Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yaşlı Bakım Hizmetleri

Journal of Health Services and Education, cilt.3, ss.1-6, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İş Doyumları ve Etkileyen Faktörler

Marmara Saglik Hizmetleri Dergisi, cilt.1, ss.69-77, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Anestezi Bölümü Öğrencilerinin Öğrenme Stratejileri

Marmara Saglik Hizmetleri Dergisi, cilt.1, ss.25-29, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Assessment of the Relationship Between Peer Support and Academic Success Among Students of Vocational School of Healthcare Services

Journal of Marmara University Institute of Health Sciences, cilt.3, ss.191-199, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kişisel verilerin saklanması, Sosyal medya ve paylaşım

1.Uluslararası Katılımlı Anestezi Teknikerleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2019 Creative Commons License

Opinions of students of vocational school for health services about the internship practice

8. International Vocational Schools Symposium. UMYOS’19, Sinop, Türkiye, 11 - 13 Haziran 2019, ss.661-671 Creative Commons License

Status And Equipment Conditions Of Nurse Anesthetists In Post Anesthesia Care Unit

13th World Congress Of Nurse Anesthetists, Budapest, Macaristan, 18 - 20 Haziran 2018

Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mezunlarının İstihdam Durumu

4. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Türkiye, 15 Kasım 2017 - 18 Ocak 2018

Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Mesleki Güdülenme Kaynakları

4. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017

Kitap & Kitap Bölümleri

Anestezi Teknisyeninin rolü ve görevleri

Teknikerler - Teknisyenler için Anesteziyoloji, Melek Güra Çelik, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, ss.5-6, 2014

Hasta Pozisyonları

Teknikerler - Teknisyenler için Anesteziyoloji, Melek Güra Çelik, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, ss.173-192, 2014