Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The UN factor in the "regional power role" and the Turkish case in the 2000s

CAMBRIDGE REVIEW OF INTERNATIONAL AFFAIRS, vol.29, pp.1150-1185, 2016 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Bölgesel-Küresel Rol ilişkisi bağlamında Endonezya’nın 2000’liyıllarda ASEAN ve BM’deki Politikalarının Analizi

International Journal of Political Science Urban Studies, vol.7, pp.101-118, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Bağlamında BRICS ve G7 Ülkelerinin karşılaştırmalı Analizi

Beykent Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.10, 2017 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Understanding Turkey’s Emerging “Civilian”Foreign Policy Role in the 2000s throughDevelopment Cooperation in the Africa Region

Perceptions: Journal of International Affairs, vol.21, pp.67-100, 2017 (Other Refereed National Journals)

Emerging Economies Comperative Analyses of MIST and IBSA Countries

Eurasian Journal of Social Sciences, vol.4, pp.1-13, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Locating Turkey as a Rising Power in the Changing International Order An Introduction

Perceptions: Journal of International Affairs, vol.19, pp.1-19, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tarihsel Süreçte Kalkınma Anlayışı ve MIKTA Ülkelerinin Değerlendirilmesi

V. International Blue Black Sea Congress,, İstanbul, Turkey, 12 - 13 December 2016, pp.38-40

Ortadoğu ve Uluslararası Örgütler

ORSAM Ortadoğu Yaz Okulu, Turkey, 20 July 2017

Analyzing T in MIKTA Turkey s Changing Middle Power Role at the UN

5th Blue Black Sea International Conference, 12 - 13 December 2016

Turkey UN Relations at 70 A retsospective Analyses

Istanbul Security Conference 2015: “UN at 70 and Global Governanace, 3 - 05 December 2015

70 Yılında Türkiye BM İlişkileri Tarihsel Süreklilik ve Değişim

1st International Istanbul Security Conference: UN at 70 and Global Governance, 3 - 05 December 2015

Turkey as a Rising Power in the Changing World Order Strategies Capabilities and Instruments

VII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı: Uluslararası Sistemde Yeni Düzen Arayışları, 21 - 22 October 2015

Turkey as a Rising Power in the Changing International Order

7. Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı, 21 - 22 October 2015, pp.792

The Black Sea Dimension of the Shared Neighborhood Turkey the EU and Prospects for a New Cooperation

IV. BLUEBLACKSEA INTERNATIONAL CONGRESS POLITICS, ECONOMICS AND SOCIETY: Local and International Perspectives for Conflict Resolution, Cooperation and Democratization, 25 - 26 November 2015

The Black sea dimension of the shared neighborhood

4. Blue Black Sea International Congress: Politics, Economics and Society, İstanbul, Turkey, 25 - 26 November 2013

UN factor in regional power role and the Turkish Case in the 2000s

Fourth Global International Studies Conference, Frankfurt, Germany, 6 - 09 August 2014

UN Factor in Regional Power Role and the Turkish Case in 2000s

Fourth International Global Studies Conference, 6 - 09 August 2014

Azerbaycan İran ve Demokratik Model olarak Türkiye

Uludağ Üniversitesi, 1. Genç Bilimadamları Sempozyumu, Turkey, 6 - 07 May 2004

21 yüzyılda Türkiye nin Artan Önemi ve Türk İran Yakınlaşması

Uludağ Üniversitesi, 1. Genç Bilimadamları Sempozyumu, Turkey, 6 May - 07 April 2004

Books & Book Chapters

Birleşmiş Milletler Sistemi ve Reform Tartışmaları

in: Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar, Muharrem Ekşi ve M. Seyfettin Erol, Editor, ANKASAM , Ankara, pp.55-78, 2019

Emerging Middle Powers (MIKTA) in Global Political Economy: Preferences, Capabilities and their Limitations

in: Turkey’s Political Economy in 21st Century, Emel Parlar Dal, Editor, Palgrave Macmillan, London , London, pp.50-71, 2019

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi ve Filistin Meselesi

in: Küresel ve Bölgesel Aktörlerin Filistin Politikaları, Pınar Özden Cankara ve Yavuz Cankara, Editor, Efeakademi, İstanbul, pp.597-623, 2019

Analyzing "T" in MIKTA: Turkey's Changing Middle Power Role at the UN

in: Middle Powers in Global Governance: The Rise of Turkey, Emel Parlar Dal, Editor, Palgrave Macmillan, London , London, pp.133-161, 2018

Afrika'da Birleşmiş Milletler Barış Gücü Operasyonları ve Mavi Berelilerin İstismarları

in: Dünya Siyasetinde Afrika 3, İsmail Ermağan, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.275-291, 2016

Yükselen Güç Türkiye, BM ve Afrika

in: Dünya Siyasetinde Afrika 2, İsmail Ermağan, Editor, Nobel Yayınevi, pp.415-438, 2015

Reconciling Multilateralism between Universalism and Regionalism: UN-EU “Security” Cooperation after the Kosovo Crisis

in: Networks of Global Governance International Organisations and European Integration in a Historical Perspective, Lorenzo Mechi,Guia Migani,Francesco Petrini, Editor, Cambridge University Press, Cambridge (MA), USA , London, pp.263-287, 2014

Birleşmiş Milletler Düzleminde Afrika: İnsan Güvenliği Meselesi ve Somali Örneği

in: Dünya Siyasetinde Afrika 1, İsmail Ermağan, Editor, Nobel, pp.313-332, 2014

Türk Dış Politikasında Barış Arayışı ve Birleşmiş Milletler

in: Mekan Kimlik, Güç ve Dış Politika , Gülden Ayman, Editor, Yalın Yayıncılık , İstanbul, pp.177-203, 2012

Türk Amerikan İlişkileri Ekseninde İran’ın Nükleer Faaliyetleri

in: Ortadoğu Siyasetinde İran , Mehmet Şahin,Türel Yılmaz, Editor, Platin Yayınları, Ankara, pp.58-85, 2011

Basra Körfezinde Yükselen Nükleer Gerilimde İran-ABD Yeni Diplomatik Yol Haritalar

in: Satranç Tahtasında İran, Atilla Sandıklı, Editor, Tasam Yayınları, İstanbul, pp.125-155, 2007