Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Gerçeğe Uygun Değer Hiyerarşisine İlişkin Borsa İstanbul'da İçerik Analizi

Journal of research in business, vol.4, no.2, pp.196-215, 2019 (National Refreed University Journal)

GERÇEĞE UYGUN DEĞER HİYERARŞİSİNE İLİŞKİN BORSA İSTANBUL’DA İÇERİK ANALİZİ

JOURNAL OF RESEARCH İN BUSİNESS, vol.4, no.2, pp.196-215, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

KÜMİ FRS Seti Taslağı, BOBİ FRS Seti ve TFRS Tam Set TMS/TFRS’nin Temel Konular Açısından Karşılaştırılması

Finans Ekonomi ve sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.4, no.3, pp.413-430, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

KÜMİ FRS SETİ TASLAĞI, BOBİ FRS SETİ VE TAM SET TMS/TFRS’NİN TEMEL KONULAR AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (FESA), vol.4, no.3, pp.413-430, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

İŞLETMELERDE HİLELERİN ÖNLENMESİNE YÖNELİKİÇ KONTROLLER VE BİST İMALAT SEKTÖRÜNDE BİRARAŞTIRMA

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, vol.41, pp.145-169, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

BİRLEŞİK İMALATTA ORTAK VE YANMAMULLERİN MALİYETLERİNİNHESAPLANMASI VE ENTEGRE ETTESİSİNDE BİR UYGULAMA

İDA ACADEMİA MUHASEBE VE MALİYE DERGİSİ, vol.2, pp.38-64, 2019 (Other Refereed National Journals)

BOBİ FRS ve TFRS’nin Finansal Raporlara Etkileri Açısından Karşılaştırılması

FİNANS EKONOMİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.3, no.2, pp.437-457, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

BOBİ FRS ve TFRS’nin Finansal Raporlara Etkileri Açısından Karşılaştırılması

Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.3, pp.437-457, 2018 (Other Refereed National Journals)

Importance of Synergistic Value in the Context of Business Combination:A Case Study From Turkey

ECONOMİCS WORLD, vol.6, pp.49-61, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tam Maliyet ve Normal Maliyet Yöntemlerinin UFRS (TFRS)ve BOBİ FRS’deki Düzenlemeler Çerçevesinde İncelenmesi

Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.2, pp.105-114, 2017 (Other Refereed National Journals)

TAM VE NORMAL MALİYET YÖNTEMLERİNİN UFRS VE BOBİ FRS’xxDEKİ DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ

FİNANS EKONOMİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.2, no.2, pp.105-114, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

KATILIM BANKALARININ FİNANS SEKTÖRÜ İÇİNDEKİ YERİ VE KATILIM BANKALARINA YÖNELİK MÜŞTERİ ALGISI

FİNANS EKONOMİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.2, pp.61-76, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

KURUMSAL YÖNETİM ALGISI İLE KURUMSAL YÖNETİM NOTU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ

Maliye Finans Yazıları, vol.1, pp.161-186, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kurumsal Yönetim Algısı İle Kurumsal YönetimNotu Arasındaki İlişkinin Analizi

MALİYE FİNANS YAZILARI, no.107, pp.161-186, 2017 (Other Refereed National Journals)

TÜRKİYE DE MUHASEBE UYGULAMALARINDAE DEFTER VE E FATURA UYGULAMASI

M.Ü.SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖNERİ DERGİSİ, vol.2, pp.137-154, 2016 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de Devlet Üniversitelerinin Lisans Programlarındaki Muhasebe Standartları Eğitimi Üzerine Araştırma

MARMARA ÜNİVERSİTESİ S.B.E.-ÖNERİ DERGİSİ, vol.11, pp.121-145, 2015 (Other Refereed National Journals)

BİREYSEL MÜŞTERİLERİN KREDİ KARTI TERCİHLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

BANKACILAR DERGİSİ, vol.1, no.1, pp.3-17, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

UEFA Mali Kriterleri Kapsamında Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

The Journal of Financial Researches and Studies, vol.1, pp.133-143, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

ENFLASYONUN MALİ TABLOLAR ANALİZİNE ETKİLERİ

MALİ ÇÖZÜM DERGİSİ, vol.1, no.1, 2005 (Other Refereed National Journals)

EKONOMİK KATMA DEĞER VERGİSİ

MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ, vol.1, no.1, pp.105-109, 2004 (Other Refereed National Journals)

FAALİYET TABANLI MALİYETLEMENİN İŞLETME KARARLARINDA KULLANILMASI

MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ, vol.1, no.1, pp.58-67, 2004 (Other Refereed National Journals)

MALİYET DÜŞÜRME ARACI OLARAK HEDEF MALİYETLEME

MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ, vol.1, no.1, pp.79-86, 2003 (Other Refereed National Journals)

LOJİSTİK MALİYETLER

MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ, vol.5, pp.63-74, 2003 (Other Refereed National Journals)

STANDART MALİYET YÖNTEMİNDE STANDART SAPMALARIN NEDENLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

MALİ ÇÖZÜM DERGİSİ, vol.1, pp.28-37, 2002 (Other Refereed National Journals)

TUGS KAPSAMINDAKİ İŞLETMELERDE VERGİ İSTİSNALARI VE MUHASEBE DÜZENİ

MALİ ÇÖZÜM DERGİSİ, vol.1, no.1, pp.78-82, 2002 (Other Refereed National Journals)

ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİNİN VERGİSEL DURUMU VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

MÜKELLEFİN DERGİSİ LEBİB YALKIN, pp.58-64, 1999 (Other Refereed National Journals)

UYGULAMACILARIN MUHASEBE EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLERİ

MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ, vol.1, no.1, pp.11-18, 1998 (Other Refereed National Journals)

FİNANSMAN GİDERLERİNİN DAĞITIM SORUNU

MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ, vol.1, pp.84-90, 1997 (Other Refereed National Journals)

ÖZEL MALİYETLER VERGİ YASALARI KARŞISINDAKİ DURUMU MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE ÖNERİ

MUHASEBE FİNANSMAN DERGİSİ, vol.1, no.1, pp.131-137, 1997 (Other Refereed National Journals)

TEKDÜZEN HESAP PLANINDA MADDİ DURAN VARLIK SATIŞLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ÖNERİ

MÜKELLEFİN DERGİSİ LEBİB YALKIN, pp.82-87, 1997 (Other Refereed National Journals)

BAĞIŞLANAN MALLARIN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

HESAP UZMANLARI KURULU VERGİ DÜNYASI DERGİSİ, pp.102-111, 1994 (Other Refereed National Journals)

YABANCI PARALARA İLİŞKİN İŞLEMLERİN TEKDÜZEN HESAP PLANINDA MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

VERGİCİ VE MUHASEBECİ İLE DİYALOG DERGİSİ, pp.9-14, 1994 (Other Refereed National Journals)

GEÇİCİ VERGİNİN MUHASEBE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE İNCELENMESİ

VERGİCİ VE MUHASEBECİ İLE DİYALOG DERGİSİ, pp.37-43, 1994 (Other Refereed National Journals)

Kredi Kartı Üye İşyerlerindeki Belge ve Kayıt Düzeni

Mali Çözüm, pp.40-42, 1994 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

BAĞIMSIZ DENETİM AÇISINDAN TFRS İLE BOBİ FRS'NİN KARŞILAŞTIRILMASI VE İSTANBUL İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

4. ULUSLARARASI TRAKYA MUHASEBE FİNANS VE DENETİM KONFERANSI, Edirne, Turkey, 20 - 22 November 2019

TFRS ve BOBİ FRS’ye Göre Finansal Tabloların Karşılaştırılması

3rd International Trakya Accounting Finance and Auditing Symposium ,October 1-4 2018.Trakya University, Edirne, Turkey, 1 - 04 October 2018

İMALAT SANAYİİ ŞİRKETLERİNİN FAYDA/MALİYET SIRALAMASININ PROMETHEE YÖNTEMİ KULLANILARAK ÖLÇÜLMESİ

ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 26 - 27 April 2018, pp.147-149

THE RELATION OF İNTERNATİONAL FİNANCİAL REPORTING STANDARTS AND CORPORATE GOVERNANCE A CASE OF TURKEY

14th ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACCOUNTING, Athens, Greece, 4 - 07 July 2016, pp.29

Tereke Estate Accounting

Kongre, İstanbul, Turkey, 20 - 22 June 2013

Kiralama İşlemleri

ULUSLARARASI MUHASEBE TARİHİ KONGRESİ-MUFİTAD , İstanbul, Turkey, 14 May 2013

Books & Book Chapters

FİNANSAL MUHASEBE

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2021

Impact of Covid-19 Epidemic on Financial Statements of Companies - BIST Restaurants and Hotels Sector

in: Evaluation of Research Results on the Effect of the Covid-19 Epidemic on the Financial Statements of Companies, Nalan Akdoğan,Deniz Umut Doğan,Neslihan Çetinkaya, Editor, Gazi Yayın Dağıtım, Ankara, pp.680-703, 2021

TASLAK HESAP PLANI ÇERÇEVESİNDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU HESAPLARININ ÖRNEKLERLE AÇIKLANMASI

in: FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA UYGUN HESAP PLANI UYGULAMALARI, PROF. DR. ÜMİT GÜCENME GENÇOĞLU, Editor, AKTÜEL 16 BASIM YAYIM DAĞITIM, Bursa, pp.338-392, 2020

TASLAK HESAP PLANI ÇERÇEVESİNDE MALİYET HESAPLARI HESAP GRUBUNUN ÖRNEKLERLE AÇIKLANMASI

in: FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA UYGUN HESAP PLANI UYGULAMALARI, PROF. DR. ÜMİT GÜCENME GENÇOĞLU, Editor, AKTÜEL 16 BASIM YAYIM, İstanbul, pp.393-446, 2020

in: MUHASEBE VE DENETIMDE GUNCEL KONULAR, Prof. Dr. Kiymet Caliyurt, Editor, Trakya Universitesi , Edirne, pp.35-56, 2018

TÜRK SİGORTA ŞİRKETLERİNİN AVRUPA BİRLİĞİ’NEUYUMU: SOLVENCY II AÇISINDAN İNCELEME

in: İŞLETMEEKONOMİ YAZILARI 1, NURHAN ŞAKAR, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.283-314, 2018

YÖNETİM MUHASEBESİ VE UYGULAMALARI

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2017

Üniversitelerimizde Okutulan Muhasebe Derslerinin İçeriklerinin,TFRS ve BOBİ FRS’ deki Gelişmeler Doğrultusunda Yeniden Ele Alınması

in: MUHESABE FİNANS VE DENETİMDE GÜNCEL KONULAR 2017, ÇALIYURT KIYMET, Editor, TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, Edirne, pp.24-34, 2017

Yönetim Muhasebesi ve Uygulamaları

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2016

İŞLETME BÜTÇELERİ

in: YÖNETİM MUHASEBESİ VE UYGULAMLARI, GÜRBÜZ GÖKÇEN, Editor, BETA, İstanbul, pp.1-299, 2014

GENEL MUHASEBE

BETA, İstanbul, 2013

GENEL MUHASEBE

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2009

Other Publications

YÖNETİM MUHASEBESİ

Presentation, pp.1-760, 2020

GENEL MUHASEBE

Presentation, pp.1-869, 2020

MALİYET MUHASEBESİ

Presentation, pp.1-767, 2020