Education Information

Education Information

 • 2018 - Continues Doctorate

  Marmara University, Faculty Of Economics, Economics, Turkey

 • 2015 - 2018 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, İktisat Teorisi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2008 - 2012 Undergraduate

  Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2018 Postgraduate

  Küreselleşmenin Türkiye’deki şirket grupları üzerindeki etkileri

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Teorisi (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English