Education Information

Education Information

 • 1993 - 1999 Doctorate

  Marmara University, Institute of Health Sciences, Department of Obstetrics and Gynecological Diseases Nursing, Turkey

 • 1986 - 1989 Postgraduate

  Istanbul University, Instıtute Of Chıld Health, Ana -çocuk sağlığı, Turkey

 • 1980 - 1984 Undergraduate

  Istanbul University, Florence Nıghtıngale Hemşirelik Yüksekokulu, Turkey

Dissertations

 • 1999 Doctorate

  Doğum sonu hemşirelik bakımının değerlendirilmesinde ölçek geliştirilmesi ve uygulananan bakım yönteminin (pathway) etkilerinin belirlenmesi

  Marmara Üniversitesi, Faculty of Health Sciences, Nursing

 • 1989 Postgraduate

  Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği'ne başvuran 0-5 yaş arası çocuklarda ishal ve solunum yolu enfeksiyonu olgularının değerlendirilmesi Sustainable Development

  İstanbul Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English