Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Dede Korkut Kitabını Anlamaya Katkılar

Türkoloji Dergisi , vol.15, no.1, pp.145-162, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

FUAD KÖPRÜLÜ’NÜN AHMED BEĞ AĞAOĞLU’NA YAZDIĞI BİR MEKTUP ÜZERİNE

Ölümünün 50. Yılında Uluslararası M. FUAD KÖPRÜLÜ TÜRKOLOJİ ve BEŞERİ BİLİMLER SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 21 - 22 November 2016, pp.429-441

Tarihsel İran Türkçesine Ait Bir Yazma: ‘Akayid-i Evliyâ-i Seb’a

Türkiye Kütüphanelerindeki Farsça Yazmalar ve İran Kütüphanelerindeki Türkçe Yazmalar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 18 - 19 June 2009, pp.9

XVII. Yüzyılda Orta İran’da Bir Türk Şairi: Vâ’iz-i Kazvinî

Türkiye Kütüphanelerindeki Farsça Yazmalar ve İran Kütüphanelerindeki Türkçe Yazmalar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 18 - 19 June 2009, pp.23-24

Azerbaycan Coğrafyasında Dil-Kimlik Adlandırması ve Alfabe Değişiklikleri

80. Yılında Türk Harf İnkılâbı Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 10 - 11 November 2008, pp.327-339

Türk Tasavvuf Geleneği ve Mevlana, Kültür Tarihi Açısından Bir Yaklaşım

Uluslararası Mevlana Celaleddin Rumi Sempozyumu, Baku, Azerbaijan, 21 - 25 October 2007, pp.97-114

Yesevî Takipçisi olarak Ubeydullah Han

38th ICANAS (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi), Ankara, Turkey, 10 - 15 September 2007, pp.151-152

Birkaç Sözcük Üzerine Köken Bilgisi İncelemesi

4. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı Bildirileri I, Ankara, Turkey, 24 - 29 October 2000, pp.89-100

Azerbaycan Türkçesi Söz Varlığının Kimi Özellikleri ve Türkiye Türkçesi ile Etkileşimi

Marmara Üniversitesi Uluslararası V. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 24 - 25 June 2005, pp.3-12

Şeybânî Han’ın Risâle-i Ma’ârif adlı eseri ve Türkçeciliği

V. Uluslararası Türk Dil Kurultayı, Ankara, Turkey, 20 - 26 September 2004, pp.131-156

Books & Book Chapters

Şeybânî Han, Risâle-i Ma’ârif (İnceleme-Metin-Tercüme-Notlar-Dizin)

KÖKSAV Tengrim Türklük Bilgisi Araştırmaları Yayınları, Ankara, 2009

Türk Şiir Bilgisi ve Kâşgarlı Mahmûd

in: Kâşgarlı Mahmûd Kitabı, Sema Barutçu Özönder, Editor, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, pp.407-421, 2008

Bütöv Azerbaycan Kavramı Üzerine Bir Değerlendirme

in: Dünya Düzeninde Kafkasya’nın Yeri ve Önemi, Okan Yeşilot, Editor, Kitabevi, İstanbul, pp.141-191, 2005

Liseler İçin Güzel Konuşma ve Yazma

Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2001

Azerbaycan Türklerinde Nevruz Geleneği ve Türk Kültüründeki Kökleri

in: Türk Dünyasında Nevruz, Nadir Devlet, Editor, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, İstanbul, pp.80-94, 1999

Episodes in the Encyclopedia

Sâm Mirza

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.61, 2009

Azerbaycan Türkçesi

Yeni Türkiye Yayınları, pp.227-243, 2002

Metrics

Publication

28

Thesis Advisory

45

Open Access

43