Education Information

Education Information

 • 2017 - Continues Doctorate

  Marmara University, Institute of Social Sciences, Hadis (Dr), Turkey

 • 2014 - 2016 Post Graduate

  Marmara University, Institute of Social Sciences, Hadis (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2009 - 2014 Under Graduate

  Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., Turkey

Dissertations

 • 2016 Post Graduate

  Müslim'in el-Münferidât ve'l-vuhdân'ındaki sahâbiler ve rivâyetleri

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hadis (Yl) (Tezli)