Education Information

Education Information

 • 2006 - 2013 Doctorate

  Marmara University, Institute of Health Sciences, Mikrobiyoloji (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2003 - 2006 Postgraduate

  Marmara University, Institute of Health Sciences, Mikrobiyoloji (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1999 - 2003 Undergraduate

  İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Geniş Spektrumlu Beta Laktamaz ve AmpC Beta Laktamaz Üreten Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae Kökenlerinde Karbapenemlere Direnç ve Mutant Engelleme Konsantrasyonunun Belirlenmesi

  Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji (Yl) (Tezli)

 • 2006 Postgraduate

  Rutin laboratuvarımızda izole edilen E.coli, K. pneumoniae ve E. cloacae kökenlerinde yeni bir geniş spektrumlu beta laktamaz IBC-1'in fenotipik ve genotipik yöntemlerle saptanması

  Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • C1 Advanced English