Education Information

Education Information

 • 2015 - Continues Doctorate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Turkey

 • 2012 - 2015 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Temel İslam Bilimleri (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2008 - 2012 Undergraduate

  Marmara University, Faculty Of Theology, İlahiyat Pr., Turkey

Dissertations

 • 2015 Postgraduate

  Abdülkadir b. Muhammed el-Hamzâvî'nin er-Risaletü'l-Hamzâviyye fi beyani hakikati'l-fark beyne kesbi'l-Eşariyye ve'l-Mâtürîdiyye adlı eserinin tahkik, tahlil ve tercümesi

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (Yl) (Tezli)