Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2016 - Devam Ediyor Doktora

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı, Türkiye

 • 2016 - 2019 Lisans

  Maltepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Türkiye

 • 2012 - 2015 Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk Bölümü, Türkiye

 • 2004 - 2008 Lisans

  Çukurova Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bil. Fak., İşletme, Türkiye

 • 2006 - 2007 Lisans

  Linköpings Universitet, İsveç

Yaptığı Tezler

 • 2015 Yüksek Lisans

  Rekabet Hukukunda Özellikle Dışlayıcı Kötüye Kullanma Niteliğindeki Davranışlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk Bölümü

Yabancı Diller

 • A2 Temel Almanca

 • C1 İleri İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2019Mesleki Eğitim

  Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Uzmanlık ve Ticaret Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Programı , BEDAM

 • 2019Mesleki Eğitim

  Temel Bilirkişilik Eğitimi , BEDAM

 • 2019Mesleki Eğitim

  Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitim Programı , MÜSEM