Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İş Sürekliliği Planlaması ile Felakete Hazır İşletmeler

İstanbul Sanayi Odası Dergisi, ss.64-67, 2019 (Hakemsiz Dergi)

Değişim Yönetiminden, Dönüşüm Yönetimine

SAP Forum Dergisi, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Bulaşıcı Hastalıkların Yayılımının Tahmininde Deterministik Modellerin Kullanılması

Marmara Üniversitesi SBE Öneri Dergisi, ss.97-103, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rekabet İstihbaratı – Competitive Intelligence

Marmara Üniversitesi SBE Öneri Dergisi, cilt.1, no.1, ss.1-8, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kendini Düzenleyen Haritalar, Avrupa Birliği Üye ve Aday Ülkelerin Karşılaştırılması

Devlet İstatistik Enstitüsü Dergisi, ss.211-224, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Veri Tabanlarında Bilgi Keşfi ve Veri Madenciliği

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF THE SCHOOL OF BUSINESS, cilt.29, ss.1-22, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yapay Sinir Ağları, Gelişimi ve Yapılarının İncelenmesi

İ.Ü. İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, ss.41-79, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yapay Zeka ve Tarihi Gelişimine Bakış

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF THE SCHOOL OF BUSINESS, ss.101-110, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşletmecilikte İleri Teknoloji Uygulamaları

İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, ss.55-64, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Benim Adım DATA

2. Ulusul Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, Erzurum, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2015

Enformasyon Sistemleri Öğretiminde Çok Disiplinli Yaklaşım - Uygulamalı Enformatik Bilimleri

1. Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2014, ss.1

Sosyal Ağlarda Yin Yang İkilemi

Uluslararası 9. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildirileri, Saraybosna, Bosna-Hersek, 01 Ocak 2011, ss.440-448

Türkiye’de Enformasyon Sistemleri Öğretiminde 20. Yıl

Uluslararası 9. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildirileri, 01 Ocak 2011, ss.565-665

Enformasyon Teknolojilerinde İş Sürekliliği Yönetimi ve Felaket Planlaması

Risk Yönetiminde Başarı Faktörü “İş Sürekliliği Yönetimi”, Türkiye, 01 Ocak 2009, ss.175-185

Enformasyon Teknolojisi ve İşletmecilik Öğretimine Etkileri

6. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Ocak 1993

Kitap & Kitap Bölümleri

DATA Veri Madenciliği Veri Analizi

Papatya Yayıncılık, İstanbul, 2017

Veri Madenciliği

Yönetim Bilişim Sistemleri, Üstün Özen, Editör, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, ss.295-315, 2015

WI Transfer Forum

Cuvillier Verlag, Göttingen, 2011

Modelle zur Optimierung der Einflüsse in einer sozialen Netzwerkstruktur

Wirtschaftsinformatik Transfer Forum 2011, Akpinar,Schaefermeier,Wiemann, Editör, Cuvillier Verlag, Göttingen, ss.25-46, 2011

Eine Analyse des Nachbarschaftsbegriffs unter dem Aspekt des Nachbarschaftseffekts

Wirtschaftsinformatik Transfer Forum 2011, Akpınar,Haldun; Schäfermeier,Ulrich; Wiemann,Volker, Editör, Cuvillier Verlag Göttingen, Bielefeld, ss.61-80, 2011

Die Rolle der Link Analyse bei der Entdeckung von Betrügen in Online Auktionshäusern

Optimierung von Geschaeftsprozessen, Haldun Akpınar,Rıza Öztürk, Editör, Shaker Verlag, Aachen, ss.151-170, 2010

Business Process Intelligence: Eine Stufe in der Business Process Excellence

Optimierung von Geschaeftsprozessen, Haldun Akpınar,Rıza Öztürk, Editör, Shaker Verlag, Aachen, ss.1-18, 2010

Kriminalität und Sicherheit in der Digitalen Welt

Kriminalität und Sicherheit in der Digitalen Welt, Haldun Akpınar,Heinz-Dieter Knöll, Editör, Dönence, İstanbul, ss.1-39, 2006

Business Intelligence & Data Mining

Business Intelligence & Data Mining, Haldun Akpınar, Editör, dÖNENCE, İstanbul, ss.1-13, 2004

Daha Hızlı Daha Güçlü Daha Yüksek

Türkiye Bankalar Birliği, Ankara, 1993

Basic ile Programlama

Eğitim Kitabevi, İstanbul, 1985

İşletmeciler için PL/1

İstanbul İşletme, 1983