Education Information

Education Information

 • 2005 - 2012 Doctorate

  Marmara University, Faculty Of Economic And Administrative Sciences, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Turkey

 • 2002 - 2005 Postgraduate

  Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İşletme Fakültesi, Strateji Bilimi Bölümü, Turkey

 • 1998 - 2002 Undergraduate

  Koc University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Internatıonal Relatıons, Turkey

Dissertations

 • 2012 Doctorate

  Türk dış politikasında uluslararası meşruiyet sorunsalı: Birleşmiş Milletler ve bölgesel krizler

  Marmara Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

 • 2005 Postgraduate

  İran'ın Bölgesel Politikası ve Türk-İran İlişkileri

  Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İşletme Fakültesi, Strateji Bilimi Bölümü

Foreign Languages

 • C1 Advanced English