Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kürsü ve Kitap: V./XI. Yüzyılda Vâizler ve Hadis İlmiyle Münasebetleri

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, pp.1-26, 2017 (Other Refereed National Journals)

Hadis İlminde Müzakere Yöntemi ve Değeri

Usûl İslam Araştırmaları, pp.107-132, 2016 (Other Refereed National Journals)

Hz. Peygamber’in Ziyaret Ettiği Hanım Sahâbî: Rübeyyi‘ Bint Mu‘avviz

Diyanet İlmi Dergi, vol.45, pp.139-144, 2009 (Other Refereed National Journals)

Hz. Peygamber ve Gençlik

Bakı Dövlet Universiteti İlahiyyat Fakültesinin Elmi Mecmuası, vol.5, no.9, pp.61-66, 2008 (Other Refereed National Journals)

Buhârî’nin el-Câmiu’s-Sahîh İle Küleynî’nin el-Kâfî Adlı Eserlerinin Hadis Literatüründeki Yeri ve Önemi

Bakı Dövlet Universiteti İlahiyyat Fakültesinin Elmi Mecmuası, vol.2, pp.203-220, 2005 (Other Refereed National Journals)

İslam Düşüncesinde İnsan, Sorumluluk Bilinci ve Sonuçları

Bakı Dövlet Universiteti İlahiyyat Fakültesinin Elmi Mecmuası, pp.151-163, 2004 (Other Refereed National Journals)

Hz. Peygamber’in Sünnetine Uymanın Önemi ve Sünnet Kavramının Boyutları

AMEA Akad. Ziya Bünyadov adına Şerqşünaslıq İnstitutu, Elmi Araşdırmalar (1-2), pp.251-255, 2003 (Other Refereed National Journals)

II. Hicrî Asır Muhaddis ve Fakihlerinden Leys b. Sa‘d, İlmî Kişiliği ve Eserleri

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, pp.183-201, 2002 (Other Refereed National Journals)

Vaiz ve Kıssacıların Hadis İlmiyle Münasebetleri

Diyanet İlmi Dergi, vol.36, pp.19-54, 2000 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hacı Hâfız Hasan Türkmen 1895 1996 ve Dini Hayata Etkileri

I. Uluslararası Geçmişten Günümüze Trabzon'da Dini Hayat Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 8 October - 10 August 2015, pp.263-268

Ömer Nasuhi Bilmen’in Hadis ve Sünnet Anlayışı

Müftü ve Müderris Ömer Nasuhi Bilmen Sempozyum Tebliğleri, İstanbul, Turkey, 10 December 2014, pp.193-212

Dini Hitâbetin Kavramsal Çerçevesi ve Günümüze Yansımaları

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı I. Din Hizmetleri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 3 - 04 November 2007, pp.441-468

Kur’an ve Sünnette Hoşgörünün Esasları

İslamda Dözümlülük Beynelxalq (uluslararası) elmi-nezeri konfransın materialları, Baku, Azerbaijan, 06 October 2006

Global Problemler Karşısında Kur’an ve Sünnetten Çözüm Önerileri

Qloballaşan Dünyada İslam Beynelxalq (uluslararası) elmi konfransın materialları, Baku, Azerbaijan, 06 October 2005

Türk-İslâm Bilgini İmam Buhârî, el-Câmiu’s-Sahîh adlı eseri ve Türk Kültüründeki Yeri

AMEA Folklor İnstitutu “Ortaq Türk Keçmişinden Ortaq Türk Geleceyine” II. Uluslararası Folklor Konfransının Materialları, Baku, Azerbaijan, 03 October 2004, pp.158-164

Books & Book Chapters

HADİS TARİXİ

Baki Nurlar Neşriyyat-Poliqraf Merkezi, Baku, 2016

Haya İslâm Ahlakının Özü

in: Hadislerle İslam, , Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, pp.215-223, 2014

Episodes in the Encyclopedia