Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türk Bankacılık Sektörünün Fintek'ler Karşısında A'WOT Analizi

Maliye ve Finans Yazıları, no.11, pp.207-238, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Impact of Futures Trading Over Spot Market Intraday Volatility: Evidence From an Emerging Market, Borsa Istanbul

Research Journal of Finance and Accounting, vol.10, pp.62-71, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Impact of the Sovereign Debt Crisis on the Efficiency of Foreign Banks in Turkey

Marmara Journal of European Studies, vol.25, pp.131-145, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Finansal Hizmetlere Erişim ve Sürdürülebilir Kalkınma

Finans Politik Ekonomik Yorumlar, vol.54, pp.63-76, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Azerbaycan Ticari Bankacılık Sektörünün Camels Yöntemi ile Performans Analizi

Marmara Üniversite Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, vol.11, pp.77-94, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Enerji ve Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişki Türkiye Açısından Bir Uygulama

MUFAD Journal, vol.20, no.58, pp.161-173, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

2008 Küresel Kriz Sürecinde Türk Bankacılık Sektörünün Finansal Performansının Electre Yöntemi ile Analizi

Maliye Finans Yazıları, vol.1, no.93, pp.59-86, 2011 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de Kurulan Hedge Fonlar ve Performans Analizi Uygulaması

Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü E-Dergisi, vol.1, pp.1-22, 2011 (Other Refereed National Journals)

2008 Küresel Krizinin İMKB Hisse Senedi Piyasası Üzerindeki Etkilerinin GARCH Modelleri ile Analizi

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.28, pp.573-585, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Implementation Towards The Evaluation Of Financial Performance In Turkish Insurance Sector At Global Crisis Scales

International Journal of Economics and Finance Studies, pp.45-54, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye deki Ekonomik Krizlerin Kobi lere Etkileri Türkiye deki Kobi ler Üzerinde Bir İnceleme

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, vol.1, pp.73-82, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk Sigorta Sektöründe Büyüme Rasyolar Açısından Bir Değerlendirme

Sigorta Araştırmaları Dergisi, pp.79-100, 2007 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Impact of Private Pension Funds on Income Inequality in Selected EU Countries

5th International Conference on Economics Inclusive and Sustainable Growth and Income Distribution, Bodrum, Turkey, 20 - 22 October 2016

İMKB nin Zayıf Formda Etkinliğinin Test Edilmesi

Geleneksel Finans Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 22 - 24 September 2005, pp.807-826

Düşen Faiz Ortamının Banka Karlılığı Üzerine Etkisi: Bir Model Uygulaması

Uluslararası Finans Sempozyumu 2005, İstanbul, Turkey, 8 - 10 June 2005, pp.175-186

Basel 2 Düzenlemeleri Işığında Bankalarda Risk Yönetimi

VII. Ulusal Finans Sempozyumu, Avrupa Birliği'ne Giriş Sürecinde Finans Sektörü ve Reel Sektör, İstanbul, Turkey, 22 - 25 October 2003, pp.267-192

Books & Book Chapters

Bankacılık Sektöründe Dönüşüm ve FinTek'ler

in: İşletmelerde Güncel Yaklaşımlar: Pandemi sonrası Örgütlerin Geleceği, Melisa Erdilek Karabay,İrge Şener, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.535-556, 2020

Bankacılık Sektöründe Yeni Bir Oyuncu Olarak FinTek’xxler

in: Researches in Economics, Econometrics Finance, Hilal YILDIZ, Ahmet Sedat AYBAR, Editor, IJOPEC Publication, pp.249-256, 2019

Emeklilik Yatırım Fonlarında Risk Yönetimi

in: Yerelden Globe Stratejik Araştırmalar I, Neşe Çoban ÇELİKDEMİR,A. Ozan ONAĞ,Özgür AKPINAR, Editor, IJOPEC Publication, İstanbul, pp.161-173, 2018

Sermaye Maliyeti

in: Finansal Yönetim Temel Teoriler ve Açıklamalı Örnekler, Doç.Dr. Aysel Gündoğdu, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.382-400, 2017

Renewable Energy Financing with a Sustainable Financial System Following the 2008 Financial Crisis in Developing Countries

in: Global Financial Crisis and its Ramifications on Capital Markets, Hacıoğlu,Ümit Dinçer,Hasan, Editor, Springer International Publishing, Zug, pp.259-274, 2017

Sustainable and Inclusive Finance in Turkey

in: Risk Management, Strategic Thinking and Leadership in the Financial Services Industry, Dinçer,Hasan Hacıoğlu,Ümit, Editor, Springer International Publishing, Zug, pp.11-23, 2017

Examining Financial Innovation and Performance in Financial Sector: A Comprehensive Review of Emerging Markets. In

in: Global Business Strategies in Crisis, Hacioglu, Ümit, Dincer, Hasan, Alayoğlu, Nihat, Editor, Springer International Publishing, pp.353-369, 2017

Sürdürülebilir Finans ve Bankacılık

in: Para Banka ve Finans, Nadir EROĞLU,H. İbrahim AYDIN,C. Yenal KESBİÇ, Editor, Orion, Ankara, pp.413-436, 2016

Sorumluluk Riski

in: Risk Yönetimi ve Sigortacılık İlkeleri, Erişah ARICAN, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic.Ltd.Şti., pp.405-425, 2015

CSR and Energy Investments in Turkey

in: People Planet and Profit Socio Economic Perspectives of CSR, Samuel O. IDOWU, Abubakar S. KASUM, Aslı YUKSEL MERMOD, Editor, Gower Applied Research - Dorset Press, Aberdeen, pp.157-178, 2014

Enerji Sektörü ve Finansmanı

Yalın Yayıncılık, İstanbul, 2012

Sürdürülebilirlik ve Sigortacılık

in: Türkiye’de Sürdürülebilir Finans Uygulamaları, Doç.Dr. Aysel Gündoğdu, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, 2009