Education Information

Education Information

 • 2006 - Continues Doctorate

  Marmara University, Institute of Turkic Studies, Turkey

 • 2000 - 2003 Postgraduate

  Marmara University, Institute of Turkic Studies, Turkey

 • 1995 - 1999 Undergraduate

  Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2003 Postgraduate

  Livai, Bahrü l-İrfan (Metin neşri metin sözlüğü)

  Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü