Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1988 - 1991 Doktora

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1986 - 1988 Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1981 - 1985 Lisans

  Marmara Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1991 Doktora

  Anonim şirketlerin iştirak ilişkilerinde yeniden değerleme değer artış fonu ile gayrimenkul satış karının esas sermayeye eklenmesinde muhasebe ilişkileri

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı

 • 1988 Yüksek Lisans

  Hava taşıt işletmelerinde sefer maliyetlerinin oluşumu ve yönetim aracı olarak kullanılması

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı