Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Prof. Dr. Cevad HEYET (23 Mayıs 1925 Tebriz - 12 Ağustos 2014 Bakü)

Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi , vol.2, no.1, pp.169-172, 2015 (National Refreed University Journal)

Yesevi Takipçisi olarak Ubeydullah Han

Türkbilig:Türkoloji Araştırmaları, no.18, pp.13-33, 2009 (Other Refereed National Journals)

Karabağ Adı Üzerine

KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, vol.82, no.1, pp.43-61, 2006 (Other Refereed National Journals)

“Şeybânîler Dönemi İçin Kaynak Araştırmaları: Mihmān-Nāme-i Buhārā II”

Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.1, pp.103-131, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Görkemli Âlim Muharrem Ergin Beğ

Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.4, pp.10-25, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fazlullah Ruzbihan-i Huncî’nin Yaşamı ve Yavuz Sultan Selim Han’a Yazdığı Türkçe Manzum Yakarışı

Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.4, pp.70-87, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Müzekkir-i Ahbab’a Göre Abdulaziz Han ve Doğu Türkçesiyle Bir Şiiri

Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.4, pp.7-20, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Şeybânîler Dönemi İçin Kaynak Araştırmaları: Mihmān-Nāme-i Buhārā I

Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.118-140, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dede Korkut Kitabını Anlamaya Katkılar

Türkoloji Dergisi , vol.15, no.1, pp.145-162, 2002 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

FUAD KÖPRÜLÜ’NÜN AHMED BEĞ AĞAOĞLU’NA YAZDIĞI BİR MEKTUP ÜZERİNE

Ölümünün 50. Yılında Uluslararası M. FUAD KÖPRÜLÜ TÜRKOLOJİ ve BEŞERİ BİLİMLER SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 21 - 22 November 2016, pp.429-441

Tarihsel İran Türkçesine Ait Bir Yazma: ‘Akayid-i Evliyâ-i Seb’a

Türkiye Kütüphanelerindeki Farsça Yazmalar ve İran Kütüphanelerindeki Türkçe Yazmalar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 18 - 19 June 2009, pp.9

XVII. Yüzyılda Orta İran’da Bir Türk Şairi: Vâ’iz-i Kazvinî

Türkiye Kütüphanelerindeki Farsça Yazmalar ve İran Kütüphanelerindeki Türkçe Yazmalar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 18 - 19 June 2009, pp.23-24

Azerbaycan Coğrafyasında Dil-Kimlik Adlandırması ve Alfabe Değişiklikleri

80. Yılında Türk Harf İnkılâbı Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 10 - 11 November 2008, pp.327-339

Türk Tasavvuf Geleneği ve Mevlana, Kültür Tarihi Açısından Bir Yaklaşım

Uluslararası Mevlana Celaleddin Rumi Sempozyumu, Baku, Azerbaijan, 21 - 25 October 2007, pp.97-114

Yesevî Takipçisi olarak Ubeydullah Han

38th ICANAS (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi), Ankara, Turkey, 10 - 15 September 2007, pp.151-152

Birkaç Sözcük Üzerine Köken Bilgisi İncelemesi

4. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı Bildirileri I, Ankara, Turkey, 24 - 29 October 2000, pp.89-100

Azerbaycan Türkçesi Söz Varlığının Kimi Özellikleri ve Türkiye Türkçesi ile Etkileşimi

Marmara Üniversitesi Uluslararası V. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 24 - 25 June 2005, pp.3-12

Şeybânî Han’ın Risâle-i Ma’ârif adlı eseri ve Türkçeciliği

V. Uluslararası Türk Dil Kurultayı, Ankara, Turkey, 20 - 26 September 2004, pp.131-156

Books & Book Chapters

Şeybânî Han, Risâle-i Ma’ârif (İnceleme-Metin-Tercüme-Notlar-Dizin)

KÖKSAV Tengrim Türklük Bilgisi Araştırmaları Yayınları, Ankara, 2009

Türk Şiir Bilgisi ve Kâşgarlı Mahmûd

in: Kâşgarlı Mahmûd Kitabı, Sema Barutçu Özönder, Editor, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, pp.407-421, 2008

Bütöv Azerbaycan Kavramı Üzerine Bir Değerlendirme

in: Dünya Düzeninde Kafkasya’nın Yeri ve Önemi, Okan Yeşilot, Editor, Kitabevi, İstanbul, pp.141-191, 2005

Liseler İçin Güzel Konuşma ve Yazma

Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2001

Azerbaycan Türklerinde Nevruz Geleneği ve Türk Kültüründeki Kökleri

in: Türk Dünyasında Nevruz, Nadir Devlet, Editor, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, İstanbul, pp.80-94, 1999

Episodes in the Encyclopedia

Sâm Mirza

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.61, 2009

Azerbaycan Türkçesi

Yeni Türkiye Yayınları, pp.227-243, 2002