Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Doğum sonu döneme psikolojik uyum

e- SAĞLIK Ebelik Dergisi, vol.2, no.6, pp.1-8, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Orgazm tanımı ve tipleri

Androloji Bülteni, vol.23, pp.351-358, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Peri ve Postmenopoz Kadınlar Menopozu Nasıl tanımlıyor ve Hangi Duyguları Yaşıyor?

4. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 13 December 2019

Kanser Vakalarında Fertiletinin Korunması- Onkofertilite

A.R.T. Sempozyumu., İstanbul, Turkey, 1 - 02 November 2019 Sustainable Development

Modern Kontraseptif Yöntemlerin Kadın Cinsel Fonksiyonlarında Etkisi

37. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 June 2019, pp.203-204

Qualitative analysis of the factors that affects the birth perception and satisfaction of women in the three generations.

3. Uluslarası Koru Gebelik Dogum Ve Lohusalık Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 17 February 2019, vol.7, pp.40 Sustainable Development

Doğumun Birinci Evresinde Akupresür Uygulamaları Ve Doğum Ağrısı Üzerine Etkisi: Bir Sistematik Derleme

5.Ulusal 1.Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Sakarya, Turkey, 15 - 17 November 2018

Travayda hareket serbestliğinin doğum konforu ve duygu durumuna etkisi

Uluslararası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi Ve Eğiticiliği Kongresi., 18 - 21 October 2018

The Relationship Between Women’s Religious Beliefs and their Attitudes Towards Family Planning

11th ATHENS CONGRESS ON WOMEN’S HEALTH AND DISEASE Preconception to Menopause., ATİNA, Greece, 6 - 08 September 2018, pp.133 Sustainable Development

The effect of given reproductive health training with modular approach on the women’xxs health behaviors

The 11th Congress on Women’xxs Health and Disease-Preconception to Menopause, 6 - 08 September 2018

Ülkemizde Kadın Saglığı Hemşireliği Alanında Çalışan Akademik İnsan Gücünün İncelenmesi

1. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 24 March 2018, vol.1, pp.15-16

Ülkemizde Kadın Sağlığı Hemşireliği Alanında Çalışan Akademik İnsan Gücünün İncelenmesi.

1. Uluslararası II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 24 March 2018, vol.1, pp.15-16

Determination of the Effect of Given Separate and Mixed-Sex Education Related to Reproductive-Sexual Health

International Meeting on Education and Research in Health Sciences, İstanbul, Turkey, 3 - 05 November 2017

Ortak Geleceğe Yatırımda Gebelik ve Doğumda Etkin Kaliteli Bakımın Çocuk Sağlığına Etkileri

I.ULUSLARASI VE II.ULUSAL KADIN HASTALIKLARI VE ANA ÇOCUK SAĞLIĞI KONGRESİ, İzmir, Turkey, 7 - 08 October 2016

The Evaluation of Sexual Functions of the Couples using the Withdrawal Contraceptive Method

18th. ISPOG CONGRESS (İnternational Society of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology), Malaga, Spain, 12 - 14 May 2016

Üniversite Öğrencilerinin İnfertilite Alanındaki Teknolojik Uygulamalara İlişkin Görüş ve Tutumları

Uluslararası Katılımlı 15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir, Turkey, 28 - 29 April 2016

Teknolojik gelişimle yaşamımıza giren kimyasallar neslin devamında tehdit mi

Uluslararası Katılımlı 15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir, Turkey, 28 - 29 April 2016

Adolesanlarda Alt Üriner Sistem Şikayetleri ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

7. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, Turkey, 14 - 17 October 2015

Genç kızlarda üriner inkontinans risk faktörleri ve yaşam kaliteleri

7. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 17 October 2015

Psychosocial health of women who have gotten pregnant naturally or through assisted reproductıve Technologies

The 22nd World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI), Budapest, Hungary, 17 - 19 September 2015 Sustainable Development

Erectil funcion premature ejaculation profile and sexuality in couples using the withdrawal and intrauterine device method

The 22nd World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI), Budapest, Hungary, 17 - 19 September 2015

Emotions experiences and satisfaction of adolescent and adult mothers related to their birth

The 22nd World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI), Budapest, Hungary, 17 - 19 September 2015 Sustainable Development

Gebelik Ve Doğum Sonu Dönemde Cinsellikteki Değişimin İncelenmesi

3. Ulusal 2. Uluslar arası Ebelik Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2013

The influence on women's sexual functions of education given according to the PLISSIT model after hysterectomy

Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), CYPRUS, 8 - 11 February 2012, vol.47, pp.2000-2004 Sustainable Development identifier

Evaluation of Perinatology Nursing Certificate Program

Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), CYPRUS, 8 - 11 February 2012, vol.47, pp.1130-1134 Sustainable Development identifier

Hemşirelerin Hijyenik Petlere İlişkin Görüşleri

I. Uluslararası ve VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Antalya, Turkey, 29 October - 02 November 2000, pp.271-275

PDÖ modeliyle Kadın Sağlığı ve Hastalıkları ve Hemşireliği Öğretimi

1.International 8th National Nursing Congress, Antalya, Turkey, 29 October - 02 November 2000, pp.99-102

Sağlık Çalışanlarının Ayak Sağlığında Ayakkabıların Önemine İlişkin Görüşleri

I. Uluslararası ve VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Antalya, Turkey, 29 October - 02 November 2000, pp.175

Books & Book Chapters

Sağlıklı geleceğe yatırım: İnsan haklarınadayalı kaliteli aile planlaması hizmetleri

in: Kadın Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesinde HemşireninRolü., Hediye Arslan Özkan, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.54-62, 2019

Kanser Vakalarında Fertilitenin Korunması:Onkofertilite

in: Kadın Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesinde Hemşirenin Rolü, Hediye Arslan Özkan, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.41-53, 2019

Üreme Sistemi ve İlişkili Hastalıklar

in: Fizyopatoloji, Eti Aslan Fatma, Olgun Nermin, Editor, AKADEMİSYEN KİTABEVİ, İstanbul, pp.457-502, 2017

Breastfeeding After A Cesarean Delivery

in: Cesarean Delivery, Raed Salim, Editor, InTech, pp.121-160, 2016

Üreme Sistemi ve İlişkili Hastalıklar

in: FİZYOPATOLOJİ, Fatma Eti Aslan, Nermin Olgun, Editor, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, pp.457-501, 2016