Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Son Dönem Böbrek yetmezliğine İlerleyen Bir Sekonder HÜS Nedeni:Kobalamin Defekti

ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEĞİ 5. ÇOCUK NEFROLOJİ E-OLGU PANAYIRI, İstanbul, Turkey, 04 December 2020

FARKLI GENLER,FARKLI MUTASYONLAR,FENOTİPTE FARKLILIK YARATIYOR MU ?: ALPORT SENDROMU

Uluslararası Katılımlı 13. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, Turkey, 7 - 11 November 2018

Neonatal acute kidney injury: a single centre experience

51th Annual Scientific Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology, Antalya, Turkey, 3 - 06 October 2018

Books & Book Chapters

Çocuk Hastada Böbrek Nakline Uygunluk ve Böbrek Nakline Hazırlık

in: Diyaliz Akıl Notları, Prof Dr Serhan Tuğlular, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.287-296, 2016