Publications & Works

Articles Published in Other Journals

”Delinking the Migration-Terrorism Nexus: Strategies for the De-Securitization of Migration”

Perceptions: Journal of International Affairs, vol.24, pp.195-224, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

”Kobani’den Kitlesel Zorunlu Göç ve Türkiye’xxnin Güvenli Bölge Talebi”

Orta Doğu Analiz, vol.6, pp.28-31, 2014 (National Non-Refereed Journal) Sustainable Development

Turkish Migration and Asylum Regime in the Light of Humanitarian Diplomacy

Akademik Ortadoğu, vol.9, no.1, pp.123-146, 2014 (National Refreed University Journal)

”Türkiye’nin Suriyeli Mültecilere Yönelik Politikası”

Ortadoğu Analiz, vol.6, pp.42-45, 2014 (National Non-Refereed Journal)

”Turkey s Refugee Regime Stretched to the Limit The Case of Iraqi and Syrian Refugee Flows”

Perceptions: Journal of International Affairs, vol.18, pp.191-228, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

”Syrian Return? The Case of Turkey”

BİLTEK ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 20 - 22 December 2019

”The Changing Dynamics of Mixed Migration Flows in the Euro-Mediterranean Region and the EU’xxs Policy Response”

VI. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi Uluslararası İlişkiler ve Yeni Dünya Düzeni, İstanbul, Turkey, 27 - 28 September 2018, pp.597-617

”Syrian Children’s Access to Education in Turkey”

In Search of Peaceful Co-existence in the Middle East, İstanbul, Turkey, 15 - 17 December 2017

”A Critical Approach: Implications and Risks of Securitizaton of Migration and Asylum”

The Effect of Migration on Terrorism: Challenges for Counter-Terrorism/Countering Violent Extremism, Ankara, Turkey, 14 November - 15 December 2017

From Temporary to Long Term Guests the Case of Syrian Refugees in Turkey

Boğaziçi University, International workshop on “Social Transformation and International Migration in Turkey”, İstanbul, Turkey, 8 January - 09 April 2015 Sustainable Development

Making the Case for a Comprehensive Integration Strategy for Refugees and Asylum Seekers in Turkey

Bahçeşehir University, Jean Monnet Module Conference on “Asylum in the European Union and Turkey and the Syrian Asylum Seekers”, İstanbul, Turkey, 03 April 2015 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Mülteciler ve Göç

in: Orta Doğu: Aktörler, Unsurlar, Sistemler, Mehmet Şahin, Editor, Kopernik Kitap, İstanbul, pp.407-462, 2019

Mülteciler ve Göç

in: Orta Doğu: Aktörler, Unsurlar, Sistemler, Mehmet Şahin, Editor, Kopernik Kitap, İstanbul, pp.407-467, 2019

”Zorunlu Göç Çalışmalarında Kavramsal Tartışmalar ve Disiplinler Arası Diyalog”

in: Uluslararası İlişkilerde Göç: Olgular, Aktörler ve Politikalar, N. Aslı Şirin Öner ve Suna Gülfer Ihlamur-Öner, Editor, DER YAYINLARI, İstanbul, pp.183-208, 2018 Sustainable Development

”Suriyeli Çocukların Eğitim Hakkı ve Eğitime Erişimi”

in: Beklenmeyen Misafirler: Suriyeli Sığınmacılar Penceresinden Türkiye Toplumunun Geleceği, Kartal, Bilhan ve Manço, Ural, Editor, Transnational Press London, Londrina, pp.221-251, 2018

”Göçün Kadınlaşması ve Sosyal Refah Rejiiminin Dönüşümü: İtalya Örneği”

in: Küreselleşme Çağında Göç Kavramlar Tartışmalar, Ihlamur Öner, Suna Gülfer, Şirin Öner, N. Aslı, Editor, İletişim Yayınları, İstanbul, pp.353-377, 2018 Sustainable Development

“Ulus-Ötesi Göç Sürecinde Dini Ağlar ve Örgütler”

in: Küreselleşme Çağında Göç Kavramlar Tartışmalar, Ihlamur-Öner, S. Gülfer, Şirin Öner N. Aslı, Editor, İletişim Yayınları, İstanbul, pp.309-333, 2018 Sustainable Development

”Küresel Bir Göç Rejimine Doğru?”

in: Küreselleşme Çağnda Göç Kavramlar Tartışmalar, IHLAMUR ÖNER, SUNA GÜLFER, ŞİRİN ÖNER, N. ASLI, Editor, İletişim Yayınları, İstanbul, pp.577-600, 2018 Sustainable Development

”Yöntemsel Milliyetçilik Bağlamında İnsan Hareketliliği ve Uluslararası İlişkiler”

in: Uluslararası İlişkilerde Göç: Olgular, Aktörler ve Politikalar, N. Aslı Şirin Öner ve Suna Gülfer Ihlamur-Öner, Editor, DER YAYINLARI, İstanbul, pp.21-46, 2018 Sustainable Development

”Ünite 6. Uluslararası Göçle Bağlantılı Toplumsal Hareketler”

in: Yeni Toplumsal Hareketler, Kartal, Bilhan, Kümbetoğlu, F. Belkıs, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.135-167, 2017

"Avrupa'da Ekonomik Kriz ve Yükselen Yabancı Düşmanlığı"

in: Ekonomik Kriz ve Avrupa Birliği, Gedikkaya Bal, Pınar, İzci Connelly, Rana, Editor, Derin Yayınları, İstanbul, pp.35-56, 2016

İnsani Diplomasi İlkesi Çerçevesinde Türkiye'nin Göç ve İltica Rejimi

in: Türk Dış Politikası ve Kamu Diplomasisi, Şahin, Mehmet; Çevik, Senem, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.45-70, 2015

"Romanian Orthodox Churches in Italy: The Construction of the Romanian-Italian Transnational Orthodox Space"

in: Orthodox Identities in Western Europe Migration Settlement and Innovation, Hämmerli,Maria,Mayer,Jean-François, Editor, Routledge, London/New York , London, pp.29-50, 2014

"The Orthodox Tradition in a Globalising World: The Case of the Romanian Orthodox Church”

in: Religions in Movement The Local and the Global in Contemporary Faith Traditions, Hefner,Robert W.,Hutchinson,John,Mels,Sara,Timmerman,Christiane, Editor, Routledge, London/New York , New-York, pp.79-97, 2013

“The Ecumenical Patriarchate: A Turkish Institution or A Global Actor?”

in: La Politique Turque en Question Entre Imperfections et Adaptations, Emel Parlar Dal, Editor, Editions l'Harmattan , Paris, pp.183-205, 2012

"Capitolo 8: La religione come Spazio Sociale Transnazionale: il Caso della Comunità Rumena di Trento"

in: Rapporto Annuale 2008 L Immigrazione in Trentino, Ambrosini,Maurizio,Boccagni,Paolo,Piovesan,Serena, Editor, Giunta della Provincia Autonoma di Trento, Trento, pp.209-224, 2008

"European Union Migration and Asylum Policymaking and The Harmonization of Turkish Immigration Policy"

in: The European Union in 2005 Candidate Countries Perspectives, Genov,Georgy,Zahariyeva,Julia,Nikolov,Krassimir,Y., Editor, BECSA, Sofija, pp.395-415, 2005