Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Sosyal Bütünleşme Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik, Güvenirlik Çalışması

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.27, no.2, pp.111-133, 2021 (International Refereed University Journal)

A Sociological Study of Conversions in Kazakhstan

The scientific journal of Toraigyrov University, vol.34, no.2, pp.94-101, 2021 (International Refereed University Journal)

Yeni Bir Gençlik Tipolojisi: Hedonist Gençlik

Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, vol.50, pp.124-138, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

Dini Radikalizm: Anlamı, Sınırları ve Çözümü Üzerine

Diyanet Dergi, vol.367, pp.6-9, 2021 (National Non-Refereed Journal) Sustainable Development

Din ve Dünyevîleşme: Kuzey Kıbrıs Tatlısu Örneği-II

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.53, 2017 (Other Refereed National Journals)

Kıbrıs’ta Dini Hayat: Tatlısu Örneği-I

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.1, pp.39-80, 2017 (Other Refereed National Journals)

Çağdaş Kural Dışı Tekfirciliğin Yapısal Unsurları Üzerine Bir Model Denemesi III

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.51, no.51, pp.154-177, 2016 (Other Refereed National Journals)

Çağdaş Kural Dışı Tekfirciliğin Yapısal Unsurları Üzerine Bir Model Denemesi I

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.1, no.49, pp.161-182, 2016 (Other Refereed National Journals)

Çağdaş Kural Dışı Tekfirciliğin Yapısal Unsurları Üzerine Bir Model Denemesi II

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.2, no.50, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Din Kimlik ve Yabancılaşma

Diyanet Aylık Dergi, vol.303, pp.6-10, 2016 (National Non-Refereed Journal)

Bir Karşıt Kültür Unsuru Olarak Çağdaş Tekfircilerin Türkiye de Dini Hayata Bakışı ve Anlamları

Toplum Bilimleri Dergisi, vol.7, pp.47-68, 2014 (Other Refereed National Journals)

Kural Dışı Dini Bir Yönelim Olarak Çağdaş Tekfir İdeolojisini Anlamak

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.2, 2014 (Other Refereed National Journals)

Immanuel Wallerstein ile Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek

Marmara Üniversitesi İlahiyat F. Dergisi, vol.2, pp.90-115, 2011 (Other Refereed National Journals)

How a Person Becomes a Human Bomb Towards a Model on the Dynamics of Suicide Bombing

Toplum Bilimleri Dergisi, vol.5, pp.171-196, 2011 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Alternatif Öneriler Bağlamında Dini Köktencilik Marmara ve Ankara İlahiyat Örneği

Toplum Bilimleri Dergisi, vol.5, pp.126-152, 2011 (Other Refereed National Journals)

Sosyal Çatışma ve Din

Uludağ Üniversitesi İlahiyat F. Dergisi, vol.2, pp.129-146, 2010 (Other Refereed National Journals)

İntihar Eylemlerinde Dinin Anlamı ve Sınırları

Marmara Üniversitesi İlahiyat F. Dergisi, vol.1, pp.129-146, 2009 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

İntihar Eylemcisinin Sosyal Kimliği Filistinli İlk Kadın Eylemci Vefa İdris

Toplum Bilimleri Dergisi, vol.16, pp.201-221, 2009 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Şiddet Eğilimli Dini Köktenciliğin Çözümü Üzerine

Uluslararası II. Din Sosyolojisi Sempozyumu, Ankara-Online, Turkey, 22 October 2020

Yerel Bir Dünyevileşme Kavramı: ”Özerk Dünyevileşmeler”

Uluslararası Din Sosyolojisi Sempozyumu, Aksaray, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.160-165

Özerk Dünyevileşmeler

Hazar Eğitim ve Kültür Vakfı Sekülerleşme Konuşmaları, İstanbul, Turkey, 02 May 2018

Türkiye’den Çatışma Bölgelerindeki Cihat Hareketlerine Katılım: Süreç ve Dinamikler

Uluslararası Şiddet ve Sosyal Travmalar Kongresi, Samsun, Turkey, 26 - 28 April 2018

Cihad Bölgelerine Giden Türkler: Modern Mücahitlik Sosyolojisi

Hazar Eğitim ve Kültür Vakfı Dini Radikalizm Konuşmaları, İstanbul, Turkey, 18 - 25 April 2018

İslam Dünyasında Politik Kaynaklı Şiddetin Sosyolojik Unsurları

Uluslararası Din ve Şiddet Sempozyumu, Rize, Turkey, 23 - 25 October 2015

Reflecting on Global Obstacles for Fighting Global Poverty Real Politics vs Real Justice

Globality, Unequal Development, and Ethics of Duty, Ottawa, Canada, 17 - 18 October 2015, pp.206-220 Sustainable Development

Orta Doğu’da Çağdaş Tekfirciliğin Makro Sosyolojik Dinamikleri, , 06-08 Mayıs 2015, Hatay.

TASAM 3. Uluslararası Orta Doğu Kongresi: Mezhepler, Etnisite ve Çatışma Çözümü, İstanbul, Turkey, 6 - 08 May 2015

Dying for God or Justifying a Cause: Religious Legitimation in the Suicide Bombings

The Root Causes of Terrorism: A Religious Studies Perspectives, Cambridge, Canada, 18 - 19 May 2011 Sustainable Development

Orta Doğu da Çağdaş Tekfirciliğin Makro Sosyolojik Dinamikleri

Sects, Ethnicity and Conflict Resolution, Hatay, Turkey, 7 - 08 May 2015, pp.297-325

Pondering on Some Security Implications in the light of Personal Motivations of Suicide Bombers

Moral Psychology of Terrorism: Implications for Security Conference, Cambridge, Canada, 19 - 20 April 2012 Sustainable Development

Bringing God to Earth, but How: Positioning Perception of Sovereignty

Religious Law and State Affairs Conference, Tel-Aviv-Yafo, Israel, 29 - 31 May 2011

Küreselleşme Sürecinde Dini Terör: Bazı Öneriler

Uluslararası Davraz Kongresi, Terör ve Güvenlik, Isparta, Turkey, 24 - 27 September 2009 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Birlikte Yaşama Kültürünün Sosyolojik Çerçevesi

in: Birlikte Yaşamanın İmkanı, Mesut Düzce-Ramazan Akkır, Editor, Otto Yayınları, Ankara, pp.23-47, 2020

Din ve Şiddet

in: Din Sosyolojisi, KAdir Canatan-Mustafa Tekin, Editor, Fecr Bilay Yayınları, Ankara, pp.427-459, 2020

Yerel Bir Dünyevileşme Kavramı: ”Özerk Dünyevileşmeler”

in: Sekülerleşme Tartışmaları, M. Ali Kirman-Volkan Ertit, Editor, Kadim, Ankara, pp.153-196, 2019

Sosyal Çatışma Sürecinde Din

in: Din Sosyolojisi El Kitabı, Niyazi Akyüz-İhsan Çapcıoğlu, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.645-675, 2018

Dying for God or Justifying a Cause: Religious Legitimation in the Suicide Bombings

in: The Root Causes of Terrorism A Religious Studies Perspective, Rico Sneller-Mahmoud Masaeli, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, pp.94-114, 2017 Sustainable Development

Birlikte Yaşama Hukukunun Sosyolojik Temelleri

in: Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Hukuku, , Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, pp.91-109, 2016

İslam Dünyasında Siyasi Şiddetin Sosyolojik Unsurları

in: Din ve Şiddet Tarihi Dini Siyasi Sosyo psikolojik ve Kültürel Boyutlarıyla, Faruk Sancar, Editor, Recep Tayyip Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.195-227, 2016

İslam Dünyasında Siyasi Şiddeti Anlamak

in: İç Tehditler ve Riskler Işığında İslam Dünyasının Geleceği, Ahmet Emin Dağ, Editor, İnsamer Yayınları, İstanbul, pp.155-195, 2016

İSLAM DÜNYASINDA SELEFİ-SUFİ GERİLİMİ VE TEHDİT POTANSİYELİ

in: İÇ TEHDİT VE RİSKLER IŞIĞINDA İSLAM DÜNYASININ GELECEĞİ, , Editor, İNSAMER, İstanbul, pp.205-220, 2016

Modern Dünyada İnsan Yetiştirme Düzenimizi Etkileyen Sosyal Dinamikler ve Bazı Çözüm Önerileri

in: Hz Peygamber ve İnsan Yetiştirme Düzenimiz, , Editor, DİB Yayınları, Ankara, pp.63-85, 2015

Dini Siddet Terorizm ve Barıs Bir Anlam Sistemi Analizi (Çeviri)

in: Din ve Maneviyat Psikolojisi: Yeni Yaklaşımlar ve Uygulama Alanları, Raymodn F. Paloutzian-Crystal L. Park, Editor, Phonenix Yayınları, Ankara, pp.467-506, 2013

Personal Motivations of Suicide Bombers: Exploring Security Implications

in: The Moral Psychology of Terrorism Implications for Security, Jalil Roshandel and Nathan Lean, Editor, Cambridge University Press, Cambridge (MA), USA , Newcastle, pp.235-250, 2013 Sustainable Development

Din Sosyolojisine Giriş

Birleşik Yayınları, Ankara, 2009

Türkiye’de Dini Yapı: Örnek Alanlar Üzerinden Bir Tasvir

in: Dindarlık Olgusu, Hayati Hökelekli, Editor, Kurav Yayınları, Bursa, pp.301-319, 2006

Sekülerleşme, Gelenek ve Dindarlığın Yeni Şekilleri: Bazı Teorik Öneriler

in: Din sosyolojisi: klasik ve çağdaş yaklaşımlar, Bünyamin Solmaz - İhsan Çapcıoğlu, Editor, Çizgi Yayınları, Konya, pp.137-154, 2006

Din Sosyolojisi: Gelişimi ve TeorikTartışmalar

in: Din Sosyolojisi: klasik ve çağdaş yaklaşımlar, Bünyamin Solmaz - İhsan Çapcıoğlu, Editor, Çizgi Yayınları, Konya, pp.97-114, 2006

Episodes in the Encyclopedia

Temel İslam Bilimleri Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.100-107, 2019

Other Publications