Publications & Works

Articles Published in Other Journals

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN MÜZE EĞİTİMİ HAKKINDAKİGÖRÜŞLERİ

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.108, pp.318-346, 2020 (Other Refereed National Journals)

Researching Eighth Grade Students’xx Science Achievement based on 21st Century Skill Levels and Some Variables

International Online Journal of Educational Sciences (IOJES), vol.12, no.3, pp.256-267, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Equipment Use in Biology Teaching

Journal of Educational Issues, vol.6, no.1, pp.357-371, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Views of Preservice Primary School Teachers’ on Inclusion and Differentiated Science Experiments

Journal of Education and Learning, vol.9, no.3, pp.47-56, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE EFFECT OF MICROTEACHING PRACTICESON PRESERVICE TEACHERS’xx SENTIMENTS,ATTITUDES AND CONCERNS

European Journal of Special Education Research, vol.5, no.4, pp.1-15, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigation of the Opinions of Science Teachers About Homework

Journal of Education and Learning, vol.9, no.2, pp.232-241, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE EFFECT OF NUTRITION AND SEXUAL HEALTH EDUCATIONON HEALTHY LIFESTYLE BEHAVIORS OF PRESERVICE TEACHER

European Journal of Alternative Education Studies, vol.5, no.1, pp.54-70, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

PRESERVICE PRIMARY SCHOOL TEACHERS’xx SENTIMENTS,ATTITUDES AND CONCERNS ABOUT INCLUSIVE EDUCATION:DIFFERENTIATED SCIENCE EXPERIMENTS

European Journal of Education Studies, vol.6, no.12, pp.162-180, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Science Teacher Candidates’ Competences in Inclusive Teaching

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.51, no.51, pp.131-154, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effects of Interdisciplinery Nutrition Education on Prospective Science Teachers’ Development of Healthy Life Style Behaviours

Journal of Education and Training Studies, vol.7, pp.52-65, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Science Student Teachers’ Views and Conceptions of the Interdisciplinary Sexual Health Education

Journal of Turkish Science Education, vol.16, pp.379-393, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM STİLLERİNE GÖRE ÖZYETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Avrasya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler” dergisi, vol.3, pp.17-34, 2019 (Other Refereed National Journals)

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Farklı Öğrenme Ortamlarında Gerçekleştirdikleri Okul Dışı Etkinliklere İlişkin Görüşleri

İNFORMAL ORTAMLARDA ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.3, pp.101-124, 2019 (Other Refereed National Journals)

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARADAİR FENOMENOLOJİK BİR ÇALIŞMA

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2019 (Other Refereed National Journals)

Teori ve Uygulamada Yapılandırmacı Yaklaşım

Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, vol.27, pp.138-158, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

OTANTİK BESLENME- SAĞLIK EĞİTİMİ DERSİ VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.8, pp.85-102, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VE İHTİYAÇLARI

The Journal of Academic Social Science, vol.6, pp.343-365, 2018 (Other Refereed National Journals)

Prospective Elementary Science Teachers GDO Awareness

Sakarya University Journal of Education, vol.3, pp.194-227, 2013 (Other Refereed National Journals)

Hizmet İçi Eğitimin Öğretmenlerin Proje ve Proje Tabanlı Öğrenmeye İlişkin Bilgilerine ve Proje Yapma Yeterliklerine Etkisi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.11, no.1, pp.137-158, 2010 (Other Refereed National Journals)

Hizmet içi eğitimin öğretmenlerin öğretim yöntem ve tekniklerine ilişkin bilgilerine etkisi ÖPYEP örneği

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.10, pp.9-23, 2009 (National Refreed University Journal)

Bireylerin Teknoloji Kullanımı Problem Çözme Yetenekleri ile İlişkili Midir

Turkish Online Journal Of Educational Technology, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Pandemic and Me: College Students’ Meaning Making of Pandemic

6 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG EDUCATION AND LEADERSHIP FOR ALL ICLEL 2020, 16 - 18 July 2020

8. Sınıf Öğrencilerinin Çevre Kavramına İlişkin AlgılarınınZihin Haritalama Tekniği İle Belirlenmesi

2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi2nd International Congress on Seeking New Perspectives in Education, İstanbul, Turkey, 26 - 28 October 2019, pp.207-221

OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARINDA BİLİM ATÖLYELERİNİ HAZIRLARKEN ÖĞRETMENLERİNKARŞILAŞTIĞI SORUNLAR VE ATÖLYE ÖRNEKLERİ

I. Uluslararası İnformal Öğrenme KongresiThe1st International Congress on Informal Learning, 1 - 03 November 2019

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Kaynaştırma UygulamalarınaDair Algılarının İncelenmesi

2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi2nd International Congress on Seeking New Perspectives in Education, 26 - 28 October 2019

Öğretmen Adaylarının Fen Öğretiminde Kaynaştırma Öğrencilerine Yönelik ÖğretimselUyarlama Örnekleri

Cemil Meriç – 10. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi, Hatay, Turkey, 23 - 25 November 2018

Disiplinler Arası Beslenme Eğitiminin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının SağlığıGeliştirme Davranışlarına Etkisi

Cemil Meriç – 10. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi, Hatay, Turkey, 23 - 25 November 2018

Öğretmen Yetiştirmede Otizm Farkındalığı

II.InternationalCongressonScienceandEducation, Afyon, Turkey, 28 - 30 September 2018

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA DAİR FENOMENOLOJİK BİRÇALIŞMA

1. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, Turkey, 11 - 12 May 2018

ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, 19 - 20 May 2017

ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STİLLERİNİN GENEL BİYOLOJİ DERSİNE YANSIMASI

Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, 19 - 20 May 2017

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZÜYLE MİLLİ EĞİTİMDEKİ KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI

Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, 19 - 20 May 2017

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kaynaştırmaya İlişkin Görüşleri ve İhtiyaçları

VIII. Ulusal Öğretmenim Sempozyumu Açık ve Şeffaf Milli Eğitime Doğru Okul ve Öğretmen, Turkey, 03 December 2016

Son Yıllarda Yapılan Fen Eğitimi Projelerinden Örnekler

VIII. Ulusal Öğretmenim Sempozyumu, Turkey, 03 December 2016

Student views about authentic dietary education İ

İSER 2015World Conference on Education, 15 June 2015

Teori ve Uygulamada Yapılandırmacılık

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Turkey, 11 - 14 September 2014

Fen Eğitiminde Otantik Cinsel Sağlık Eğitimi

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Turkey, 11 - 14 September 2014

Changing primary education programmes reflection in theacher training thinking interrogant searcher teacher candidates

New Trends in Education al Sciences, Cyprus (Kktc), 4 - 07 February 2009, vol.1, pp.2732-2733

Fen Bilgisi Dersi Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalleri Hazırlanması ve Örnek Öğrenci Çalışmaları

Uluslar Arası Katılımlı 2000’li Yıllarda 1.Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 29 - 31 May 2002

Fen Bilgisi Dersi Öğretiminde Internet Kullanımı ve Bir Web Sitesi Tasarımı

Uluslar Arası Katılımlı 2000’li Yıllarda 1.Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 29 - 31 May 2002

Fen Bilgisi Öğretiminde Internet Kullanimi ve bir Web Sitesi Tasarimi

2000'li yillarda 1. Öğrenme ve Öğretme sempozyumu., 29 - 31 May 2002

Books & Book Chapters

YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM VE FEN ÖĞRENME

in: FEN ÖĞRETİMİ, Öztuna Kaplan Aysun, Editor, Nobel, Ankara, pp.159-195, 2020