Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

The Perinatal Grief Scale (33-item Short Version): validity and reliability of the Turkish

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, vol.18, no.3, pp.231-236, 2017 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Intrapartum Care Model For A Positive Childbirth Experience: World Health Organization’ Recommendations

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.5, no.2, pp.98-105, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Freedom of Movement During Labor: How? What Does it Provide? What is the Role of Obstetrics and Gynecology Nurses?

Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences, vol.10, no.1, pp.78-87, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Hakları Ve ÜremeHaklarına İlişkin Görüşleri

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, pp.89-105, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Üniversite öğrencilerinin cinsel haklar ve üreme haklarına ilişkin görüşleri

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi (UHD- International Refereed Journal of Nursing Research), no.6, pp.89-107, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Doğum sonu döneme psikolojik uyum

e- SAĞLIK Ebelik Dergisi, vol.2, no.6, pp.1-8, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye deki hemşirelik dergilerinden cinselliğe bakış Bir literatür incelemesi

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma DergiSİ, vol.11, no.1, pp.9-17, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye deki Hemşirelik Dergilerinden Cinselliğe Bakış Bir Literatür İncelemesi

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, vol.11, pp.9-17, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Experience of violence Victimization and Perpetration in Youth’s. Factors Associated With Violence Perpetration

Global Advanced Research Journal of Social Science (GARJSS), vol.2, pp.87-93, 2013 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Evaluation Of Perinatology Nursing Certificate Program

Procedia- Social and Behavioral Sciences, vol.47, pp.1130-1134, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

The influence on women s sexual functions of education given according to the PLISSIT model after hysterectomy

Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.47, pp.2000-2004, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Kırsal bölgede annelerin doğum sonu yaşadıkları sorunlar ve bakım gereksinimleri

Türk Aile Hekimliği Dergisi, vol.15, no.4, pp.159-166, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Polikistik over sendromu oluşumunda rol oynayan faktörler ve metabolik sendromla ilişkisi

Hemşirelik Forumu, vol.3, no.2, pp.11-20, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Erkek öğrencilerin cinsel deneyimleri ve toplumdaki cinsel tabulara yönelik görüşleri

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.3, no.2, pp.58-64, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Cinsel İşlev Bozukluğunun Tanılanmasında Eşlere Yaklaşım

Androloji Bülteni, vol.43, pp.313-315, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Doğum Sonu Konfor Ölçeği Gelistirme Çalısması

Maltepe Üniversitesi Hemsirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, vol.3, no.1, pp.55-65, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Vajinal Akıntı Tanılama Formu (VATF) Kullanılarak Konulan Tanıların Uyum Analizi

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, vol.2, no.1, pp.22-33, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Doğum sonu Değerlendirme: Bir Kontrol Çizelgesi Örneği

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, vol.6, no.1, pp.20-26, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Üreme Sağlığı Bilinci Geliştirme Projesi Genital Akıntılar

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, vol.5, no.1, pp.34-40, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Üreme sağlığı geliştirme projesi: Genital Akıntılar

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, vol.5, no.1, pp.34-40, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Kadınlarda Histerektomi Sonrası Cinsel Fonksiyon

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, vol.4, no.2, pp.5-8, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Orgazm tanımı ve tipleri

Androloji Bülteni, vol.23, pp.351-358, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Doğum sonu servisinde çalışan hemşirelerin verdikleri bakım hizmetine yönelik görüşleri ve iş doyumları

Hemşirelik Forumu (Nursing Forum), vol.6, no.3, pp.1-7, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Peri ve Postmenopoz Kadınlar Menopozu Nasıl tanımlıyor ve Hangi Duyguları Yaşıyor?

4. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 13 December 2019

Kanser Vakalarında Fertiletinin Korunması- Onkofertilite

A.R.T. Sempozyumu., İstanbul, Turkey, 1 - 02 November 2019 Sustainable Development

Modern Kontraseptif Yöntemlerin Kadın Cinsel Fonksiyonlarında Etkisi

37. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 June 2019, pp.203-204

Qualitative analysis of the factors that affects the birth perception and satisfaction of women in the three generations.

3. Uluslarası Koru Gebelik Dogum Ve Lohusalık Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 17 February 2019, vol.7, pp.40 Sustainable Development

Doğumun Birinci Evresinde Akupresür Uygulamaları Ve Doğum Ağrısı Üzerine Etkisi: Bir Sistematik Derleme

5.Ulusal 1.Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Sakarya, Turkey, 15 - 17 November 2018

Travayda hareket serbestliğinin doğum konforu ve duygu durumuna etkisi

Uluslararası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi Ve Eğiticiliği Kongresi., 18 - 21 October 2018

The Relationship Between Women’s Religious Beliefs and their Attitudes Towards Family Planning

11th ATHENS CONGRESS ON WOMEN’S HEALTH AND DISEASE Preconception to Menopause., ATİNA, Greece, 6 - 08 September 2018, pp.133 Sustainable Development

The effect of given reproductive health training with modular approach on the women’xxs health behaviors

The 11th Congress on Women’xxs Health and Disease-Preconception to Menopause, 6 - 08 September 2018

Ülkemizde Kadın Saglığı Hemşireliği Alanında Çalışan Akademik İnsan Gücünün İncelenmesi

1. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 24 March 2018, vol.1, pp.15-16

Ülkemizde Kadın Sağlığı Hemşireliği Alanında Çalışan Akademik İnsan Gücünün İncelenmesi.

1. Uluslararası II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 24 March 2018, vol.1, pp.15-16

Determination of the Effect of Given Separate and Mixed-Sex Education Related to Reproductive-Sexual Health

International Meeting on Education and Research in Health Sciences, İstanbul, Turkey, 3 - 05 November 2017

Ortak Geleceğe Yatırımda Gebelik ve Doğumda Etkin Kaliteli Bakımın Çocuk Sağlığına Etkileri

I.ULUSLARASI VE II.ULUSAL KADIN HASTALIKLARI VE ANA ÇOCUK SAĞLIĞI KONGRESİ, İzmir, Turkey, 7 - 08 October 2016

The Evaluation of Sexual Functions of the Couples using the Withdrawal Contraceptive Method

18th. ISPOG CONGRESS (İnternational Society of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology), Malaga, Spain, 12 - 14 May 2016

Teknolojik gelişimle yaşamımıza giren kimyasallar neslin devamında tehdit mi

Uluslararası Katılımlı 15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir, Turkey, 28 - 29 April 2016

Üniversite Öğrencilerinin İnfertilite Alanındaki Teknolojik Uygulamalara İlişkin Görüş ve Tutumları

Uluslararası Katılımlı 15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir, Turkey, 28 - 29 April 2016

Genç kızlarda üriner inkontinans risk faktörleri ve yaşam kaliteleri

7. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 17 October 2015

Adolesanlarda Alt Üriner Sistem Şikayetleri ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

7. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, Turkey, 14 - 17 October 2015

Psychosocial health of women who have gotten pregnant naturally or through assisted reproductıve Technologies

The 22nd World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI), Budapest, Hungary, 17 - 19 September 2015 Sustainable Development

Erectil funcion premature ejaculation profile and sexuality in couples using the withdrawal and intrauterine device method

The 22nd World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI), Budapest, Hungary, 17 - 19 September 2015

Emotions experiences and satisfaction of adolescent and adult mothers related to their birth

The 22nd World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI), Budapest, Hungary, 17 - 19 September 2015 Sustainable Development

Gebelik Ve Doğum Sonu Dönemde Cinsellikteki Değişimin İncelenmesi

3. Ulusal 2. Uluslar arası Ebelik Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2013

The influence on women's sexual functions of education given according to the PLISSIT model after hysterectomy

Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), CYPRUS, 8 - 11 February 2012, vol.47, pp.2000-2004 Sustainable Development identifier

Evaluation of Perinatology Nursing Certificate Program

Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), CYPRUS, 8 - 11 February 2012, vol.47, pp.1130-1134 Sustainable Development identifier

Hemşirelerin Hijyenik Petlere İlişkin Görüşleri

I. Uluslararası ve VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Antalya, Turkey, 29 October - 02 November 2000, pp.271-275

PDÖ modeliyle Kadın Sağlığı ve Hastalıkları ve Hemşireliği Öğretimi

1.International 8th National Nursing Congress, Antalya, Turkey, 29 October - 02 November 2000, pp.99-102

Sağlık Çalışanlarının Ayak Sağlığında Ayakkabıların Önemine İlişkin Görüşleri

I. Uluslararası ve VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Antalya, Turkey, 29 October - 02 November 2000, pp.175

Books & Book Chapters

Sağlıklı geleceğe yatırım: İnsan haklarınadayalı kaliteli aile planlaması hizmetleri

in: Kadın Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesinde HemşireninRolü., Hediye Arslan Özkan, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.54-62, 2019

Kanser Vakalarında Fertilitenin Korunması:Onkofertilite

in: Kadın Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesinde Hemşirenin Rolü, Hediye Arslan Özkan, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.41-53, 2019

Üreme Sistemi ve İlişkili Hastalıklar

in: Fizyopatoloji, Eti Aslan Fatma, Olgun Nermin, Editor, AKADEMİSYEN KİTABEVİ, İstanbul, pp.457-502, 2017

Breastfeeding After A Cesarean Delivery

in: Cesarean Delivery, Raed Salim, Editor, InTech, pp.121-160, 2016

Üreme Sistemi ve İlişkili Hastalıklar

in: FİZYOPATOLOJİ, Fatma Eti Aslan, Nermin Olgun, Editor, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, pp.457-501, 2016