Prof.

HASAN GARİP


Faculty of Dentistry

Clinical Sciences (Faculty of Dentistry)

Department of Oral and Maxillofacial Surgery

Education Information

1999 - 2005

1999 - 2005

Doctorate

Marmara University, Faculty Of Dentistry, Clinical Sciences (Faculty Of Dentistry), Turkey

Dissertations

2005

2005

Doctorate

Oral cerrahide hasta kontrollü sedasyon: Midazolam ve Midazolam remifentanil kombinasyonunun karşılaştırılması

Marmara University, Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimliği Klinik Bilimleri Bölümü

Foreign Languages

C2 Mastery

C2 Mastery

English

Research Areas

Health Sciences

Academic Titles / Tasks

2012 - Continues

2012 - Continues

Associate Professor

Marmara University, Faculty Of Dentistry, Clinical Sciences (Faculty Of Dentistry)

2008 - 2012

2008 - 2012

Assistant Professor

Marmara University, Faculty Of Dentistry, Klinik Bilimler Bölümü

1999 - 2008

1999 - 2008

Research Assistant

Marmara University, Faculty Of Dentistry, Clinical Sciences (Faculty Of Dentistry)

Courses

Postgraduate

Postgraduate

CERRHAHİ KLİNİK 5

Postgraduate

Postgraduate

Cerrahi Klinik 5

Postgraduate

Postgraduate

AĞIZ HASTALIKLARI 4.

Dental Specialty

Dental Specialty

DENTAL DEFORMİTE ONARIMI

Postgraduate

Postgraduate

CERRAHİ 3.

Postgraduate

Postgraduate

CERRAHİ KLİNİK

Postgraduate

Postgraduate

CERRAHİ KLİNİK 5.

Postgraduate

Postgraduate

AĞIZ HASTALIKLARI 4

Postgraduate

Postgraduate

CERRAHİ KLİNİK 5

Postgraduate

Postgraduate

CERRAHİ3

Postgraduate

Postgraduate

AĞIZ HASTALIKLARI

Postgraduate

Postgraduate

CERRAHİ KLİNİK 5

Postgraduate

Postgraduate

CERRAHİ KLİNİK

Postgraduate

Postgraduate

CERRAHİ 3

Postgraduate

Postgraduate

CERRAHİ KLİNİK 5. SINIF

Postgraduate

Postgraduate

DENTAL ANESTEZİ 4

Postgraduate

Postgraduate

AĞIZ HASTALIKLARI

Postgraduate

Postgraduate

Postgraduate

Postgraduate

CERRAHİ 3. SINIF

Postgraduate

Postgraduate

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2020

2020

Retrospective Analysis of Zygomatic Implants for Maxillary Prosthetic Rehabilitation

Yalcin M., CAN S. , Akbas M., DERGİN G. , GARİP H. , AYDİL B. A. , et al.

INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL & MAXILLOFACIAL IMPLANTS, vol.35, no.4, pp.750-756, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

2017

2017

Effect of Ankaferd Blood Stopper on Skin Superoxide Dismutase and Catalase Activities in Warfarin-Treated Rats

Aktop S., Emekli-Alturfan E. I. , GÖNÜL O. , Gocmen G. , GARİP H. , YARAT A. , et al.

CLINICAL AND APPLIED THROMBOSIS-HEMOSTASIS, vol.23, no.2, pp.168-174, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

2015

2015

Comparison of the Effects of Topical Ketamine and Tramadol on Postoperative Pain After Mandibular Molar Extraction

GÖNÜL O. , Satilmis T., Ciftci A., Sipahi A., GARİP H. , Goker K.

JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY, vol.73, no.11, pp.2103-2107, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier

2015

2015

Complications related to surgically assisted rapid palatal expansion

Dergin G. , Aktop S., Varol A. , Uğurlu F. , Garip H.

ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY, vol.119, pp.601-607, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

2014

2014

Effects of Ankaferd Blood Stopper and Celox on the Tissue Factor Activities of Warfarin-Treated Rats

Aktop S., Emekli-Alturfan E., Ozer C., GÖNÜL O. , GARİP H. , YARAT A. , et al.

CLINICAL AND APPLIED THROMBOSIS-HEMOSTASIS, vol.20, no.1, pp.16-21, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

2011

2011

IS TRAMADOL BETTER THAN FENTANYL FOR CONSCIOUS SEDATION? In Reply

Satilmis T., Garip H.

JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY, vol.69, no.10, pp.2485-2486, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2011

2011

Effect of the angle of apical resection on apical leakage, measured with a computerized fluid filtration device

GARİP H. , Garip Y., Orucoglu H., Hatipoglu S.

ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY AND ENDODONTOLOGY, vol.111, no.3, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

2007

2007

A comparison of midazolam and midazolam with remifentanil for patient-controlled sedation during operations on third molars

Garip H. , Guerkan Y., Toker K., Goeker K.

BRITISH JOURNAL OF ORAL & MAXILLOFACIAL SURGERY, vol.45, no.3, pp.212-216, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

2004

2004

Anxiety an extraction of third molars in Turkish patients

Garip H. , Abali O., Goker K., Gokturk U., Garip Y.

BRITISH JOURNAL OF ORAL & MAXILLOFACIAL SURGERY, vol.42, no.6, pp.551-554, 2004 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

2004

2004

Management of arsenic trioxide necrosis in the maxilla

Garip H. , Salih I., Sener B., Goker K., Garip Y.

JOURNAL OF ENDODONTICS, vol.30, no.10, pp.732-736, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

2004

2004

Anxiety and extraction of third molars in Turkish patients.

GARİP H. , abalı o., GÖKER M. K. , göktürk ü., GARİP BERKER Y.

The British journal of oral maxillofacial surgery, vol.42, pp.551-4, 2004 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2019

2019

Sinüs Lifting Uygulamalarında Büyüme Faktörlerinin Kullanım Alanları

GARİP H. , Tüfekçioğlu Ş., ÖZKAN M.

Türkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi, 2019 (Other Refereed National Journals)

2019

2019

Florid cemento osseous dysplasia and dentygerous cyst in a patient with apert syndrome: A case report

PASLI N. , AKSAKALLI F. N. , İdman E., BORAHAN M. O. , Canbazoğlu E., GARİP H. , et al.

Selcuk Dental Journal, vol.6, no.4, pp.388-392, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Class III Elastics, Skeletal Anchorage and Corticotomy Combined for Rapid Correction of a Class III Case

Yilmaz H. N. , Garip H. , Kucukkeles N.

INFORMATIONEN AUS ORTHODONTIE UND KIEFERORTHOPAEDIE, vol.48, no.4, pp.255-262, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

2014

2014

Osteomyelitis of the mandible after endodontic treatment with arsenic trioxide in a paediatric patient

GÖNÜL O. , AKTOP S., GARİP H. , GÖKER M. K.

Indian Journal of Dentistry, vol.5, no.1, pp.58-61, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2012

2012

Ankaferd blood stopper ve celox un varfarin verilmiş sıçan derisinde glutatyon ve lipid peroksidasyon üzerine etkilerinin incelenmesi

AKTOP S., ALTURFAN E. I. , ÖZER C., GÖNÜL O. , GARİP H. , YARAT A. , et al.

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi MÜSBED, vol.2, pp.32-42, 2012 (Other Refereed National Journals)

2011

2011

Gömülü Üçüncü Molar Diş Cerrahisinde Tramadol ve Fentanilin Anksiyete ve Postoperatif Ağrı Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

GÖKTAY Ö., SATILMIŞ T., GARİP H. , GÖNÜL O. , GÖKER M. K.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, vol.39, no.4, pp.188-197, 2011 (Other Refereed National Journals)

2007

2007

Dişhekimliği Girişimlerinde Sedasyon.

Satilmis T., GARİP H. , UĞURLU F.

AKADEMİK DENTAL, 2007 (Other Refereed National Journals)

2007

2007

Nörolojik Hastalığı Olan Hastalarda Dental Tedavi ve Anestezi Uygulamaları.

Satilmis T., GARİP H. , YILDIZ C.

Türk Oral ve Maksillofas. Cer. Derg., 2007 (Other Refereed National Journals)

2004

2004

Oral ve Maksillofasiyal Cerrahide Endoskopik Girişimler.

TÜRKER N., GARİP H. , GÖKER M. K. , BASA S.

DİŞHEKİMLİĞİNDE KLİNİK, 2004 (Other Refereed National Journals)

2004

2004

Buccal corticotomy for closure of oraantral openings: case report.

ŞENER B. C. , GARİP H. , UĞURLU F. , GÖKER M. K.

Turkish Journal Of Medical Sciences, vol.32, pp.409-414, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

2003

2003

Retrograd Dolgu Materyallerinde Yenilikler.

GARİP H. , GARİP BERKER Y.

DİŞHEKİMLİĞİNDE KLİNİK, 2003 (Other Refereed National Journals)

2003

2003

Hipo-Hiperdonti: (Kök Angülasyonlu Mesiodens ve Hipodonti), (Olgu Sunumu).

YILDIRIM T., GARİP H. , GARİP BERKER Y., GÜNDAY M.

DİŞHEKİMLİĞİ dERGİSİ, 2003 (Other Refereed National Journals)

2002

2002

Diş Hekimliğinde Temel Yaşam Desteği Eğitimi Gerekliliği ve Eğitim Başarısı: Klinik Çalışma.

NOYAN A., GARİP H. , DERGİN G. , Sener B. C. , GÖKER M. K.

Akademik Dental Dişhekimliği Dergisi, vol.4, pp.1-4, 2002 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

FLORID CEMENTO OSSEOUS DYSPLASIA AND DENTIGEROUS CYST IN A PATIENT WITH APERT SYNDROME: A CASE REPORT

PASLI N., AKSAKALLI F. N. , İDMAN E. , BORAHAN M. O. , CANBAZOĞLU E., GARİP H. , et al.

3. ULUSLARARASI ORAL DİAGNOZ VE MAKSİLLOFASİYAL RADYOLOJİ DERNEĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019

2018

2018

Osteochondroma of The Mandibular Condyle

CAN S. , GARİP H. , VAROL A.

12.AÇBİD ULUSRARASI KONGRESİ, Belek -Antalya, Turkey, 9 - 13 May 2018, vol.1, pp.92 identifier identifier identifier

2018

2018

Osteocondroma of The Mandibular Condyle.

CAN S. , GARİP H. , VAROL A.

12th IAOMS-AÇBİD International Congress, 9 - 13 May 2018 identifier

2017

2017

Obturator ile Marsupializasyon Sonrası Kistik Lezyon Rehabilitasyonu

DURHAN M. A. , AYTÖRE M., GARİP H.

24. TÜRK PEDODONTİ DERNEĞİ KONGRESİ, Turkey, 19 - 22 October 2017

2017

2017

Kök Rezeksiyonu Sonrası Oluşan Kemik içi Defektin Multidisipliner Tedavisi

Öztürk D. , Yıldırım H. S. , Garip H. , Garip Berker Y., Yıldız C. , Kuru L.

Türk Periodontoloji Derneği 47. Uluslararası Bilimsel Kongresi ve 26. Bilimsel Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 17 - 18 November 2017

2017

2017

Odontojen Keratokist: Olgu Sunumu

ŞAKIR M., Abbasgholizadeh S., GARİP H. , ERÇALIK YALÇINKAYA Ş.

Türk Diş Hekimliği Birliği 23. Uluslarası Kongresi, 21 - 24 September 2017

2015

2015

Oral Cerrahi Komplikasyonları – Çözümleri.

GARİP H.

TDB İstanbul Dişhekimleri Odası., Turkey, 27 December 2015

2015

2015

.A Rare Iatrogenic Complication During Tooth Removal.

Popal S., Özçelik E., SİPAHİ A., AKTOP S., GARİP H.

9th AÇBİD International Congress, 28 - 31 May 2015 identifier

2014

2014

Case Report: Central Giant Cell Granuloma Of Anterior Mandible

ÇAKIR O., OLUS G., ATALI O. , GÖNÜL O. , GARİP H. , BASA S.

8th International Congress of ACBID (2014), 28 May - 01 June 2014, pp.139

2013

2013

Sialolith In Submandibular Gland: A Case Report.

ÖZCAN E. M. , AKTOP S., SİPAHİ A., GÖNÜL O. , GARİP H.

7th AÇBİD International Congress, 29 May - 02 June 2013 identifier identifier identifier

2012

2012

Ankaferd Blood Stopper ve Celox un Varfarin Uygulanmış Sıçanların Doku Faktörü Aktivitesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi

AKTOP S., ALTURFAN E. I. , ÖZER C., GÖNÜL O. , GARİP H. , YARAT A. , et al.

Marmara Üniversitesi Uluslararası Dişhekimliği Bilimsel Kongresi, 30 August - 01 September 2012

2012

2012

Evaluation of Gingival and Salivary Sialic Acid Levels After Application of Local Hemostatic Agents in Minor Surgery Procedures

ALTURFAN E. I. , GÖNÜL O. , YARAT A. , GARİP H. , SATILMIŞ T., GÖKER M. K.

International Symposium on Environmental Impacts, Health Implications and Therapeutic Approaches, 15 - 17 June 2012

2012

2012

A Partially Erupted Compound Odontoma Associated with an Unerupted Mandibular Canine

GÖNÜL O. , GARİP H. , AKTOP S., ÖZCAN E., SATILMIŞ T., GÖKER M. K.

ACBID 6th International Oral& Maxillofacial Surgery Congress, 30 May - 03 June 2012

2012

2012

Treatment of Dentigerous Cyst Associated with Ectopic Third Molar in the Maxillary Sinus

GÖNÜL O. , GARİP H. , SATILMIŞ T., UZUN O., AKTOP S., GÖKER M. K.

ACBID 6th International Oral& Maxillofacial Surgery Congress, 30 May - 03 June 2012

2012

2012

A Rare Giant Complex Odontoma with Radiological Findings Case Report

DUMLU A. , BORAHAN M. O. , GARİP H. , ÖZCAN E., SATILMIŞ T., GÖKER M. K.

17th Congress of the Balkan Stomatological Society, Tiran, Albania, Tirane, Albania, 3 - 06 May 2012, pp.127

2011

2011

Bone Lid Technique to Enucleate Bilateral Mandibular Pindborg Tumour

GÖÇMEN G. , GARİP H. , DERGİN G. , BASA S., GÖKER M. K.

20th International Conferance of Oral and Maxillofacial Surgery, 1 - 04 November 2011, vol.40, pp.1162

2011

2011

Single Tooth Transplantation: Case Report.

AKTOP S., UZUN O., Pamporakis P., KÜÇÜKKELEŞ N., GARİP H. , GÖKER M. K.

2nd BAMFS Congress 5th AÇBİD International Conference, 25 - 29 May 2011 identifier identifier

2010

2010

Herpesviruses and Herpesviral-Bacterial Coinfection in Periapical Lesion.

Hatipoglu S., GARİP BERKER Y., TOPÇUOĞLU N., GARİP H. , ÇİFTÇİ S., KESKİN F., et al.

. International congres of the turkish endodontic society., 23 - 25 September 2010

2010

2010

An unusual size sialolith of wharton’s duct: A case report.

GÖÇMEN G. , AKTOP S., GARİP H. , DERGİN G. , GÖKER M. K.

. 4thAÇBİD International Oral and Maxillofacial Surgery Society Congress., 26 - 30 June 2010

2010

2010

Odontogenic myxoma of the mandible a case report with CT findings

PEKİNER F. M. , GÜMRÜ TARÇIN B. , SALİH İ. M. , GARİP H. , ALTUN A., ÖZBAYRAK S.

12th European Congress of Dento-Maxillo Facial Radiology, İstanbul, Turkey, 2 - 05 June 2010

2010

2010

An Unusual Size Sialolith of Wharton’xxs Duct: a Case Report

GÖÇMEN G. , AKTOP S., GARİP H. , DERGİN G. , GÖKER M. K.

4th AÇBİD International Oral Maxillofacial Surgery Society Congress, 26 - 30 May 2010

2010

2010

Complication Review in Osteotomies Before Rapid Palatal Expansion.

DERGİN G. , GARİP H. , AKTOP S., VAROL A.

4th AÇBİD International Oral Maxillofacial Surgery Society Congress, 26 - 30 May 2010

2010

2010

Soft Tissue Outcomes in High Lefort Surgery.

DERGİN G. , GARİP H. , GÖÇMEN G. , DÖNMEZ H.

4th AÇBİD International Oral Maxillofacial Surgery Society Congress, 26 - 30 May 2010

2010

2010

Comparing The Effect of Tramadol and Fentanyl on Postoperative Pain in Impacted Third Molar Surgery

GÖNÜL O. , SATILMIŞ T., GARİP H. , GÖKER M. K.

4th ACBID International Oral& Maxillofacial Surgery Society Congress, 26 - 30 May 2010

2010

2010

Unusual Size of Sialolith of Wharton`s Duct: A Case Report.

GÖÇMEN G. , AKTOP S., GARİP H. , DERGİN G. , GÖKER M. K.

. 4th AÇBİD International Oral Maxillofacial Surgery Society Congress, 26 - 30 May 2010

2010

2010

. Treatment of Ranula with Marsupialisation: Case Report.

GARİP H. , AKTOP S., VAROL A. , DUMLU A. , KÜÇÜKKELEŞ E., BAYRAM F. , et al.

. 4th AÇBİD International Oral Maxillofacial Surgery Society Congress, 26 - 30 May 2010

2009

2009

: Rehabilitation of bileteral Alveolar cleft patient with block bone grafting and double mucosa

DERGİN G. , GARİP H. , GÜRLER G.

. 3rd International Oral Maxillofacial Surgery Society Congress., 22 - 26 May 2009

2009

2009

Rehabilitation of Bilateral Alveolar Cleft Patient with Block Bone Grafting and Double Mucosal Flap.

DERGİN G. , GARİP H. , GÜRLER G.

3rd AÇBİD International Oral Maxillofacial Surgery Society Congress, 22 - 26 April 2009

2008

2008

Maksiller Sinüste Ektopik Bulunan 3. Büyük Azı Dişi: Vaka Raporu.

GARİP H. , GÖNÜL O. , YILMAZ S., AKTOP S., Salih I. M. , GÖKER M. K.

Oral Cerrahi Derneği VIII. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 24 - 29 May 2008

2004

2004

Anksiyete ve Gömük 20 Yaş Dişi Cerrahisi.

GARİP H. , ABALI O., GÖKER M. K. , GÖKTÜRK Ü., GARİP BERKER Y.

Oral Cerrahi Derneği’nin VI. Protez Akademisi Ve Gnatoloji Derneği’nin VII. Ulusal Bilimsel Kongresi, Turkey, 23 - 28 May 2004

2004

2004

. Kök Eğriliğine Bağlı Oluşan Ekstraoral Fistül: Vaka Raporu.

GÖNÜL O. , YILMAZ S., GARİP H. , Sener B. C. , GÖKER M. K.

T.D.B. 11. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 17 - 22 May 2004

2004

2004

Oral Skuamoz Hücreli Karsinom (Vaka Sunumu).

GARİP H. , DUMLU A. , ÖZBAYRAK S., GÖKER M. K. , VURAL G.

Oral Diagnoz ve Maksillofasial Radyoloji Derneği 2. Bilimsel Sempozyumu, Turkey, 16 - 18 April 2004

2014

2014

Morbus Crohn (Enteritis Regionalis) (Olgu Sunumu)

DUMLU A. , SİNANOĞLU E. A. , GARİP H. , ÖZBAYRAK S., GÖKER M. K.

Oral Diagnoz ve Maksillofasial Radyoloji Derneği 2. Bilimsel Sempozyumu, Turkey, 16 April 2014 - 18 April 2004

2003

2003

Hypo-Hyperdontia: A Case Report.

YILDIRIM T., GARİP H. , GARİP BERKER Y., YAMANER G.

11th Biennial Congress of the European Society of Endodontology, 02 October 2003

2002

2002

Oral ve Maksillofasiyal Cerrahide Endoskopi Uygulamaları.

TÜRKER N., GARİP H. , GÖKER M. K. , BASA S.

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 10. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 5 - 09 June 2002

2002

2002

Diş Hekimliğinde Temel Yaşam Desteği Eğitimi Gerekliliği ve Eğitim Başarısı: Klinik Çalışma.

NOYAN A., GARİP H. , DERGİN G. , Sener B. C. , GÖKER M. K.

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 10. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 5 - 09 June 2002

2002

2002

Oroantral Fistüllerin Kapatılmasında Bukkal Kortikotomi: Vaka Raporu.

Sener B. C. , GARİP H. , UĞURLU F.

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 10. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 5 - 09 June 2002

Books & Book Chapters

2015

2015

Surgical Treatment of Odontogenic Periapical Lesions.

Garip H.

in: A Textbook Of Advanced Oral And Maxillofacial Surgery Vol.2., Mohammad Hosein,Kalantar Motamedi, Editor, In Tech, Rijeka, pp.209-234, 2015

2015

2015

Surgically Assisted Maxillary Expansion.

Garip H.

in: A Textbook Of Advanced Oral And Maxillofacial Surgery Vol.2., Mohammad Hosein,Kalantar Motamedi, Editor, In Tech, Rijeka, pp.119-132, 2015

2015

2015

Treatment Approaches for Odontogenic Cysts of the Maxillary Sinus.

Garip H.

in: A Textbook Of Advanced Oral And Maxillofacial Surgery Vol.2, Mohammad Hosein,Kalantar Motamedi, Editor, In Tech, Rijeka, pp.235-272, 2015

2013

2013

Management Of Midfacial Fractures

Garip H.

in: A Textbook Of Advanced Oral And Maxillofacial Surgery, Mohammad Hosein,Kalantar Motamedi, Editor, In Tech, Rijeka, pp.415-446, 2013

2013

2013

Odontogenic Infections.

Garip H.

in: A Textbook Of Advanced Oral And Maxillofacial Surgery., Mohammad Hosein,Kalantar Motamedi, Editor, In Tech, Rijeka, pp.415-445, 2013

2012

2012

A New and Enhanced Version of Local Anesthetics in Dentistry Local Anesthesia.

Garip H.

in: Clinical Use of Local Anesthetics, Asadolah Saadatniaki, Editor, In Tech, Rijeka, pp.1-10, 2012 Creative Commons License

2009

2009

Clinical Success of Alveolar Bone Distractions for Implant Rehabilitation

DERGİN G. , GARİP H. , Dergin C., GÖÇMEN G.

in: Dental Implantation and Technology, Paul A Williams, Editor, Nova Science Publishers, New-York, pp.111-123, 2009

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2006 - Continues

2006 - Continues

Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği

Member

2000 - Continues

2000 - Continues

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği

Member

Awards

May 2010

May 2010

Complication Review in Osteotomies Before Rapid Palatal Expansion

Acbıd International Oral & Maxillofacial Surgery Society

June 2004

June 2004

Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu ve Üniversite Vakfı tarafından teşvik ve destek ödülü

Marmara ÜniversitesiEdit Congress and Symposium Activities

2015

2015

TDB İstanbul Dişhekimleri Odası

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

2013

2013

FDI 2013 Istanbul Annual World Dental Congress

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 353

h-index (WOS): 12

Jury Memberships

September-2019

September 2019

Doctorate

Doctorate - İstanbul Üniversitesi

July-2018

July 2018

Doctorate

Doctorate - İstanbul Üniversitesi

June-2018

June 2018

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

June-2018

June 2018

Doctorate

Doctorate - İstanbul Üniversitesi

April-2018

April 2018

Doctorate

Doctorate - İstanbul Üniversitesi

March-2018

March 2018

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

February-2018

February 2018

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

February-2018

February 2018

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

January-2018

January 2018

Doctorate

Doctorate - İstanbul Üniversitesi

December-2017

December 2017

Doctorate

Doctorate - İstanbul Üniversitesi

October-2017

October 2017

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

October-2017

October 2017

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

October-2017

October 2017

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

October-2017

October 2017

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

October-2017

October 2017

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

September-2017

September 2017

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

April-2017

April 2017

Doctorate

Doctorate - Marmara Üniversitesi

February-2017

February 2017

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

February-2017

February 2017

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Yeditepe Üniversitesi

February-2017

February 2017

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Yeditepe Üniversitesi

February-2017

February 2017

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

December-2016

December 2016

Doctorate

Doctorate - Yeditepe Üniversitesi

July-2016

July 2016

Doctorate

Doctorate - İstanbul Üniversitesi

May-2016

May 2016

Doctorate

Doctorate - İstanbul Üniversitesi

February-2016

February 2016

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

February-2016

February 2016

Doctorate

Doctorate - Marmara Üniversitesi

February-2016

February 2016

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

January-2016

January 2016

Doctorate

Doctorate - İstanbul Üniversitesi

December-2015

December 2015

Doctorate

Doctorate - İstanbul Üniversitesi

October-2015

October 2015

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Marmara Üniversitesi

June-2015

June 2015

Doctorate

Doctorate - İstanbul Üniversitesi

April-2015

April 2015

Doctorate

Doctorate - İstanbul Üniversitesi

April-2015

April 2015

Doctorate

Doctorate - Marmara Üniversitesi

January-2015

January 2015

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

December-2014

December 2014

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Yeditepe Üniversitesi

December-2014

December 2014

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Yeditepe Üniversitesi

December-2014

December 2014

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Yeditepe Üniversitesi

October-2014

October 2014

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Marmara Üniversitesi

January-2014

January 2014

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

October-2013

October 2013

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Marmara Üniversitesi

October-2013

October 2013

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Marmara Üniversitesi

June-2013

June 2013

Doctorate

Doctorate - İstanbul Üniversitesi

February-2013

February 2013

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi