Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 2012 - 2014 Yüksek Lisans

    Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Türkiye

  • 2005 - 2010 Lisans

    Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye