Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Renal Kitlelerin Ayırıcı Tanısında Lober Nefronia

3. Marmara Pediatri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 16 - 18 Şubat 2016