Ögrenim Bilgisi


Doktora
2015 - 2021
Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Yüksek Lisans
2011 - 2013
Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme Ve Diyetetik (Yl) (Tezli), Türkiye

Lisans
2004 - 2009
Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme Ve Diyetetik Bölümü, Türkiye

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Sağlık ve Tıp, DENEY HAYVANLARI KULLANIM SERTİFİKASI EĞİTİMİ, YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ VE HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU (HAYDEK), 2018

Yaptığı Tezler

Doktora, FARKLI ET TÜRLERİ İLE BİRLİKTE VERİLEN SALATA VE İÇECEKLERİN GLİKASYON VE LİPİT OKSİDASYON ÜRÜNLERİNE ETKİSİNİN İN VİTRO GASTROİNTESTİNAL SİSTEM SİMÜLASYONU İLE İNCELENMESİ, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2021
Yüksek Lisans, 6-18 yaş arası serebral palsili çocukların beslenme durumunun değerlendirilmesi, Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme Ve Diyetetik (Yl) (Tezli), 2013

Akademik Unvanlar / Görevler


Dr.Öğr.Üyesi
2022 - Devam Ediyor
Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme Ve Diyetetik Bölümü

Araştırma Görevlisi
2015 - 2022
Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme Ve Diyetetik Bölümü

Jüri Üyelikleri

Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Şubat, 2022

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Relationship between nutrition and sleep quality, focusing on the melatonin biosynthesis
  Sanlier N., Sabuncular G.
  SLEEP AND BIOLOGICAL RHYTHMS, cilt.18, sa.2, ss.89-99, 2020 (SCI-Expanded)
 2. Evaluation of Nutrition Knowledge of Pregnant Women before and after Nutrition Education according to Sociodemographic Characteristics
  AKTAÇ Ş., SABUNCULAR G., KARĞIN D., GÜNEŞ F. E.
  ECOLOGY OF FOOD AND NUTRITION, cilt.57, sa.6, ss.441-455, 2018 (SCI-Expanded)
 3. Determining the relationship between body mass index, healthy lifestyle behaviors and social appearance anxiety
  ŞANLIER N., Pehlivan M., SABUNCULAR G., Bakan S., Isguzar Y.
  ECOLOGY OF FOOD AND NUTRITION, cilt.57, sa.2, ss.124-139, 2018 (SCI-Expanded)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Quality of life, perceived stress and nutrition of patients with irritable bowel syndrome: A descriptive study
  ÇELİK Z. M., AKTAÇ Ş., SABUNCULAR G., DİRİCAN T., DEMİR A. H.
  NAJFNR, cilt.6, sa.14, ss.107-114, 2022 (Hakemli Dergi)
 2. Ette Lipit Oksidasyonu ve Etkileyen Faktörler
  SABUNCULAR G., AKBULUT G., YAMAN M.
  European Journal of Science and Technology, sa.27, ss.362-369, 2021 (Hakemli Dergi)
 3. Evaluation of malnutrition risk of inpatients in a research and training hospital: A cross-sectional study
  Çelik Z. M., İslamoğlu A. H., Sabuncular G., Toprak H. S., Güneş F. E.
  Clinical Nutrition ESPEN, cilt.41, sa.41, ss.261-267, 2021 (ESCI)
 4. İSTANBUL’DA YETİŞTİRME YURTLARI VE ÇOCUK EVLERİ SİTESİNDE KALAN ÇOCUKLARIN BESLENME DURUMLARI VE YEMEK HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYETLERİNİN BELİRLENMESİ
  Aktaç Ş., Sabuncular G., Genç S., Vural B., Güneş F. E.
  Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.215-227, 2018 (Hakemli Dergi)
 5. Yanık Yaralanmalarında Enerji Metabolizması ve Enerji Gereksiniminin Belirlenmesinde Güncel Yaklaşımlar
  Sabuncular G., Tek N.
  Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.2, sa.3, ss.184-191, 2017 (Hakemli Dergi)

Kitap & Kitap Bölümleri

 1. Mutfakta Sürdürülebilir Pişirme
  SABUNCULAR G., ÇELİK Z. M.
  Sürdürülebilir Mutfak, Saygı Birol, Tavman Şebnem, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.302-320, 2022
 2. TEMEL BESLENME BİLİMİ
  ÇELİK Z. M., SARIKAYA B., İSLAMOĞLU A. H., SABUNCULAR G., BAŞOĞLU İ. A.
  ANKARA NOBEL TIP KİTABEVLERİ, Ankara, 2021
 3. Sert Kabuklu Yemişler ve Yağlı Tohumlar
  SABUNCULAR G.
  Temel Beslenme Bilimi, GÜNEŞ Fatma Esra, AKTAÇ Şule, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara, ss.97-109, 2021
 4. Besin Hazırlama İlkeleri
  SABUNCULAR G.
  Temel Beslenme Bilimi, GÜNEŞ Fatma Esra, AKTAÇ Şule, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara, ss.7-20, 2021
 5. Böbrek Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi
  Pehlivan M., Sabuncular G., Mermer M., Akbulut G.
  Tıbbi Beslenme Tedavisinde Güncel Uygulamalar, Doç. Dr. Gamze AKBULUT, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.748-827, 2018
 6. Tıbbi Beslenme Tedavisinde Güncel Uygulamalar-XI: Böbrek Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi
  Pehlivan M., Sabuncular G., Mermer M., Akbulut G. (Editör)
  Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2017

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. İBS Hastalarının Beslenme Durumları, Yaşam Kalitesi ve Algılanan Stresleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
  ÇELİK Z. M., AKTAÇ Ş., SABUNCULAR G., Dirican T., Duman Ş., Güleç Y., Demir A. H.
  3.Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi, Edirne, Türkiye, 19 Mayıs 2022
 2. Balanced Nutrition Education Programme Food Consumption Survey–II Results
  AKTAÇ Ş., GÜNEŞ F. E., KAMARLI ALTUN H., SEREMET KÜRKLÜ N., AKSOY CANYOLU B., ÖZEN S., SABUNCULAR G., SUNA G., MUTUŞ B., BESLER H. T.
  13th European Nutrition Conference (FENS 2019), İrlanda, 15 Ekim 2019
 3. Determination of Differences in Nutritional Behaviour and Consumption of Children Continuing to the Kindergartens According to Socioeconomic Region
  Aktaç Ş., Karğın D., Sabuncular G., Güneş F. E.
  1st International Eurasian Congress of Social Pediatrics, İstanbul, Türkiye, 27 - 30 Mart 2019, ss.124
 4. The Investigation of Relation Usıng Social Media with Eating Disorder, Body Mass Index in Nutrition And Dietetics Female University Students
  AKTAÇ Ş., SABUNCULAR G., KARĞIN D., GÜNEŞ F. E.
  International Meeting on Education and Research in Health Sciences, 3 - 05 Kasım 2017
 5. The Investigation of Relation Using Social Media with Eating Disorder, Body Mass Index in Nutrition and Dietetics Female University Students
  Aktaç Ş., Sabuncular G., Karğın D., Güneş F. E.
  INTERNATIONAL MEETING ON EDUCATION RESARCH IN HEALTH SCIENCES (ıIMER-HS) , İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017, ss.1
 6. Evaluation of Nutritional Practices of Amateur Adolescent Swimmers
  AKTAÇ Ş., FERELİ S., SABUNCULAR G., GÜNEŞ F. E.
  International Meeting on Education Research in Health Science, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017
 7. Evaluation of The Effect of Nutrition Education Developed for Pregnancy on Nutritional Knowledge Level
  Aktaç Ş., Sabuncular G., Karğın D., Güneş F. E.
  INTERNATIONAL MEETING ON EDUCATION RESEARCH IN HEALTH SCIENCES (IMER-HS) , İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017, ss.58
 8. Özel ve Kamu Kuruluşlarında Çalışan Diyetisyenlerin İş Doyumunun Değerlendirilmesi
  GÜNEŞ F. E., AKTAÇ Ş., SABUNCULAR G., ÇAĞLA A., EROL G.
  11.Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, 26 - 29 Nisan 2017
 9. Devlet ve Özel Hastane Yöneticilerinin Mutfak Yönetimine Yönelik Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
  GÜNEŞ F. E., AKTAÇ Ş., ÇELİK Z. M., BİÇER A. H., SABUNCULAR G., Karagöz S.
  11.Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, 26 - 29 Nisan 2017
 10. Ailelerin 6-12 aylık dönemde uyguladıkları gece beslenmesinin çocukların uyku durumlarına etkisinin araştırılması
  AKTAÇ Ş., SABUNCULAR G., GÜLDAMLA A., ÖZDEŞ A. N., GÜNEŞ F. E., BORAN P.
  4. Marmara Pediatri Kongresi, Türkiye, 16 - 18 Şubat 2017
 11. Influence of Parents Attitudes on Child Eating Behavior
  GÜNEŞ F. E., AKTAÇ Ş., BİÇER A. H., SABUNCULAR G., HASKÖYLÜ A.
  17th International Congress of Dietetics, 7 - 10 Eylül 2016, ss.129

Verdiği Dersler

Yaz Stajı, Lisans, 2021 - 2022
Geriatride Beslenme, Lisans, 2021 - 2022
Bitirme Projesi I, Lisans, 2021 - 2022
Toplu Beslenme Sistemleri, Lisans, 2021 - 2022
Toplumda Beslenme Sorunları ve Epidemiyoloji, Lisans, 2021 - 2022
Toplumda Beslenme Durumunun Saptanması, Lisans, 2021 - 2022
Toplum Sağlığı ve Beslenmesi, Lisans, 2021 - 2022

Bilimsel Hakemlikler

JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY HEALTHCARE, SCI Kapsamındaki Dergi, Eylül 2021
Journal of Nutritional Health & Food Science, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mayıs 2021
Nutrition and Food Technology, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mayıs 2021
JOURNAL OF INFLAMMATION RESEARCH, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Mart 2021
INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL MEDICINE, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Ocak 2021

Metrikler

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

Gluten Duyarlılığı ve Çölyak Farkındalığı Sempozyumu, Çalışma Grubu, İstanbul, Türkiye, 2015

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Beslenme ve Dietetik