Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Critical Text Edition and Assesment of Dawud Ibn Muhammad al-Qarisi's Commentary on isaghuji

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, vol.21, no.3, pp.2009-2068, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

BİR KIBRISLI MÜDERRİS DAVUD İ KARSÎ NİN EL İSÂGOCİ EL CEDÎD VE D DURRİ L FERÎD İSİMLİ ADLI RİSÂLESİ

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ İSLAM TETKİKLERİ MERKEZİ DERGİSİ, vol.1, pp.7-29, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

MUHAMMED B YUSUF ES SENÛSÎ NİN KAVRAM VE TANIMA YAKLAŞIMI

USÛL İSLAMİ ARAŞTIRMALAR, vol.24, pp.131-166, 2015 (Other Refereed National Journals)

KLASİK MANTIK METİNLERİ BAĞLAMINDA MUHAMMED B YUSUF ES SENÛSÎ NİN MUHTASARU L MANTIK İSİMLİ ESERİ

İSLÂMÎ İLİMLER DERGİSİ, vol.10, pp.7-23, 2015 (Other Refereed National Journals)

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI YAYINLARI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.2, pp.365-370, 2015 (Other Refereed National Journals)

GAZZÂLÎ NİN MANTIK İLMİNİ MEŞRULAŞTIRMASININ MANTIK TARİHİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

İSLÂMÎ İLİMLER DERGİSİ, vol.7, no.13, pp.145-158, 2012 (Other Refereed National Journals)

AKIL RİSALELERİ GELENEĞİ VE BU GELENEK İÇİNDE EBÜ L BEREKÂT EL BAĞDÂDÎ NİN AKIL RİSALESİ

İSLÂMÎ İLİMLER DERGİSİ, vol.5, pp.75-106, 2010 (Other Refereed National Journals)

NEDENSELLİK BAĞLAMINDA EBÜ L BEREKÂT EL BAĞDÂDÎ NİN MEŞŞÂÎ GELENEK İÇİNDEKİ YERİ

DINBILIMLERI AKADEMIK ARASTIRMA DERGISI-JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN RELIGIOUS SCIENCES, vol.10, pp.53-78, 2010 (Other Refereed National Journals)

EBÜ L FEREC İBNÜ T TAYYİB İN EİSAGOGE ŞERHİ

JOURNAL OF SAKARYA UNIVERSITY FACULTY OF THEOLOGY, vol.11, pp.105-149, 2009 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ATPAZARÎ KUTUB OSMAN FAZLI EFENDİ NİN İLİM VE BİLGİ ANLAYIŞI

OSMANLI DÖNEMİNDE KIBRIS ULUSLARARASI SEMPOZYUM, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 9 - 11 October 2015

MANTIK VE DİNÎ İLİMLER KELAM FIKIH TEFSİR HADİS TASAVVUF ARAP DİLİ

MANTIK ARAŞTIRMALARI I ISPARTA MANTIK ARAŞTIRMALARI ÇALIŞTAYI, Isparta, Turkey, 10 - 12 May 2013, pp.40-89

GAZZÂLÎ NİN MANTIK İLMİNİ MEŞRÛLAŞTIRMASININ MANTIK TARİHİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

900. VEFAT YILINDA ULUSLARARASI GAZZÂLÎ SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 7 - 09 October 2011

Books & Book Chapters

MUHAMMED B. AHMED EL-HÂRİZMÎ’NİN (y. 980 m.) ANSİKLOPEDİSİ MEFÂTÎHU’L-’ULÛM’UN MANTIK KISMI

in: İSLAM MANTIK TARİHİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR, Kayacık Ahmet, Editor, LİTERA YAYINCILIK, İstanbul, pp.97-114, 2019

KARA DÂVUD İZMİTÎ’NİN MANTIK ESERLERİ VE MANTIKÇI KİMLİĞİ

in: KOCAELİLİ ALİMLER, YAVUZ SEFER, KAYA ALİ, Editor, ENSAR NEŞRİYAT, İstanbul, pp.137-144, 2019

ATPAZARÎ KUTUP OSMAN FAZLI EFENDİ’NİN İLİM VE BİLGİ ANLAYIŞI

in: SÜRGÜN BİR ŞEYHE ARMAĞAN: ATPAZARÎ KUTUP OSMAN KİTABI, GÜLEÇ İSMAİL, NAMLI ALİ, GÜLER ÖMER SAİD, Editor, KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, Lefkoşa, pp.69-84, 2019

MOLLA HALİL ES-SİİRDÎ’NİN RİSALE Fİ İLMİ’L-MANTIK İSİMLİ ESERİNİN ÎSÂGÛCÎ VE ŞEMSİYYE RİSALELERİYLE KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMESİ

in: MOLLA HALİL ES-SİİRDÎ: HAYATI, ESERLERİ VE İLMÎ KİŞİLİĞİ CİLT II, SEVGİLİ M. MACİT, SEVGİLİ HAMİT, ÖZCAN ABDULLAH, KAHRAMAN MUHAMMED ŞERİF, Editor, BEYAN YAYINLARI, İstanbul, pp.695-716, 2019

Fârâbî’nin Önerme Anlayışı

Litera Yayıncılık, İstanbul, 2018

KÂTİBÎ ŞEMSİYYE RİSÂLESİ

LİTERA YAYINCILIK, İstanbul, 2017

EBHERÎ ÎSÂGÛCÎ VE ŞERHİ

LİTERA YAYINCILIK, İstanbul, 2017

Aristoteles’in Mantık Külliyatı Organon’un İslam Dünyasına İntikali ve Buradaki Serüveni

in: 2400’üncü Yılında Aristoteles ve Aristoteles’in Dünya Tefekküründeki Yeri, Mehmet Mahfuz Söylemez, Recep Duran, Editor, YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, Lefkoşa, pp.19-93, 2017

FÂRÂBÎ NİN ÖNERME ANLAYIŞI

Litera Yayıncılık, İstanbul, 2015

FİZİK

Litera Yayıncılık, İstanbul, 2014

VII MUHAMMED b. AHMED el-HÂRİZMÎ'NİN (y.980 m.) ANSİKLOPEDİSİ MEFÂTÎHU'L-'ULÛM'UN MANTIK KISMI

in: İSLAM MANTIK TARİHİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR, AHMET KAYACIK, Editor, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ, Kayseri, pp.71-86, 2013

GAZZÂLÎ’NİN MANTIK İLMİNİ MEŞRULAŞTIRMASININ MANTIK TARİHİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

in: 900. Vefat Yılında İmâm Gazzâlî, Prof. Dr. İlyas Çelebi, Editor, M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, pp.715-728, 2012

EBÜ L BEREKÂT EL BAĞDÂDÎ DE TABİAT FELSEFESİDoktora Tezi

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2008

İbn Sînâ eş Şifâ Fizik 1

Litera Yayıncılık, İstanbul, 2004

Ebu l Berekat el Bağdadi de Nefs TeorisiYüksek Lisans Tezi

marmara üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü, 2000