Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Ahmet Midhat Efendi: An Entrepreneur in Purgatory

Ankara Üniveristesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi , vol.75, no.2, pp.409-436, 2020 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

AGOP KÖÇEOĞLU:BİR ERMENİ SARRAFIN TEREKESİNDEN OKUNANLAR VE OKUNAMAYANLAR

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, vol.41, pp.155-222, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Osmanlı’da İç Borçlanma ve Sarraflar

Bilimevi İktisat, pp.128-143, 2018 (Other Refereed National Journals)

MİLLİ FABRİKACILAR CEMİYETİ VE 1917 SANAYİ SAYIMI

TARİH VE TOPLUM YENİ YAKLAŞIMLAR, no.4, pp.209-236, 2006 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bir Tereke, Bir Sarraf ve Şal Tüccarlığından Galata Bankerliğine Uzanan Bir Serüven: Agop Köçeoğlu

ERC EKONOMİ KONGRESİ 2019:KALKINMA İKTİSADINI YENİDEN DÜŞÜNMEK, Ankara, Turkey, 26 - 28 September 2019

A Heterodox Economist in Ottoman Economic Thought Musa Akyiğitzade

Inequalities in Economic Thought ESHET 20th Annual Conference, Paris, France, 26 - 28 May 2016

A Heterodox Economist in Ottoman Economic Thought Musa Akyigitzade

The European Society for the History of Economic Thought XXe Congrès – Paris 2016, 26 - 28 May 2016

Osmanlı Ticaret Kurumu İçinde Simsarlar

Uluslarası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, 14 - 17 October 2015, pp.15

Tuna Ticaretini Yeniden Düşünmek 19 Yüzyılda Osmanlı Tunası nda Ticaret ve Devlet

Uluslararası Osmanlı Devleti'nde Nehirler ve Göller Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 2 - 03 May 2013, pp.301-310

Tradable and Non tradable Goods in the Second Half of the 19th CenturyAlong the Ottoman Danube

12th International Congress of Ottoman Social and Economic History (ICOSEH 2011), Retz, Austria, 11 - 15 July 2011

Custom Registers in the Second Half of the Nineteenth Century in the Ottoman Danubian Ports Rules of the Game in Ottoman Trade

Uluslararası II.Trakya Bölgesel Kalkınma-Girişimcilik Sempozyumu, İğneada- Kırklareli, Turkey, 1 - 02 October 2010, pp.535-548

The Social and Economic Change in the Balkans under Ottoman Rule 1354 1453

XVth World Economic History Congress (WEHC2009), Utrecht, Netherlands, 3 - 07 August 2009

Books & Book Chapters

Rize İskelesi İnşa Projesi

in: "Rize İskelesi İnşa Projesi", Rize Defteri 2, Kara,İsmail, Editor, Dergah Yayınları, İstanbul, pp.99-114, 2013

Globalizasyon Süreci ve Azgelişmiş Ülkeler

in: Globalizasyonun Yansımaları, Uğur Selçuk Akalın, Editor, Don Kişot Yayınları, İstanbul, pp.3-30, 2002