Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The Perinatal Grief Scale (33-item Short Version): validity and reliability of the Turkish

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, vol.18, no.3, pp.231-236, 2017 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Symptoms Experienced by Women Who Enter Into Natural and Surgical Menopause and Their Relation to Sexual Functions

HEALTH CARE FOR WOMEN INTERNATIONAL, vol.33, no.6, pp.525-539, 2012 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Investigation of risk factors according to gestational age in cases with premature rupture of membrane

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.28, no.1, pp.124-129, 2012 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier

Articles Published in Other Journals

Intrapartum Care Model For A Positive Childbirth Experience: World Health Organization’ Recommendations

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.5, no.2, pp.98-105, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Freedom of Movement During Labor: How? What Does it Provide? What is the Role of Obstetrics and Gynecology Nurses?

Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences, vol.10, no.1, pp.78-87, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rolleri ve kadına ilişkin namus anlayışları ile ilgili tutumları

Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Hakları Ve ÜremeHaklarına İlişkin Görüşleri

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, pp.89-105, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üniversite öğrencilerinin cinsel haklar ve üreme haklarına ilişkin görüşleri

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi (UHD- International Refereed Journal of Nursing Research), no.6, pp.89-107, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Doğum sonu döneme psikolojik uyum

e- SAĞLIK Ebelik Dergisi, vol.2, no.6, pp.1-8, 2015 (Other Refereed National Journals)

Türkiye deki hemşirelik dergilerinden cinselliğe bakış Bir literatür incelemesi

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma DergiSİ, vol.11, no.1, pp.9-17, 2014 (Other Refereed National Journals)

Türkiye deki Hemşirelik Dergilerinden Cinselliğe Bakış Bir Literatür İncelemesi

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, vol.11, pp.9-17, 2014 (Other Refereed National Journals)

Experience of violence Victimization and Perpetration in Youth’s. Factors Associated With Violence Perpetration

Global Advanced Research Journal of Social Science (GARJSS), vol.2, pp.87-93, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Trimestırlara Göre Gebelerde Şiddet Yaşama Durumu, Etkileyen Faktörler ve Perinatal Sonuçlar

TAF Prev Med Bull, vol.12, no.6, pp.657-664, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

The influence on women s sexual functions of education given according to the PLISSIT model after hysterectomy

Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.47, pp.2000-2004, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Evaluation Of Perinatology Nursing Certificate Program

Procedia- Social and Behavioral Sciences, vol.47, pp.1130-1134, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kırsal bölgede annelerin doğum sonu yaşadıkları sorunlar ve bakım gereksinimleri

Türk Aile Hekimliği Dergisi, vol.15, no.4, pp.159-166, 2011 (Other Refereed National Journals)

Gebelikte Psikososyal Sağlığı Değerlendirme Ölçeği Geliştirme Çalışması (Development Study of the Pregnancy Psychosocial Health Assessment Scale)

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, vol.4, no.1, pp.63-74, 2011 (Other Refereed National Journals)

Polikistik over sendromu oluşumunda rol oynayan faktörler ve metabolik sendromla ilişkisi

Hemşirelik Forumu, vol.3, no.2, pp.11-20, 2011 (Other Refereed National Journals)

Cinsel İşlev Bozukluğunun Tanılanmasında Eşlere Yaklaşım

Androloji Bülteni, vol.43, pp.313-315, 2010 (Other Refereed National Journals)

Doğum Sonu Konfor Ölçeği Gelistirme Çalısması

Maltepe Üniversitesi Hemsirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, vol.3, no.1, pp.55-65, 2010 (Other Refereed National Journals)

Erkek öğrencilerin cinsel deneyimleri ve toplumdaki cinsel tabulara yönelik görüşleri

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.3, no.2, pp.58-64, 2010 (Other Refereed National Journals)

Vajinal Akıntı Tanılama Formu (VATF) Kullanılarak Konulan Tanıların Uyum Analizi

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, vol.2, no.1, pp.22-33, 2009 (Other Refereed National Journals)

Doğum sonu Değerlendirme: Bir Kontrol Çizelgesi Örneği

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, vol.6, no.1, pp.20-26, 2009 (Other Refereed National Journals)

Üreme Sağlığı Bilinci Geliştirme Projesi Genital Akıntılar

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, vol.5, no.1, pp.34-40, 2008 (Other Refereed National Journals)

Üreme sağlığı geliştirme projesi: Genital Akıntılar

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, vol.5, no.1, pp.34-40, 2008 (Other Refereed National Journals)

Kadınlarda Histerektomi Sonrası Cinsel Fonksiyon

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, vol.4, no.2, pp.5-8, 2007 (Other Refereed National Journals)

Orgazm tanımı ve tipleri

Androloji Bülteni, vol.23, pp.351-358, 2005 (Other Refereed National Journals)

Kadın Cinsel Fonksiyonunu Sorgulama İndeksinin IFSF Geçerlilik Güvenilirlik Çalışması

Androloji Bülteni, no.18, pp.275-276, 2004 (Other Refereed National Journals)

Doğum sonu servisinde çalışan hemşirelerin verdikleri bakım hizmetine yönelik görüşleri ve iş doyumları

Hemşirelik Forumu (Nursing Forum), vol.6, no.3, pp.1-7, 2003 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Peri ve Postmenopoz Kadınlar Menopozu Nasıl tanımlıyor ve Hangi Duyguları Yaşıyor?

4. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 13 December 2019

Kanser Vakalarında Fertiletinin Korunması- Onkofertilite

A.R.T. Sempozyumu., İstanbul, Turkey, 1 - 02 November 2019 Sustainable Development

Modern Kontraseptif Yöntemlerin Kadın Cinsel Fonksiyonlarında Etkisi

37. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 June 2019, pp.203-204

Qualitative analysis of the factors that affects the birth perception and satisfaction of women in the three generations.

3. Uluslarası Koru Gebelik Dogum Ve Lohusalık Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 17 February 2019, vol.7, pp.40 Sustainable Development

Doğumun Birinci Evresinde Akupresür Uygulamaları Ve Doğum Ağrısı Üzerine Etkisi: Bir Sistematik Derleme

5.Ulusal 1.Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Sakarya, Turkey, 15 - 17 November 2018

Travayda hareket serbestliğinin doğum konforu ve duygu durumuna etkisi

Uluslararası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi Ve Eğiticiliği Kongresi., 18 - 21 October 2018

The Relationship Between Women’s Religious Beliefs and their Attitudes Towards Family Planning

11th ATHENS CONGRESS ON WOMEN’S HEALTH AND DISEASE Preconception to Menopause., ATİNA, Greece, 6 - 08 September 2018, pp.133 Sustainable Development

The effect of given reproductive health training with modular approach on the women’xxs health behaviors

The 11th Congress on Women’xxs Health and Disease-Preconception to Menopause, 6 - 08 September 2018

Ülkemizde Kadın Saglığı Hemşireliği Alanında Çalışan Akademik İnsan Gücünün İncelenmesi

1. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 24 March 2018, vol.1, pp.15-16

Ülkemizde Kadın Sağlığı Hemşireliği Alanında Çalışan Akademik İnsan Gücünün İncelenmesi.

1. Uluslararası II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 24 March 2018, vol.1, pp.15-16

Determination of the Effect of Given Separate and Mixed-Sex Education Related to Reproductive-Sexual Health

International Meeting on Education and Research in Health Sciences, İstanbul, Turkey, 3 - 05 November 2017

Ortak Geleceğe Yatırımda Gebelik ve Doğumda Etkin Kaliteli Bakımın Çocuk Sağlığına Etkileri

I.ULUSLARASI VE II.ULUSAL KADIN HASTALIKLARI VE ANA ÇOCUK SAĞLIĞI KONGRESİ, İzmir, Turkey, 7 - 08 October 2016

The Evaluation of Sexual Functions of the Couples using the Withdrawal Contraceptive Method

18th. ISPOG CONGRESS (İnternational Society of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology), Malaga, Spain, 12 - 14 May 2016

Teknolojik gelişimle yaşamımıza giren kimyasallar neslin devamında tehdit mi

Uluslararası Katılımlı 15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir, Turkey, 28 - 29 April 2016

Üniversite Öğrencilerinin İnfertilite Alanındaki Teknolojik Uygulamalara İlişkin Görüş ve Tutumları

Uluslararası Katılımlı 15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir, Turkey, 28 - 29 April 2016

Genç kızlarda üriner inkontinans risk faktörleri ve yaşam kaliteleri

7. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 17 October 2015

Adolesanlarda Alt Üriner Sistem Şikayetleri ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

7. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, Turkey, 14 - 17 October 2015

Psychosocial health of women who have gotten pregnant naturally or through assisted reproductıve Technologies

The 22nd World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI), Budapest, Hungary, 17 - 19 September 2015 Sustainable Development

Erectil funcion premature ejaculation profile and sexuality in couples using the withdrawal and intrauterine device method

The 22nd World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI), Budapest, Hungary, 17 - 19 September 2015

Emotions experiences and satisfaction of adolescent and adult mothers related to their birth

The 22nd World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI), Budapest, Hungary, 17 - 19 September 2015 Sustainable Development

Gebelik Ve Doğum Sonu Dönemde Cinsellikteki Değişimin İncelenmesi

3. Ulusal 2. Uluslar arası Ebelik Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2013

The influence on women's sexual functions of education given according to the PLISSIT model after hysterectomy

Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), CYPRUS, 8 - 11 February 2012, vol.47, pp.2000-2004 Sustainable Development identifier

Evaluation of Perinatology Nursing Certificate Program

Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), CYPRUS, 8 - 11 February 2012, vol.47, pp.1130-1134 Sustainable Development identifier

Üreme Sağlığı Bilinci Geliştirme Projesi Genital Akıntılar

1. Ulusal Ebelik Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 June 2007, vol.5, pp.34-41

Üreme Sağlığı Bilinci Geliştirme Projesi-1: Genital Akıntılar

1. Ulusal Ebelik Kongresi 2007, İstanbul, Turkey, 20 - 22 June 2007, pp.12-13

Hemşirelerin Hijyenik Petlere İlişkin Görüşleri

I. Uluslararası ve VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Antalya, Turkey, 29 October - 02 November 2000, pp.271-275

PDÖ modeliyle Kadın Sağlığı ve Hastalıkları ve Hemşireliği Öğretimi

1.International 8th National Nursing Congress, Antalya, Turkey, 29 October - 02 November 2000, pp.99-102

Sağlık Çalışanlarının Ayak Sağlığında Ayakkabıların Önemine İlişkin Görüşleri

I. Uluslararası ve VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Antalya, Turkey, 29 October - 02 November 2000, pp.175

Books & Book Chapters

Sağlıklı geleceğe yatırım: İnsan haklarınadayalı kaliteli aile planlaması hizmetleri

in: Kadın Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesinde HemşireninRolü., Hediye Arslan Özkan, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.54-62, 2019

Kanser Vakalarında Fertilitenin Korunması:Onkofertilite

in: Kadın Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesinde Hemşirenin Rolü, Hediye Arslan Özkan, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.41-53, 2019

Üreme Sistemi ve İlişkili Hastalıklar

in: Fizyopatoloji, Eti Aslan Fatma, Olgun Nermin, Editor, AKADEMİSYEN KİTABEVİ, İstanbul, pp.457-502, 2017

Breastfeeding After A Cesarean Delivery

in: Cesarean Delivery, Raed Salim, Editor, InTech, pp.121-160, 2016

Üreme Sistemi ve İlişkili Hastalıklar

in: FİZYOPATOLOJİ, Fatma Eti Aslan, Nermin Olgun, Editor, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, pp.457-501, 2016