Education Information

Education Information

 • 2005 - 2012 Doctorate

  Marmara University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Economics, Turkey

 • 2000 - 2002 Postgraduate

  Marmara University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Economics, Turkey

 • 1994 - 1999 Undergraduate

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2012 Doctorate

  19. yüzyılda Osmanlı Tunası'nda ticaret

  Marmara Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

 • 2002 Postgraduate

  Az gelişmiş ülkelerde uygulanan IMF politikalarının globalizasyon sürecine etkisi

  Marmara Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü