Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Kader Konusunun, Fiillerin Yaratılması Görüşünün ve Bunlarla İlgili Meselelerin Açıklanması

in: Din Felsefesi Açısından Eş’arî Gelen-ek-i Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi V, Recep Alpyağıl, Editor, İz Yayıncılık, İstanbul, pp.580-591, 2019

Klasik Eş‘arî Antropolojisi: Beden, Hayat ve Ruh

in: Din Felsefesi Açısından Eş’arî Gelen-ek-i Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi V, Recep Alpyağıl, Editor, İz Yayıncılık, İstanbul, pp.1125-1160, 2019

Mâtürîdîliğin ve Eş’xxarîliğin Kesb Görüşünün Hakikatinin Açıklanması

in: Din Felsefesi Açısından Mâtürîdî Gelen-Eki Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi III, Recep Alpyağıl, Editor, İz Yayıncılık, İstanbul, pp.988-1002, 2016

Allah’xxın Varlığının Delili

in: Din Felsefesi Açısından Mâtürîdî Gelen-Eki Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi III, Recep Alpyağıl, Editor, İz Yayıncılık, İstanbul, pp.547-553, 2016

Akılla Bilginin Elde Edilmesine Dair Mesele

in: Din Felsefesi Açısından Mâtürîdî Gelen-Eki Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi III, Recep Alpyağıl, Editor, İz Yayıncılık, İstanbul, pp.336-342, 2016