Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) ile İlgili Güncel Gelişmeler

Toprak İşveren Dergisi, pp.18-27, 2020 (National Non-Refereed Journal)

İşçinin Tedavisi Olanaksız Hastalığı Nedeniyle İşverenin Derhal Fesih Hakkı

Sicil İş Hukuku Dergisi, no.38, pp.54-64, 2017 (Other Refereed National Journals)

Uluslararası İşgücü Kanunu ile Yabancıların Çalışma İzinlerine İlişkin Getirilen Yenilikler

Sicil İş Hukuku Dergisi, pp.107-118, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

İşyerinde Gönül İlişkisinin İş Sözleşmesinin Feshine Etkisi

Sicil İş Hukuku Dergisi, pp.67-82, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hastalık Riskinden Dolayı İşçinin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Feshi

Prof. Dr. Ali Rıza OKUR’a ArmağanMarmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Özel Sayı,, vol.20, pp.177-200, 2014 (Other Refereed National Journals)

İşyerinde Sigara İçme Yasağını İhlal Eden İşçinin İş Sözleşmesinin Feshi

Sicil İş Hukuku, pp.234-242, 2012 (National Non-Refereed Journal)

Die geschichtliche Entwicklung des Arbeitsrechts in der Türkei

(Zeitshrift für auslaendisches und internationales Arbeits- und Sozialrecht (ZIAS), vol.24, pp.236-273, 2011 (Non-Refreed Journal)

Yurtdışı Hizmet Borçlanmasında Türk Vatandaşı Olma Koşulu

E- Yaklaşım Dergisi, pp.378-383, 2010 (National Non-Refereed Journal)

Oldukça eski, fakat yeni ifade edilen bir olgu: İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing),

Ali GÜZEL’e Armağan, vol.1, pp.245-265, 2010 (Other Refereed National Journals)

5510 Sayılı Kanunda Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulaması

Sicil İş Hukuku Dergisi, pp.183-192, 2009 (National Non-Refereed Journal)

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Getirdiği Dört Prim Affı,

Sicil İş Hukuku Dergisi, pp.181-188, 2009 (National Non-Refereed Journal)

Yurtdışı Hizmet Borçlanması Yapılabilecek Süreler

İSMMMO Mali Çözüm Dergisi, pp.215-223, 2009 (National Non-Refereed Journal)

Yurtdışı Hizmet Borçlanmasında Son Gelişmeler

Sicil İş Hukuku Dergisi, pp.163-180, 2009 (National Non-Refereed Journal)

İşverenlere Getirilen Beş Puanlık Prim İndirimi,

Sicil İş Hukuku Dergisi, pp.176-186, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Soru ve Cevaplarla Yeni Sosyal Güvenlik Yasası

Kariyer Dergisi, pp.24-32, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Göçmenlerin Yurt Dışı Hizmet Borçlanması

E-Yaklaşım Dergisi, pp.391-397, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Genel Sağlık Sigortası Yürürlüğe Girdi Mi?

E-Yaklaşım Dergisi, pp.436-441, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Genel Sağlık Sigortasında Gelinen Son Durum

Sicil İş Hukuku Dergisi, pp.112-130, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Yeni Sistemde Yaşlılık Aylığı,

Sicil İş Hukuku Dergisi, pp.178-190, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Son Değişiklikler Işığında Yurtdışı Hizmet Borçlanması

Legal İSGHD, pp.551-592, 2008 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’de Sağlık Reformunun Geçmişi Ve Geleceği,

Prof. Dr. Devrim ULUCAN’xxa ARMAĞAN, pp.599-700, 2008 (Other Refereed National Journals)

Anayasa Mahkemesi’nin 5510 Sayılı Yasa’ya İlişkin İptal Kararı

Güncel Hukuk Dergisi, pp.13-16, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Alman Hukukunda Sağlık Yardımları

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, pp.77-117, 2007 (Other Refereed National Journals)

Yabancıların Çalışma Ve İkamet İzninin İş Sözleşmesine Etkisi

Legal İSGHD, pp.1357-1402, 2007 (Other Refereed National Journals)

Tek Çatı Tek Yasadan, Tek Çatı Çok Yasaya

İşveren Dergisi, pp.32-39, 2006 (National Non-Refereed Journal)

Reform Sonrasında Yaşlılık Aylığı Koşulları

Tes-İş Dergisi, pp.66-75, 2006 (National Non-Refereed Journal)

Die einseitige Änderung von Arbeitsbedingungen im deutschen Recht

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi 30. Yıl Armağanı, pp.349-369, 2006 (National Non-Refereed Journal)

Yurtdışı Hizmet Borçlanması ve Uygulama Sorunları

Prof. Dr. Turhan ESENER’xxe Armağan, vol.5, pp.609-638, 2000 (National Non-Refereed Journal)

Sosyal Sigortalar Kurumu

Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, vol.3, pp.83-85, 1996 (National Non-Refereed Journal)

Sosyal Güvenlik Sistemi

Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, vol.3, pp.83-85, 1996 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Genel Sağlık Sigortasının Kişi Bakımından Kapsamı

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 14-15 Mayıs 2010 tarihinde Ankara’da düzenlenen 1. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 14 May 2010 - 15 May 2020

Çalışan Kadınlara İlişkin Yasal Düzenlemeler

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi’nde 8.3.2010 tarihinde düzenlenen “Dünyada ve Kuzey Kıbrıs’ta Kadının Konumu” adlı panel, Girne, Cyprus (Kktc), 08 March 2020

İş Hukuku ve Yargı Kararlarında Mobbing (İşyerinde Psikolojik ve Duygusal Şiddet)

İstanbul Anadolu Adliyesinde 23.10.2015 tarihinde Kartal Hukukçular Derneği tarafından düzenlenen Seminerde sunulan tebliğ, İstanbul, Turkey, 23 October 2015 Sustainable Development

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Çin Yasama Organı üyelerine Yeditepe Üniversitesinde almanca sunulan tebliğ, İstanbul, Turkey, 07 July 2014

Hukuki Boyutlarıyla Mobbing II (AB)” konulu tebliğ.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi tarafından 23.5.2012 tarihinde Ankara’da düzenlenen 1. Çalışma Hayatında Psikolojik Taciz (Mobbing) Paneli ve Çalıştayı’nda, Turkey, 23 May 2012

“Hukuki Boyutlarıyla Mobbing II (AB)”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi tarafından 23.5.2012 tarihinde Ankara’da düzenlenen 1. Çalışma Hayatında Psikolojik Taciz (Mobbing) Paneli ve Çalıştayı’nda sunulan tebliğ, Ankara, Turkey, 23 May 2012, pp.61-80

Borçlar Kanunu’nda Düzenlenen Özel Hizmet Akdi Türlerinin İş Hukuku Bakımından Önemi

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İstanbul Barosu tarafından 8-9 Haziran 2010 tarihinde İstanbul’da düzenlenen ”İş ve Sosyal güvenlik Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu Sempozyumda sunulan tebliğ, İstanbul, Turkey, 3 - 04 June 2011, pp.209-221 Sustainable Development

İş Hukuku Açısından İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing)

Bilim İnsanları Derneği tarafından İzmir’de düzenlenen Mobbing konulu konferans, Turkey, 19 - 20 April 2012 Sustainable Development

Değişiklik Feshi

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Yargıtay tarafından 2-3 Eylül 2010 tarihinde Ankara’da düzenlenen ”Global Krizin İş Hukukuna Etkileri” Sempozyumu, Ankara, Turkey, 02 September 2020 - 03 September 2010

Die sozialversicherungsrechtliche Entwicklung in der Türkei

Max- Planck Enstitüsü ve Türk-Alman Hukukçular Derneği tarafından 30/31. Ekim 2009’da Münih’te düzenlenen ” Beiträge zum türkischen Recht, Erbrecht und Sozialrecht” konulu seminer, Munich, Germany, 30 - 31 October 2009, pp.67-99

İşyerinde Psikolojik Tacizin İş Hukukunda Ortaya Çıkışı ve Sonuçları

Yeditepe Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından 30 Haziran 2009’da İstanbul’da düzenlenen “Etik, Hukuk ve Adli Tıp Açısından Psikolojik Taciz (Mobbing)” Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 30 June 2009, vol.4, pp.161-198

Genel Sağlık Sigortası: Kapsam, Primler, Yardımlara Hak Kazanma Koşulları

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Bielefeld Üniversitesi tarafından 26. 4.2009 tarihinde İstanbul’da düzenlenen “ Tıp Hukuku Alanında Karşılaştırmalı, Güncel Özel Hukuk ve Ceza Hukuku Sorunları, Uluslararası Tıp Ceza Hukuku Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 26 April 2009, vol.6, pp.63-92

Kısa Vadeli Sigorta Kolları

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Kulübü tarafından 28 Nisan 2009 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Sosyal Güvenlik Hukukunun Yeni Esasları Semineri, İstanbul, Turkey, 28 April 2009

Avukat ve Stajyer Avukatın Sosyal Güvenlik Hakkı

İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Komisyonu tarafından 27 Mart 2009 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Avukat ve Stajyer Avukatın Sağlık ve Sosyal Güvenlik Hakkı Semineri, İstanbul, Turkey, 27 March 2009

Genel Sağlık Sigortası

Gaziantep Barosu ve İstanbul Barosu’nu tarafından 3 Mayıs 2008 tarihinde düzenlenen seminerde sunulan tebliğ, Gaziantep, Turkey, 03 May 2008

Genel Sağlık Sigortası Primleri ve Edimleri

Mersin Barosu, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi tarafından 15 Mart 2008’de Mersin’de düzenlenen, “Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi” konulu sempozyum, Mersin, Turkey, 15 March 2008

5510 sayılı SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK ÖNGÖREN 27.11.2007 tarihli KANUN TASARISININ GENEL BİR DEĞERLENDİRMESİ

Perpalı Yönetici ve İş Adamları Derneği tarafından 25.02.2008 tarihinde İstanbul’da düzenlenen, Yeni Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısının Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerindeki Sonuçları Paneli, İstanbul, Turkey, 25 February 2008

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Uygulamasında Geçiş Hükümlerinin Değerlendirilmesi

İstanbul Barosu ve İstanbul Hukuk Fakültesi tarafından ortaklaşa düzenlenen “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunları ve Gerçekler” başlıklı sempozyum, İstanbul, Turkey, 26 - 27 January 2007, pp.134-145

Einführung in das Türkische Arbeitsrecht

Yeditepe Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakülteleri tarafından Hans Böckler Stiftung’un hukuk öğrencileri için 21-22 Mayıs 2007 tarihinde düzenlenen seminer, İstanbul, Turkey, 21 - 22 May 2007

Kısa Vadeli Sigorta Dallarına İlişkin Hak ve Yükümlülüklerdeki Değişiklikler

28 Mart 2007 tarihinde İstanbul Ticaret Odası tarafından düzenlenen Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi, Beklentiler, Uygulamalar Semineri, İstanbul, Turkey, 28 March 2007

Türk Hukukunda Ev Kadınlarının Sosyal Güvenliği

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi tarafından 27-28 Nisan 2006 tarihinde düzenlenen II. Uluslararası Kadın Araştırmaları Konferansı, Cyprus (Kktc), 27 - 28 April 2006

Books & Book Chapters

Uluslararası Hukukta İşyerinde Psikolojik Taciz

in: Çalışma Psikolojisi ve Hukuki Boyutlarıyla İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing), Pınar TINAZ, Fuat BAYRAM, Hediye ERGİN, Editor, Beta, İstanbul, pp.150-368, 2008