klinik Bilimleri Bölümü

Yabancı Diller

C2 Ustalık

C2 Ustalık

İngilizce

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri

Akademik Unvanlar / Görevler

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimliği Klinik Bilimleri Bölümü

2008 - 2012

2008 - 2012

Yrd.Doç.Dr.

Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü

1999 - 2008

1999 - 2008

Araştırma Görevlisi

Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimliği Klinik Bilimleri Bölümü

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

CERRHAHİ KLİNİK 5

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Cerrahi Klinik 5

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

AĞIZ HASTALIKLARI 4.

Diş Hekimliğinde Uzmanlık

Diş Hekimliğinde Uzmanlık

DENTAL DEFORMİTE ONARIMI

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

CERRAHİ 3.

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

CERRAHİ KLİNİK

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

CERRAHİ KLİNİK 5.

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

AĞIZ HASTALIKLARI 4

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

CERRAHİ KLİNİK 5

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

CERRAHİ3

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

AĞIZ HASTALIKLARI

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

CERRAHİ KLİNİK 5

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

CERRAHİ KLİNİK

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

CERRAHİ 3

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

CERRAHİ KLİNİK 5. SINIF

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

DENTAL ANESTEZİ 4

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

AĞIZ HASTALIKLARI

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Cerrahi Klinik

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

CERRAHİ 3. SINIF

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Ağız Hastalıkları

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Retrospective Analysis of Zygomatic Implants for Maxillary Prosthetic Rehabilitation

Yalcin M., CAN S. , Akbas M., DERGİN G. , GARİP H. , AYDİL B. A. , et al.

INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL & MAXILLOFACIAL IMPLANTS, cilt.35, sa.4, ss.750-756, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2017

2017

Effect of Ankaferd Blood Stopper on Skin Superoxide Dismutase and Catalase Activities in Warfarin-Treated Rats

Aktop S., Emekli-Alturfan E. I. , GÖNÜL O. , Gocmen G. , GARİP H. , YARAT A. , et al.

CLINICAL AND APPLIED THROMBOSIS-HEMOSTASIS, cilt.23, sa.2, ss.168-174, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2015

2015

Comparison of the Effects of Topical Ketamine and Tramadol on Postoperative Pain After Mandibular Molar Extraction

GÖNÜL O. , Satilmis T., Ciftci A., Sipahi A., GARİP H. , Goker K.

JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY, cilt.73, sa.11, ss.2103-2107, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2015

2015

Complications related to surgically assisted rapid palatal expansion

Dergin G. , Aktop S., Varol A. , Uğurlu F. , Garip H.

ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY, cilt.119, ss.601-607, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2015

2015

Corticotomy-assisted maxillary protraction with skeletal anchorage and Class III elastics

YILMAZ H. N. , GARİP H. , Satilmis T., Kucukkeles N.

ANGLE ORTHODONTIST, cilt.85, sa.1, ss.48-57, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2014

2014

Effects of Ankaferd Blood Stopper and Celox on the Tissue Factor Activities of Warfarin-Treated Rats

Aktop S., Emekli-Alturfan E., Ozer C., GÖNÜL O. , GARİP H. , YARAT A. , et al.

CLINICAL AND APPLIED THROMBOSIS-HEMOSTASIS, cilt.20, sa.1, ss.16-21, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2014

2014

Effects of ankaferd blood stopper and celox on the tissue factor activities of Warfarin treated rats

AKTOP S., ALTURFAN E. I. , Cüneyt Ö., GÖNÜL O. , GARİP H. , YARAT A. , et al.

Clin Appl Thromb Hemost, cilt.20, ss.16-21, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2013

2013

Potential complications and precautions in vertical alveolar distraction osteogenesis: A retrospective study of 40 patients

UĞURLU F. , Sener B. C. , DERGİN G. , GARİP H.

JOURNAL OF CRANIO-MAXILLOFACIAL SURGERY, cilt.41, sa.7, ss.569-573, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2011

2011

IS TRAMADOL BETTER THAN FENTANYL FOR CONSCIOUS SEDATION? In Reply

Satilmis T., Garip H.

JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY, cilt.69, sa.10, ss.2485-2486, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2011

2011

Effect of the angle of apical resection on apical leakage, measured with a computerized fluid filtration device

GARİP H. , Garip Y., Orucoglu H., Hatipoglu S.

ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY AND ENDODONTOLOGY, cilt.111, sa.3, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2009

2009

Assessment of Combined Local Anesthesia and Ketamine for Pain, Swelling, and Trismus After Surgical Extraction of Third Molars

Satilmis T., GARİP H. , Arpaci E., Sener C., Goker K.

JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY, cilt.67, sa.6, ss.1206-1210, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2007

2007

A comparison of midazolam and midazolam with remifentanil for patient-controlled sedation during operations on third molars

Garip H. , Guerkan Y., Toker K., Goeker K.

BRITISH JOURNAL OF ORAL & MAXILLOFACIAL SURGERY, cilt.45, sa.3, ss.212-216, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2004

2004

Anxiety an extraction of third molars in Turkish patients

Garip H. , Abali O., Goker K., Gokturk U., Garip Y.

BRITISH JOURNAL OF ORAL & MAXILLOFACIAL SURGERY, cilt.42, sa.6, ss.551-554, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2004

2004

Management of arsenic trioxide necrosis in the maxilla

Garip H. , Salih I., Sener B., Goker K., Garip Y.

JOURNAL OF ENDODONTICS, cilt.30, sa.10, ss.732-736, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2004

2004

Anxiety and extraction of third molars in Turkish patients.

GARİP H. , abalı o., GÖKER M. K. , göktürk ü., GARİP BERKER Y.

The British journal of oral maxillofacial surgery, cilt.42, ss.551-4, 2004 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Sinüs Lifting Uygulamalarında Büyüme Faktörlerinin Kullanım Alanları

GARİP H. , Tüfekçioğlu Ş., ÖZKAN M.

Türkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Florid cemento osseous dysplasia and dentygerous cyst in a patient with apert syndrome: A case report

PASLI N. , AKSAKALLI F. N. , İdman E., BORAHAN M. O. , Canbazoğlu E., GARİP H. , et al.

Selcuk Dental Journal, cilt.6, sa.4, ss.388-392, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Class III Elastics, Skeletal Anchorage and Corticotomy Combined for Rapid Correction of a Class III Case

Yilmaz H. N. , Garip H. , Kucukkeles N.

INFORMATIONEN AUS ORTHODONTIE UND KIEFERORTHOPAEDIE, cilt.48, sa.4, ss.255-262, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2014

2014

Osteomyelitis of the mandible after endodontic treatment with arsenic trioxide in a paediatric patient

GÖNÜL O. , AKTOP S., GARİP H. , GÖKER M. K.

Indian Journal of Dentistry, cilt.5, sa.1, ss.58-61, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Ankaferd blood stopper ve celox un varfarin verilmiş sıçan derisinde glutatyon ve lipid peroksidasyon üzerine etkilerinin incelenmesi

AKTOP S., ALTURFAN E. I. , ÖZER C., GÖNÜL O. , GARİP H. , YARAT A. , et al.

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi MÜSBED, cilt.2, ss.32-42, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Gömülü Üçüncü Molar Diş Cerrahisinde Tramadol ve Fentanilin Anksiyete ve Postoperatif Ağrı Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

GÖKTAY Ö., SATILMIŞ T., GARİP H. , GÖNÜL O. , GÖKER M. K.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, cilt.39, sa.4, ss.188-197, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Dişhekimliği Girişimlerinde Sedasyon.

Satilmis T., GARİP H. , UĞURLU F.

AKADEMİK DENTAL, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Nörolojik Hastalığı Olan Hastalarda Dental Tedavi ve Anestezi Uygulamaları.

Satilmis T., GARİP H. , YILDIZ C.

Türk Oral ve Maksillofas. Cer. Derg., 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

Oral ve Maksillofasiyal Cerrahide Endoskopik Girişimler.

TÜRKER N., GARİP H. , GÖKER M. K. , BASA S.

DİŞHEKİMLİĞİNDE KLİNİK, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

Buccal corticotomy for closure of oraantral openings: case report.

ŞENER B. C. , GARİP H. , UĞURLU F. , GÖKER M. K.

Turkish Journal Of Medical Sciences, cilt.32, ss.409-414, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

Retrograd Dolgu Materyallerinde Yenilikler.

GARİP H. , GARİP BERKER Y.

DİŞHEKİMLİĞİNDE KLİNİK, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

Hipo-Hiperdonti: (Kök Angülasyonlu Mesiodens ve Hipodonti), (Olgu Sunumu).

YILDIRIM T., GARİP H. , GARİP BERKER Y., GÜNDAY M.

DİŞHEKİMLİĞİ dERGİSİ, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2002

2002

Diş Hekimliğinde Temel Yaşam Desteği Eğitimi Gerekliliği ve Eğitim Başarısı: Klinik Çalışma.

NOYAN A., GARİP H. , DERGİN G. , Sener B. C. , GÖKER M. K.

Akademik Dental Dişhekimliği Dergisi, cilt.4, ss.1-4, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

FLORID CEMENTO OSSEOUS DYSPLASIA AND DENTIGEROUS CYST IN A PATIENT WITH APERT SYNDROME: A CASE REPORT

PASLI N., AKSAKALLI F. N. , İDMAN E. , BORAHAN M. O. , CANBAZOĞLU E., GARİP H. , et al.

3. ULUSLARARASI ORAL DİAGNOZ VE MAKSİLLOFASİYAL RADYOLOJİ DERNEĞİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019

2018

2018

Osteochondroma of The Mandibular Condyle

CAN S. , GARİP H. , VAROL A.

12.AÇBİD ULUSRARASI KONGRESİ, Belek -Antalya, Türkiye, 9 - 13 Mayıs 2018, cilt.1, ss.92 identifier identifier identifier

2018

2018

Osteocondroma of The Mandibular Condyle.

CAN S. , GARİP H. , VAROL A.

12th IAOMS-AÇBİD International Congress, 9 - 13 Mayıs 2018 identifier

2017

2017

Obturator ile Marsupializasyon Sonrası Kistik Lezyon Rehabilitasyonu

DURHAN M. A. , AYTÖRE M., GARİP H.

24. TÜRK PEDODONTİ DERNEĞİ KONGRESİ, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017

2017

2017

Kök Rezeksiyonu Sonrası Oluşan Kemik içi Defektin Multidisipliner Tedavisi

Öztürk D. , Yıldırım H. S. , Garip H. , Garip Berker Y., Yıldız C. , Kuru L.

Türk Periodontoloji Derneği 47. Uluslararası Bilimsel Kongresi ve 26. Bilimsel Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Kasım 2017

2017

2017

Odontojen Keratokist: Olgu Sunumu

ŞAKIR M., Abbasgholizadeh S., GARİP H. , ERÇALIK YALÇINKAYA Ş.

Türk Diş Hekimliği Birliği 23. Uluslarası Kongresi, 21 - 24 Eylül 2017

2017

2017

Mandibular Üçüncü Molar Kökleri ile Lingual Balkon Varyasyonları arasındaki Anatomik İlişkinin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi kullanılarak İncelenmesi

ERGÜL E., AKTOP S., ATALI O. , BORAHAN M. O. , GÖÇMEN G. , GARİP H.

Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 24th International Scientific Congress, Muğla, Türkiye, 23 - 27 Mayıs 2017, ss.81

2015

2015

Oral Cerrahi Komplikasyonları – Çözümleri.

GARİP H.

TDB İstanbul Dişhekimleri Odası., Türkiye, 27 Aralık 2015

2015

2015

.A Rare Iatrogenic Complication During Tooth Removal.

Popal S., Özçelik E., SİPAHİ A., AKTOP S., GARİP H.

9th AÇBİD International Congress, 28 - 31 Mayıs 2015 identifier

2014

2014

Case Report: Central Giant Cell Granuloma Of Anterior Mandibule.

Çakır O., Oluş G., ATALI O. , GÖNÜL O. , GARİP H. , BASA S.

8th AÇBİD International Congress, 28 Mayıs - 01 Haziran 2014

2014

2014

Case Report: Central Giant Cell Granuloma Of Anterior Mandible

ÇAKIR O., OLUS G., ATALI O. , GÖNÜL O. , GARİP H. , BASA S.

8th International Congress of ACBID (2014), 28 Mayıs - 01 Haziran 2014, ss.139

2013

2013

Sialolith In Submandibular Gland: A Case Report.

ÖZCAN E. M. , AKTOP S., SİPAHİ A., GÖNÜL O. , GARİP H.

7th AÇBİD International Congress, 29 Mayıs - 02 Haziran 2013 identifier identifier identifier

2012

2012

Ankaferd Blood Stopper ve Celox un Varfarin Uygulanmış Sıçanların Doku Faktörü Aktivitesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi

AKTOP S., ALTURFAN E. I. , ÖZER C., GÖNÜL O. , GARİP H. , YARAT A. , et al.

Marmara Üniversitesi Uluslararası Dişhekimliği Bilimsel Kongresi, 30 Ağustos - 01 Eylül 2012

2012

2012

Evaluation of Gingival and Salivary Sialic Acid Levels After Application of Local Hemostatic Agents in Minor Surgery Procedures

ALTURFAN E. I. , GÖNÜL O. , YARAT A. , GARİP H. , SATILMIŞ T., GÖKER M. K.

International Symposium on Environmental Impacts, Health Implications and Therapeutic Approaches, 15 - 17 Haziran 2012

2012

2012

A Partially Erupted Compound Odontoma Associated with an Unerupted Mandibular Canine

GÖNÜL O. , GARİP H. , AKTOP S., ÖZCAN E., SATILMIŞ T., GÖKER M. K.

ACBID 6th International Oral& Maxillofacial Surgery Congress, 30 Mayıs - 03 Haziran 2012

2012

2012

Treatment of Dentigerous Cyst Associated with Ectopic Third Molar in the Maxillary Sinus

GÖNÜL O. , GARİP H. , SATILMIŞ T., UZUN O., AKTOP S., GÖKER M. K.

ACBID 6th International Oral& Maxillofacial Surgery Congress, 30 Mayıs - 03 Haziran 2012

2012

2012

Effect of Topical Application of Tramadol on Postoperative Pain After Third Molar Surgery

GÖNÜL O. , SATILMIŞ T., SİPAHİ A., BAYRAM F. , GARİP H. , GÖKER M. K.

ACBID 6th International Oral& Maxillofacial Surgery Congress, 30 Mayıs - 03 Haziran 2012

2012

2012

A Rare Giant Complex Odontoma with Radiological Findings Case Report

DUMLU A. , BORAHAN M. O. , GARİP H. , ÖZCAN E., SATILMIŞ T., GÖKER M. K.

17th Congress of the Balkan Stomatological Society, Tiran, Albania, Tirane, Arnavutluk, 3 - 06 Mayıs 2012, ss.127

2011

2011

Bone Lid Technique to Enucleate Bilateral Mandibular Pindborg Tumour

GÖÇMEN G. , GARİP H. , DERGİN G. , BASA S., GÖKER M. K.

20th International Conferance of Oral and Maxillofacial Surgery, 1 - 04 Kasım 2011, cilt.40, ss.1162

2011

2011

Single Tooth Transplantation: Case Report.

AKTOP S., UZUN O., Pamporakis P., KÜÇÜKKELEŞ N., GARİP H. , GÖKER M. K.

2nd BAMFS Congress 5th AÇBİD International Conference, 25 - 29 Mayıs 2011 identifier identifier

2010

2010

Herpesviruses and Herpesviral-Bacterial Coinfection in Periapical Lesion.

Hatipoglu S., GARİP BERKER Y., TOPÇUOĞLU N., GARİP H. , ÇİFTÇİ S., KESKİN F., et al.

. International congres of the turkish endodontic society., 23 - 25 Eylül 2010

2010

2010

An unusual size sialolith of wharton’s duct: A case report.

GÖÇMEN G. , AKTOP S., GARİP H. , DERGİN G. , GÖKER M. K.

. 4thAÇBİD International Oral and Maxillofacial Surgery Society Congress., 26 - 30 Haziran 2010

2010

2010

Odontogenic myxoma of the mandible a case report with CT findings

PEKİNER F. M. , GÜMRÜ TARÇIN B. , SALİH İ. M. , GARİP H. , ALTUN A., ÖZBAYRAK S.

12th European Congress of Dento-Maxillo Facial Radiology, İstanbul, Türkiye, 2 - 05 Haziran 2010

2010

2010

An Unusual Size Sialolith of Wharton’xxs Duct: a Case Report

GÖÇMEN G. , AKTOP S., GARİP H. , DERGİN G. , GÖKER M. K.

4th AÇBİD International Oral Maxillofacial Surgery Society Congress, 26 - 30 Mayıs 2010

2010

2010

Complication Review in Osteotomies Before Rapid Palatal Expansion.

DERGİN G. , GARİP H. , AKTOP S., VAROL A.

4th AÇBİD International Oral Maxillofacial Surgery Society Congress, 26 - 30 Mayıs 2010

2010

2010

Soft Tissue Outcomes in High Lefort Surgery.

DERGİN G. , GARİP H. , GÖÇMEN G. , DÖNMEZ H.

4th AÇBİD International Oral Maxillofacial Surgery Society Congress, 26 - 30 Mayıs 2010

2010

2010

Comparing The Effect of Tramadol and Fentanyl on Postoperative Pain in Impacted Third Molar Surgery

GÖNÜL O. , SATILMIŞ T., GARİP H. , GÖKER M. K.

4th ACBID International Oral& Maxillofacial Surgery Society Congress, 26 - 30 Mayıs 2010

2010

2010

Unusual Size of Sialolith of Wharton`s Duct: A Case Report.

GÖÇMEN G. , AKTOP S., GARİP H. , DERGİN G. , GÖKER M. K.

. 4th AÇBİD International Oral Maxillofacial Surgery Society Congress, 26 - 30 Mayıs 2010

2010

2010

. Treatment of Ranula with Marsupialisation: Case Report.

GARİP H. , AKTOP S., VAROL A. , DUMLU A. , KÜÇÜKKELEŞ E., BAYRAM F. , et al.

. 4th AÇBİD International Oral Maxillofacial Surgery Society Congress, 26 - 30 Mayıs 2010

2010

2010

Corticotomy Assisted Maxillary Protraction with Skeletal Anchorage.

YILMAZ H. N. , KÜÇÜKKELEŞ N., GARİP H. , Satilmis T.

10th Annual Session Passion for Excellence, 30 Nisan - 04 Mayıs 2010 identifier identifier identifier

2009

2009

: Rehabilitation of bileteral Alveolar cleft patient with block bone grafting and double mucosa

DERGİN G. , GARİP H. , GÜRLER G.

. 3rd International Oral Maxillofacial Surgery Society Congress., 22 - 26 Mayıs 2009

2009

2009

Rehabilitation of Bilateral Alveolar Cleft Patient with Block Bone Grafting and Double Mucosal Flap.

DERGİN G. , GARİP H. , GÜRLER G.

3rd AÇBİD International Oral Maxillofacial Surgery Society Congress, 22 - 26 Nisan 2009

2008

2008

Maksiller Sinüste Ektopik Bulunan 3. Büyük Azı Dişi: Vaka Raporu.

GARİP H. , GÖNÜL O. , YILMAZ S., AKTOP S., Salih I. M. , GÖKER M. K.

Oral Cerrahi Derneği VIII. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 24 - 29 Mayıs 2008

2004

2004

Anksiyete ve Gömük 20 Yaş Dişi Cerrahisi.

GARİP H. , ABALI O., GÖKER M. K. , GÖKTÜRK Ü., GARİP BERKER Y.

Oral Cerrahi Derneği’nin VI. Protez Akademisi Ve Gnatoloji Derneği’nin VII. Ulusal Bilimsel Kongresi, Türkiye, 23 - 28 Mayıs 2004

2004

2004

. Kök Eğriliğine Bağlı Oluşan Ekstraoral Fistül: Vaka Raporu.

GÖNÜL O. , YILMAZ S., GARİP H. , Sener B. C. , GÖKER M. K.

T.D.B. 11. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 17 - 22 Mayıs 2004

2004

2004

Oral Skuamoz Hücreli Karsinom (Vaka Sunumu).

GARİP H. , DUMLU A. , ÖZBAYRAK S., GÖKER M. K. , VURAL G.

Oral Diagnoz ve Maksillofasial Radyoloji Derneği 2. Bilimsel Sempozyumu, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2004

2014

2014

Morbus Crohn (Enteritis Regionalis) (Olgu Sunumu)

DUMLU A. , SİNANOĞLU E. A. , GARİP H. , ÖZBAYRAK S., GÖKER M. K.

Oral Diagnoz ve Maksillofasial Radyoloji Derneği 2. Bilimsel Sempozyumu, Türkiye, 16 Nisan 2014 - 18 Nisan 2004

2003

2003

Hypo-Hyperdontia: A Case Report.

YILDIRIM T., GARİP H. , GARİP BERKER Y., YAMANER G.

11th Biennial Congress of the European Society of Endodontology, 02 Ekim 2003

2003

2003

Adrenalinli Lokal Anestezik Solüsyonların Hipertansiyon Üzerindeki Etkisi.

DEĞİRMENCİ S., Sener B. C. , GARİP H. , GÖKER M. K.

T.D.B. 10. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 17 - 21 Haziran 2003

2003

2003

Süt Diş Çekimi Sırasında Çocuk Davranışlarının Frankl Endeksine Göre Değerlendirilmesi ve Bazı Fiziksel Bulguların Saptanması.

YILMAZ S., GARİP H. , AKYÜZ S. H. , GÖKER M. K.

11th International Congress of the Turkhish Association of Oral And Maxillofacial Surgeons, 4 - 08 Haziran 2003

2002

2002

Oral ve Maksillofasiyal Cerrahide Endoskopi Uygulamaları.

TÜRKER N., GARİP H. , GÖKER M. K. , BASA S.

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 10. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 5 - 09 Haziran 2002

2002

2002

Diş Hekimliğinde Temel Yaşam Desteği Eğitimi Gerekliliği ve Eğitim Başarısı: Klinik Çalışma.

NOYAN A., GARİP H. , DERGİN G. , Sener B. C. , GÖKER M. K.

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 10. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 5 - 09 Haziran 2002

2002

2002

Oroantral Fistüllerin Kapatılmasında Bukkal Kortikotomi: Vaka Raporu.

Sener B. C. , GARİP H. , UĞURLU F.

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 10. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 5 - 09 Haziran 2002

Kitap & Kitap Bölümleri

2015

2015

Surgical Treatment of Odontogenic Periapical Lesions.

Garip H.

A Textbook Of Advanced Oral And Maxillofacial Surgery Vol.2., Mohammad Hosein,Kalantar Motamedi, Editör, In Tech, Rijeka, ss.209-234, 2015

2015

2015

Surgically Assisted Maxillary Expansion.

Garip H.

A Textbook Of Advanced Oral And Maxillofacial Surgery Vol.2., Mohammad Hosein,Kalantar Motamedi, Editör, In Tech, Rijeka, ss.119-132, 2015

2015

2015

Treatment Approaches for Odontogenic Cysts of the Maxillary Sinus.

Garip H.

A Textbook Of Advanced Oral And Maxillofacial Surgery Vol.2, Mohammad Hosein,Kalantar Motamedi, Editör, In Tech, Rijeka, ss.235-272, 2015

2013

2013

Management Of Midfacial Fractures

Garip H.

A Textbook Of Advanced Oral And Maxillofacial Surgery, Mohammad Hosein,Kalantar Motamedi, Editör, In Tech, Rijeka, ss.415-446, 2013

2013

2013

Odontogenic Infections.

Garip H.

A Textbook Of Advanced Oral And Maxillofacial Surgery., Mohammad Hosein,Kalantar Motamedi, Editör, In Tech, Rijeka, ss.415-445, 2013

2012

2012

A New and Enhanced Version of Local Anesthetics in Dentistry Local Anesthesia.

Garip H.

Clinical Use of Local Anesthetics, Asadolah Saadatniaki, Editör, In Tech, Rijeka, ss.1-10, 2012 Creative Commons License

2009

2009

Clinical Success of Alveolar Bone Distractions for Implant Rehabilitation

DERGİN G. , GARİP H. , Dergin C., GÖÇMEN G.

Dental Implantation and Technology, Paul A Williams, Editör, Nova Science Publishers, New-York, ss.111-123, 2009

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2006 - Devam Ediyor

2006 - Devam Ediyor

Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği

Üye

2000 - Devam Ediyor

2000 - Devam Ediyor

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği

Üye

Ödüller

Mayıs 2010

Mayıs 2010

Complication Review in Osteotomies Before Rapid Palatal Expansion

Acbıd International Oral & Maxillofacial Surgery Society

Haziran 2004

Haziran 2004

Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu ve Üniversite Vakfı tarafından teşvik ve destek ödülü

Marmara ÜniversitesiKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2015

2015

TDB İstanbul Dişhekimleri Odası

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2013

2013

FDI 2013 Istanbul Annual World Dental Congress

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 293

h-indeksi (WOS): 12

Jüri Üyelikleri

Eylül-2019

Eylül 2019

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - İstanbul Üniversitesi

Temmuz-2018

Temmuz 2018

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - İstanbul Üniversitesi

Haziran-2018

Haziran 2018

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - İstanbul Üniversitesi

Haziran-2018

Haziran 2018

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - İstanbul Üniversitesi

Nisan-2018

Nisan 2018

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - İstanbul Üniversitesi

Mart-2018

Mart 2018

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - İstanbul Üniversitesi

Şubat-2018

Şubat 2018

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - İstanbul Üniversitesi

Şubat-2018

Şubat 2018

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - İstanbul Üniversitesi

Ocak-2018

Ocak 2018

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - İstanbul Üniversitesi

Aralık-2017

Aralık 2017

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - İstanbul Üniversitesi

Ekim-2017

Ekim 2017

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - İstanbul Üniversitesi

Ekim-2017

Ekim 2017

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - İstanbul Üniversitesi

Ekim-2017

Ekim 2017

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - İstanbul Üniversitesi

Ekim-2017

Ekim 2017

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - İstanbul Üniversitesi

Ekim-2017

Ekim 2017

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - İstanbul Üniversitesi

Eylül-2017

Eylül 2017

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - İstanbul Üniversitesi

Nisan-2017

Nisan 2017

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Marmara Üniversitesi

Şubat-2017

Şubat 2017

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - İstanbul Üniversitesi

Şubat-2017

Şubat 2017

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Yeditepe Üniversitesi

Şubat-2017

Şubat 2017

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - İstanbul Üniversitesi

Şubat-2017

Şubat 2017

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Yeditepe Üniversitesi

Aralık-2016

Aralık 2016

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Yeditepe Üniversitesi

Temmuz-2016

Temmuz 2016

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - İstanbul Üniversitesi

Mayıs-2016

Mayıs 2016

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - İstanbul Üniversitesi

Şubat-2016

Şubat 2016

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - İstanbul Üniversitesi

Şubat-2016

Şubat 2016

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - İstanbul Üniversitesi

Şubat-2016

Şubat 2016

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Marmara Üniversitesi

Ocak-2016

Ocak 2016

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - İstanbul Üniversitesi

Aralık-2015

Aralık 2015

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - İstanbul Üniversitesi

Ekim-2015

Ekim 2015

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Marmara Üniversitesi

Haziran-2015

Haziran 2015

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - İstanbul Üniversitesi

Nisan-2015

Nisan 2015

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Marmara Üniversitesi

Nisan-2015

Nisan 2015

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - İstanbul Üniversitesi

Ocak-2015

Ocak 2015

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - İstanbul Üniversitesi

Aralık-2014

Aralık 2014

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Yeditepe Üniversitesi

Aralık-2014

Aralık 2014

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Yeditepe Üniversitesi

Aralık-2014

Aralık 2014

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Yeditepe Üniversitesi

Ekim-2014

Ekim 2014

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Marmara Üniversitesi

Ocak-2014

Ocak 2014

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - İstanbul Üniversitesi

Ekim-2013

Ekim 2013

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Marmara Üniversitesi

Ekim-2013

Ekim 2013

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Marmara Üniversitesi

Haziran-2013

Haziran 2013

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - İstanbul Üniversitesi

Şubat-2013

Şubat 2013

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - İstanbul Üniversitesi