Education Information

Education Information

 • 1991 - 1997 Doctorate

  Marmara University, Faculty Of Theology, Basic Islamic Sciences, Turkey

 • 1985 - 1988 Postgraduate

  Marmara University, Faculty Of Theology, Basic Islamic Sciences, Turkey

 • 1977 - 1981 Undergraduate

  Ondokuz Mayis University, Faculty Of Theology, Turkey

Dissertations

 • 1997 Doctorate

  Hadiste vaaz, kıssacılık ve kussas

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

 • 1988 Postgraduate

  Leys B. Sa’xxd ve hadis cüz’xxü

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English

 • B2 Upper Intermediate Arabic