Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Power and trust in organizational relations: an empirical study in Turkish public hospitals

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH PLANNING AND MANAGEMENT, cilt.30, sa.1, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Career Development

Öneri Dergisi, cilt.2, sa.9, ss.219-222, 1998 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Understanding the Relationship between Human Resource Practices and Innovative Work Behavior: Role of Perceived Organizational Support,

International Journal of Science and Research, cilt.7, sa.11, ss.1821-1829, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Relationship between Emotional Labor, Perceived School Climate and Emotional Exhaustion: A Study on Public School Teachers

International Journal of Business and Applied Social Science, cilt.4, sa.3, ss.1-11, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Örgütsel Güvenin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkileri: Ortaokul Öğretmenleri Üzerine Bir Araştırma

Journal of International Education Science, cilt.4, sa.12, ss.106-125, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Work Engagement Among Generations: Do Generations Really Matter

International Journal of Social Science and Economic Research, cilt.2, sa.9, ss.4649-4668, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Development and Validation of a Talent Management Measurement Instrument

Journal of Business, Economics and Finance, cilt.6, sa.3, ss.233-245, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Is Fear of Failure a Psychological Barrier? An Empirical Study on Occupational Choices

Journal of Management, Marketing and Logistics, cilt.4, sa.4, ss.343-350, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Study on the Relationship Between Organizational Climate and Mobbing Behaviors at the Workplace

Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, sa.1, ss.264-273, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaokul Öğretmenlerinin Örgütsel Güven ve İş Güvencesizliği Algıları Arasındaki İlişki

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.14, sa.2, ss.89-108, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mediating Role of Emotional Self-Efficacy Between Emotional Intelligence and Creativity: An Empirical Study on University Undergraduates

International Journal of Higher Education Management, cilt.3, sa.1, ss.14-29, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Do Perceived Environmental Uncertainty and Emotional Intelligence Trigger Knowledge Sharing Behavior of Employees

International Journal of Business and Management Studies, cilt.4, sa.2, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Entrepreneurial Management Entrepreneurial Orientation and Turkish Small Firm Growth

Management Research News, cilt.32, sa.4, ss.321-336, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

The Impact of Human Resources and Capabilities on the growth of Small Firms Evidence from Turkey

Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, cilt.8, sa.31, ss.9-22, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Entrepreneurial Intentions Of Young Educated Public In Turkey

Journal of Global Strategic Management, cilt.4, sa.1, ss.47-56, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Study In Turkish Insurance Sector On Personal Versus Institutional Loyalty

International Journal of Global Business and Economics, cilt.1, sa.1, ss.1-11, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Study On Job Stress and Work Family Conflict

Öneri Dergisi, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Correlational Study on the Effectiveness of Training Programs for Increasing the Motivational Level of Employees

Öneri Dergisi (Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi), cilt.5, sa.19, ss.43-54, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Internal Power Relationship and Organizational Change

Öneri Dergisi (Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi), cilt.5, sa.17, ss.107-112, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Importance of the Effectiveness of Training for Business Organizations

Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, cilt.16, sa.1, ss.195-208, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Contemporary Issues in Management Control

Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, cilt.14, sa.2, ss.151-162, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Powerful Managerial Function Coaching

Öneri Dergisi, cilt.1, sa.5, ss.109-113, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

THE IMPACT OF CLIMATE ON EMOTIONAL EXHAUSTION

International Conference on Social Science and Humanities, 16 - 17 Eylül 2018

Does Organizational Trust Affect Perceived Job Insecurity: An Evidence from Middle School Teachers in Turkey

International Conference on Education and Social Science, New-York, Amerika Birleşik Devletleri, 15 - 16 Eylül 2017

Theoratical Journey of Talent Management: Egalitarian and Elitist Approach

12th International Strategic Management Conference, Antalya, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2017

Yetenek Yönetimi EIEO Tipolojisi: Seçkinci ve Eşitlikçi Temelli Yaklaşım

24. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Ankara, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2017

POWER OF SOFT SKILLS DETERMINING ACADEMIC CAREER SATISFACTION: EMPIRICIAL STUDY ON RESEARCH ASSISTANTS

Global Business Research Congress (GBRC), İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Mayıs 2016, cilt.2, ss.703-714 identifier

Strategy as Practice through the Prism of Organizational Culture An Ethnography Study from Academia

20th International Research Conference on Business, Economics and Social Sciences, İstanbul, Türkiye, 5 - 06 Aralık 2015

The Discovery of HR from Strategy-as-Practice Perspective: A case study in durable consumer goods industry

11th International Strategic Management Conference, Vienna, Avusturya, 23 - 25 Temmuz 2015, cilt.207, ss.325-334 identifier

A Strategic Overview of a Brand Pushing the Limits and Orientation Towards Success

3rd International Reputation Management Conference, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Kasım 2014

Learning Organization and its Cultural Manifestations: Evidence from a Global White Goods Manufacturer

4th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management (ICLTIBM), İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Kasım 2014, cilt.210, ss.154-163 identifier

EXPLORING NATURE OF INNOVATIVE ORIENTATION Perspectives From Case Study

2nd International Conference on Management, Finance and Entrepreneurship, İstanbul, Türkiye, 25 - 26 Ekim 2014

JCI The Rising Value in Health Care Service Quality

Yeditepe International Research Conference on Business Strategies, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Haziran 2012

Entrepreneurial Intentions of Young Educated Public in Turkey

4th International Strategic Management Conference, 19 - 21 Haziran 2008

Entrepreneurial Characteristics Entrepreneurial Orientation and Small Firm Growth Evidence from Turkish Small Firms

International Council For Small Business 52nd World Conference, Turku, Finlandiya, 13 - 15 Haziran 2007

Factors Effecting Ethıcal Perceptions Of Managers In Turkish Banking Sector

Western Business and Management Conference, Las Vegas, Amerika Birleşik Devletleri, 26 - 28 Ekim 2006

A Study On The Success Factors Of A Strategic Tool In Turkish Industrial Organizations

10th International Conference on Finance and Banking, Çek Cumhuriyeti, 12 - 14 Ekim 2005, ss.1379-1400

Reactions Of Trainees To The Training And Development Programs A Strategıc Approach

International Strategic Management Conference:Strategic Management from National and Global Perspectives, Çanakkale, Türkiye, 15 - 17 Haziran 2005, ss.311-317

How are the Sales People Problem Solving Style Innovative or Adaptive

3rd International Symposium on Business Administration: The Competition Power of the European Union After the Enlargement, Çanakkale, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2004, ss.723-773

Attitudes Of Employees In Manufacturing Industry Towards Business Ethics

. Uluslararası Türkiye İş ve Meslek Ahlakı Kongresi, Ankara, Türkiye, 17 - 19 Eylül 2003

Kitap & Kitap Bölümleri

Geleneksel Personel YönetimiYaklaşımından Stratejik İnsanKaynaklarına Uzanan Süreç

Örgüt Yönetimi, İdil Tamer, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul, ss.51-59, 2015

Creativity in Business

Literatür Yayıncılık, 2003