Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türkiye Selçukluları’xxnın Güneydoğu Siyaseti ve I. Haçlı Seferinin Bunun Üzerindeki Etkileri

türklük araştırmaları dergisi, vol.12, 2019 (Other Refereed National Journals)

Anadolu nun Fethi ve Drakon Çayı Anlaşması nın Bu Süreçteki Yeri

TYB Akademi, pp.21-35, 2014 (Other Refereed National Journals)

Zengi

TDV İslam Ansiklopedisi, vol.44, pp.258-261, 2013 (Other Refereed National Journals)

Zengiler

TDV İslam Ansiklopedisi, vol.44, pp.269-272, 2013 (Other Refereed National Journals)

Tuğteginliler

TDV İslam Ansiklopedisi, vol.41, pp.349-351, 2012 (Other Refereed National Journals)

Ukayliler

TDV İslam Ansiklopedisi, vol.42, pp.59-61, 2012 (Other Refereed National Journals)

Tuğtegin

TDV İslam Ansiklopedisi, vol.41, pp.347-349, 2012 (Other Refereed National Journals)

Terken

TDV İslam Ansiklopedisi, vol.40, pp.509, 2011 (Other Refereed National Journals)

Terken Hatun

TDV İslam Ansiklopedisi, vol.40, pp.510, 2011 (Other Refereed National Journals)

Şeyzer

TDV İslam Ansiklopedisi, vol.39, pp.106-107, 2010 (Other Refereed National Journals)

Şeddâdîler

TDV İslam Ansiklopedisi, vol.38, pp.409-411, 2010 (Other Refereed National Journals)

Şâmi Nizâmeddin

TDV İslam Ansiklopedisi, vol.38, pp.330, 2010 (Other Refereed National Journals)

Seyfeddin Gazi I

TDV İslam Ansiklopedisi, vol.37, pp.31, 2009 (Other Refereed National Journals)

Sungur

TDV İslam Ansiklopedisi, vol.37, pp.527-528, 2009 (Other Refereed National Journals)

Seyfeddin Gazi II

TDV İslam Ansiklopedisi, vol.37, pp.31-32, 2009 (Other Refereed National Journals) identifier identifier

Rakka

TDV İslam Ansiklopedisi, vol.34, pp.432-433, 2007 (Other Refereed National Journals)

Müslim b Kureyş

TDV İslam Ansiklopedisi, vol.32, pp.94-96, 2006 (Other Refereed National Journals)

Böriler

Türkler, vol.4, pp.846-855, 2002 (Other Refereed National Journals)

Selçuklular Zamanında Yemeklik ve Diğer Tuzlara Dair Notlar

Türk Kültürü İncelemeleri, pp.9-16, 2002 (Other Refereed National Journals)

Kökböri

TDV İslam Ansiklopedisi, vol.26, pp.234-235, 2002 (Other Refereed National Journals)

Begteginliler

Türkler, vol.4, pp.864-870, 2002 (Other Refereed National Journals)

Türkmen Beyi Şemseddin Sevinç

Mahmut Pehlivan Armağanı, pp.80-85, 2000 (Other Refereed National Journals)

İldenizliler

TDV İslam Ansiklopedisi, vol.22, pp.82-84, 2000 (Other Refereed National Journals)

İldeniz

TDV İslam Ansiklopedisi, vol.22, pp.81-82, 2000 (Other Refereed National Journals)

Selçuklular Zamanında Anadolu da ve Civar Bölgelerde Kıtlık

Türk Kültürü İncelemeleri, pp.8-22, 2000 (Other Refereed National Journals)

Harput ta Bir Türkmen Beyliği Çubukoğulları

Belleten, vol.61, pp.70-92, 1997 (Other Refereed National Journals)

Türk Fethi Öncesinde Bizans ın Doğu Anadolu Siyaseti

YYÜ. Fen Edb. Fk. Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2, pp.73-80, 1991 (Other Refereed National Journals)

Ortaçağ Tarihi Boyunca Van Bölgesi Tarihi

YYÜ. Fen Edb. Fk. Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, pp.102-132, 1990 (Other Refereed National Journals)

Erbil Beyliği Zamanında Eğitim Öğretim Faaliyetleri

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, pp.131-139, 1989 (Other Refereed National Journals)

Mevlid Törenleri ve Erbil Beyi Muzaffereddin Kökbörü

Türk Yurdu, vol.19, pp.21-23, 1988 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Selçuklu Çağına Siyaset Felsefesi Çerçevesinde Farklı Bir Bakış

Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu, Turkey, 25 - 27 October 2019

Kavramsal Çerçeveden Selçuklu Abbasi Halifeliği İlişkilerine Farklı Bir Bakış

Uluslararası Selçuklu Tarihi ve Tarihçiliğinin Temel Meseleleri, Turkey, 04 April 2019

Selçuklular Döneminde Devlet

I. Türk Tarihi Sempozyumu Türklerde Devlet, Afyonkarahisar, Turkey, 19 October 2017

Selçuklularda Ticaret

İşletmecilik Tarihi Paneli, Turkey, 14 January 2015

Üsküdar ın Türk Hâkimiyetine Girmesiyle İlgiliYeni Tespitler

VIII Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, 21 - 23 November 2014

Selçuklu dan Osmanlı ya İntikal Eden Kültürel Miras

İslam Kültür Ve Medeniyetinde Osmanlı Devleti ve Modern Türkiye'nin Yeri, 8 - 10 April 2011

Dördüncü Haçlı Seferi Ve İstanbul

Tarih İçinde İstanbul Uluslararası Sempozyumu., 14 - 17 December 2010

Terken Hatun Ve Tarihi Şahsiyeti

I. Uluslararası Selçuklu Sempozyumu., 27 - 30 September 2010

Selçuklu Dönemi Türk Irak İlişkileri

Türkiye Ve Irak İlişkileri Tarihi Ve Geleceğe Yönelik Açılımlar Uluslararası Sempozyumu, 9 - 10 June 2010

Artuklular ın Türkiye Kültür Tarihindeki Yeri

I.Uluslararası Artuklu Sempozyumu., 25 - 27 October 2007

Karahanlılar ın İslâmiyeti Kabullerine Farklı Bir Bakış

Dünden Bugüne İpekyolu Beklentiler Ve Gerçekler Uluslararası Sempozyumu, 18 - 19 October 2007

Türkiye Selçukluları nın Medenî Gelişiminde Doğu Politikalarının Önemi

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun Toplumsal Tarihi Sempozyumu, Turkey, 16 - 18 June 1999

Kıbrıs ta Türk Hakimiyeti ve Selçuklular Zamanında Kıbrıs ile Ticaret İlişkileri

Kıbrıs'ın Dünü -Bugünü Uluslararası Sempozyumu, 28 October - 02 November 1991

Books & Book Chapters

Bizans İmparatorluğu’xxnun Doğu Siyaseti ve Türk Fethinin Etkilerine Dair Bir Değerlendirme

in: Prof. Dr. Abdülkerim Özaydın’xxa Armağan, , Editor, Bilge Kültür Sanat, İstanbul, pp.173-184, 2020

Türkiye Selçuklu Tarihi

Anadolu Üniversitesi Basımevi, 2012

Büyük Selçuklu Tarihi

Anadolu Üniversitesi Basımevi, 2011

Episodes in the Encyclopedia

Türkler

ankara, pp., 2019

Türkler

Ankara, pp., 2019

Türkler

Ankara, pp., 2019