Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Social Network Addiction Scale Development: Validity and Reliability Study

ADDICTA-THE TURKISH JOURNAL ON ADDICTIONS, vol.6, no.2, pp.351-360, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Sosyal Ağ Bağımlılığı Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Addicta: The Turkish Journal on Addictions, vol.6, no.2, pp.337-360, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ergenlerin Demografik Özelliklerine Göre Bilişsel Kapılma ve Siber Aylaklık Etkinlik Düzeylerinin İncelenmesi

ADDICTA: The Turkish Journal on Addictions, vol.5, no.2, pp.285-315, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Development of a Scale to Determine High School Students’ Purposes for the Utilization of Social Networks via Smart Phones

E-International Journal of Educational Research, vol.8, no.3, pp.34-45, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Relations between University Students’ Internet Addiction and Smart Phone Usage Habits

e-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ), no.44, pp.581-597, 2017 (Other Refereed National Journals)

Undergraduate students purposes of utilizing social networks A survey research

European Journal of Research on Education, vol.3, no.2, pp.50-57, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

An Investigation of Preservice Teachers' Technological Pedagogical Content Knowledge Based on a Variety of Characteristics

International Journal of Higher Education, vol.4, no.4, pp.128-136, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Implementation of Technology Use Professional Development Strategies in an Elementary School in Ankara

Mersin University Journal of the Faculty of Education, vol.9, pp.24-33, 2013 (Other Refereed National Journals)

Teacher and student perceptions about technology use in an elementary school in Ankara

Journal of Social Studies Education Research, vol.2, pp.43-59, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlköğretim öğretmenleri derslerinde ne tür öğretim araç ve gereçleri kullanmaktadırlar

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.32, pp.131-148, 2011 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Gençlerde Enneagram Kişilik Tipleri ve Sosyal Ağ Bağımlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki

The third International Conference on Distance Learning and Innovative Educational Technologies (DİLET 2020), Ankara, Turkey, 10 December 2020

Lise Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Akıllı Telefon Bağımlılığı Üzerinden Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

The third International Conference on Distance Learning and Innovative Educational Technologies (DİLET 2020), Ankara, Turkey, 10 December 2020

Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerini Etkileyen Bağlamsal Faktörler

7. International Eurasian Educational Research Congress, Eskişehir, Turkey, 10 September 2020

Ergenlerin İnternet Kullanma Durumu

ITTES 2019, 30 October - 01 November 2019

The Associations between Undergraduate Students’ Internet Addiction and Daily Smart Phone Usage

3rd International Congress on Education Sciences and Learning Technology (ICSELT), Atina, Greece, 15 November 2017

Eğitimde Robotik Uygulamaları

International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE), Antalya, Turkey, 14 October 2016

Ortaöğretim Kurumu Öğretmenlerinin Web 2.0 Kullanım Durumlarının İncelenmesi

International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE), Antalya, Turkey, 14 October 2016

Meslek Lisesi Öğrencilerinin Akıllı Telefonlar Üzerinden Sosyal Ağları Kullanım Amaçlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Anket Geliştirme Çalışması

International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE), Antalya, Turkey, 14 October 2016

Mobil Öğrenme

Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 16 May 2016

An Exploration of Undergraduate Students' Purposes of Utilizing Social Networks

E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2015, Hawaii, United States Of America, 19 October 2015

Perceptions of the School Staff for the Curriculum Change at a K12 School Setting

8th International Educational Technology Conference, 19 September 2008

Bir İlköğretim Öğretmeninin Yeni Öğretim Programı Uygulamaları

I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, 10 May 2008

Elementary School Teachers Instructional Design Process An Insight into Teachers Daily Practices

Society for Information Technology and Teacher Education International Conference 2008, 03 March 2008

Integration of Computer Technology into Turkish Early Childhood Curriculum

Information Technology and Teacher Education International Conference, 03 March 2008

Should Computers Be Used in Early Childhood Education A Case Study

Society for Information Technology and Teacher Education International Conference 2008, 03 March 2008 Sustainable Development

Evaluation of a Blended Course from the Viewpoint of Constructivism

7th International Educational Technology Conference, 16 September 2007

"Computers" from the viewpoint of kindergarten students

Teacher Education for Responding to Student Diversity, Malta, 14 - 16 June 2007

Books & Book Chapters

Öğretim Teknolojileri Tasarım ve Modelleri

in: Öğretim Teknolojileri, Ekici, Gülay, Editor, Vizetek, Ankara, pp.45-75, 2021