Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Awareness of cardiovascular risk factors among university students in Turkey

PRIMARY HEALTH CARE RESEARCH AND DEVELOPMENT, vol.20, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The relationship between eating attitude and behaviors with self-esteem of the university students

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, vol.16, no.6, pp.397-404, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Relation between Eating Habits and a High Body Mass Index among Freshman Students: A Cross-Sectional Study

JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF NUTRITION, vol.31, no.3, pp.167-174, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Nutritional label use amongpatients with type1 diabetes mellitus

Romanian Journal of diabetes nutrition and metabolic Disease, vol.28, no.1, pp.38-46, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Beslenme Durumunun ve Beslenme ile İlişkili Bazı Hastalıkların Saptanmasında Boyun Çevresi Ölçümü

Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi, vol.11, no.1, pp.100-110, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Depresyonda Beslenmeye Farklı Bir Bakış: Fizyopatolojik Yolaklar Üzerinde Besin Ögelerinin Önemi

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.6, no.1, 2021 (Other Refereed National Journals)

The Relationship between Eating Behaviors of Children and Mothers, and Nutritional Status of Children

International Journal of Child Health and Nutrition, vol.9, no.4, pp.164-170, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Yetişkin Türklerde C Vitamini Alımının Değerlendirilmesine Yönelik Besin Tüketim Sıklığı Anketinin Geliştirilmesi ve Geçerliliği

TÜRKİYE kLİNİKLERİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.5, no.3, pp.408-412, 2020 (Other Refereed National Journals)

Determination of Carbohydrate Amounts of Various Cheese Types Presented to Sale in the Market

International Journal of Food Science and Nutrition, vol.5, no.6, pp.30-35, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Pain and Nutrition

Turkiye Klinikleri Journal of Health Sciences, vol.5, no.3, pp.653-660, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sarkopeni ve Beslenme Yaklaşımı

Geriatrik Bilimler Dergisi, vol.3, no.1, pp.25-34, 2020 (Other Refereed National Journals)

Investigation of Nutritional Status of Hemodialysis Patients in Istanbul/Turkey

Advancements in Journal of Urology and Nephrology, vol.1, no.1, pp.1-5, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

İnek Sütü ve Prostat Kanseri İlişkisi

Türkiye Klinikleri Journal of Traditional Medical Complementary Therapies, vol.2, no.3, pp.160-168, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Comparison of Nutrition Status and Knowledge Levelof Sports Trainers and Individuals Attended with Nine-Round Fitness Sports

International Journal ofPHYSICAL EDUCATION, FITNESS AND SPORTS, vol.8, no.4, pp.18-25, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Postmenopozal Yaşlıların Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi

Geriatrik Bilimler Dergisi, vol.2, no.1, pp.20-26, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Serotonin, Diyetsel Kaynakları ve İrritabl Bağırsak Sendromu İlişkisi

Türkiye Klinikleri İç Hastalıkları Dergisi, vol.3, no.3, pp.89-94, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Epigenetik ve Tek Karbon Metabolizması: Folat ve B12 Vitamininin Rolü

Türkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi, vol.3, no.3, pp.95-101, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Atletlerde Yeme Bozuklukları

Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, vol.2, no.10, pp.88-96, 2018 (Other Refereed National Journals)

The Relationship Between Frequency, Duration and Intensity of Migraine Attacks and Nutrition: Review

Turkiye Klinikleri Journal of Health Sciences, vol.3, pp.154-161, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Nutritional Relationship with Acne Vulgaris

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.5, no.1, pp.46-59, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Nonalkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı ve Mikrobiyota

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.3, no.3, pp.254-262, 2018 (Other Refereed National Journals)

Sporcularda β-Alanin TakviyesininErgojenik Etkileri

Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, vol.10, pp.44-50, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye ve Avrupadaki Tüketicilerin Gıda etiketiokuma tutumlarını etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi

Gümüşhane Ün. Sağlık Bil. Dergisi, vol.6, pp.261-267, 2017 (Other Refereed National Journals)

Çikolatanın Kardiyovasküler Sistem Üzerine Etkileri

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.6, pp.234-246, 2017 (Other Refereed National Journals)

KURKUMİN VE İMMÜN SİSTEM ÜZERİNE ETKİLERİ

International Peer-Reviewed Journal of Nutrition Research, vol.0, pp.123-140, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Importance and Necessities of Human Milk Banking in Newborn Baby Feeding A Review Article

ECronicon Nutrition, vol.9, pp.198-205, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Anne sütü bankalarının gereklilikleri ve bebek beslenmesindeki önemi

Actual Medicine, vol.25, no.3, pp.35-36, 2017 (National Non-Refereed Journal)

Kurkumin ve Enflamasyon İlişkisi

Actual Medicine, vol.25, pp.43-44, 2017 (National Non-Refereed Journal)

ANNE SÜTÜNDEKİ BİYOAKTİF BİLEŞENLER

Türkiye Klinikleri, vol.3, pp.101-110, 2017 (Other Refereed National Journals)

Pişirme Yöntemleri Oluşan Kimyasal Maddeler ve İmmün Sistem

Turkiye Klinikleri J Nutr Diet Special Topics, vol.2, pp.106-112, 2016 (Other Refereed National Journals)

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARI, BESLENME DURUMLARI VE GÖRÜLEN SORUNLAR

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.1, no.3, pp.36-47, 2016 (National Refreed University Journal)

Tüketicilerin Gıda Etiketlerine Yönelik Tutum ve Davranışları

Akademik Gıda / Academic Food Journal, vol.12, pp.30-37, 2014 (Other Refereed National Journals)

Sülfitler ve gıda katkı maddesi olarak kullanılması

ACADEMİC FOOD JOURNAL, vol.12, pp.114-119, 2014 (Other Refereed National Journals)

SULFITES AND HYPERSENSITIVITY REACTIONS

Journal of Marmara University Institute of Health Sciences, vol.4, pp.173-181, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Medical use of squalene as a natural antioxidant

Journal of Marmara University Institute of Health Sciences, vol.3, pp.220-228, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

C VİTAMİNİ VE VUCUTTA KULLANILMASI

ACTUEL MEDİCİNE, vol.20, pp.48-53, 2012 (Other Refereed National Journals)

SU VE SAĞLIK 2

ACTUEL MEDİCİNE, vol.20, pp.55-57, 2012 (Other Refereed National Journals)

SU VE SAĞLIK 1

ACTUEL MEDİCİNE, vol.20, pp.62-66, 2012 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Evaluation of Nutritional Status of Patients with Diabetic Nephropathy and Determinationof Protein-Energy Wasting

İzmir Demokrasi Üniversitesi, Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, İzmir, Turkey, 20 - 21 June 2020

Correlation of vitamin C intake with periodontal parameters in adults with chronic periodontitis.

Türk Periodontoloji Derneği, 48. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 27. Bilimsel Sempozyumu, 26 October 2018 - 29 October 2019

The Nutritional Properties of the Kindergartens' Menus in Anatolian Side of Istanbul

1st International Eurasian Congress of Social Pediatrics, İstanbul, Turkey, 27 - 30 March 2019, pp.151

The Determination of the Heavy Metals That Effect Human Health in Fish By ICP-MS Method

3rd World Summit and Expo on Food Technology and Probiotics - 2018, Prag, Czech Republic, 25 - 26 October 2018

The Effectiveness of Probiotics in Obesity Treatment

3rd World Summit Expo on Food Technology and Probiotics, prag, Czech Republic, 25 - 26 October 2018

Evaluation of vitamin C intakes, plasma ascorbic acid levels and some anthropometric measurements in adults with chronic periodontitis.

The International Congress of Eurasian Natural Nutrition and Healthy Life’2018, Ankara, Turkey, 12 - 15 July 2018, pp.618-619

Using Malt Extract for Yogurt Production and Evaluating for Healthiness

Food-Tech 2017 Madridge Conference, Dubai, United Arab Emirates, 15 - 17 November 2017

Evaluation of Nutritional Practices of Amateur Adolescent Swimmers

International Meeting on Education Research in Health Science, İstanbul, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.108

Evaluation of The Effect of Nutrition Education Developed for Pregnancy on Nutritional Knowledge Level

INTERNATIONAL MEETING ON EDUCATION RESEARCH IN HEALTH SCIENCES (IMER-HS) , İstanbul, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.58

Bariatrik cerrahide mikrobiyata

4. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotik Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 October 2017

bariatrik cerrahi ve mikrobiyata

3. Akdeniz Morbid Obezite ve Metabolik Hastalıklar Cerrahisi Kongresi, 12 - 15 October 2017

Investigation of Protein Consumption in Hemodialysis Patients

16th European Nephrology Conference 2017, Barcelona, Spain, 2 - 03 October 2017, vol.7

Yüzücülerde Bireye Özgü Beslenme Programının Performans Üzerine Etkisinin Belirlenmesi

Yaşam İçin Beslenme ve Spor Küresel Forumu 6. Ulusal Sağlıklı Yaşam Sempozyumu 1. Yaşam İçin Beslenme ve Spor Kongresi, İstanbul, Turkey, 24 - 27 May 2017

Özel ve Kamu Kuruluşlarında Çalışan Diyetisyenlerin İş Doyumunun Değerlendirilmesi

11.Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, 26 - 29 April 2017

The important of human milk banking for infant nutrition

17th World Congress on Oral Care and Probiotics, orlando, United States Of America, 14 - 16 November 2016, vol.15, pp.47

The important of human milk banking for infant nutrition

17th World Congress Oral Care and Probiotics, Orlando, United States Of America, 16 - 17 November 2016

Probiotic Foods From Past To Present In Anatolian Culture

17th International Congress of Dietetics, Granada, Nicaragua, 7 - 10 September 2016, vol.20, pp.549-550

PROBIOTIC FOODS FROM PAST TO PRESENT IN ANATOLIAN CULTURE

17th International Congress of Dietetics, Granada, Nicaragua, 8 - 10 September 2016

Antalya Cuisine Through the History

The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, 1 - 04 October 2015

Cook Team Reception of Konya

The 3rd International Sympossium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, 1 - 04 October 2015

Nutritional properties of Hardaliye

The 3rd International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus", Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 1 - 04 October 2015

Antalya Cuisine Through the History

The 3rd International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Saray Bosna, Bosnia And Herzegovina, 1 - 04 October 2015, pp.539

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA BESLENME

TIP FAKÜLTESİ GASTROENTEROLOJİ AD SAĞLIK OKULU, İstanbul, Turkey, 30 March 2015

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÖBESİTESİNDE TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ

2. MARMARA PEDİATRİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 12 - 14 February 2015

BESLENME

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ OBESİTE İLE MÜCADELE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ YAŞAM SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 27 May 2014 identifier

SAĞLIKLI BESLENME VE BESİN GRUPLARI

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ OBESİTE FARKINDALIK EĞİTİMİ, İstanbul, Turkey, 17 - 21 June 2013

Obesite turizmi özelinde Batı Karadeniz bölgesinde sağlıklı beslenme turizmi uygulanabilirliği

KARADENİZ GENELİ VE BATI KARADENİZ ÖZELİNDE SAĞLIK TURİZMİ SEMPOZYUMU, Zonguldak, Turkey, 7 - 08 November 2012

Ekip çalışması ve diyet hizmetleri

16.ULUSAL YOĞUN BAKIM KONGRESİ, Antalya, Turkey, 25 - 29 April 2012

Cuisine of Complex Darüşşifa of Sultan Bayezid II in Edirne

2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Struga, Macedonia, 24 October 2013 - 26 April 2012

SPOR VE BESLENME

FEDERASYON 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR EĞİTİMİ, İstanbul, Turkey, 26 March - 06 April 2012

A Study On Awareness Of Youngs On Risk Factors For Diabet And Cardiovasculer Disease

4. International Congress on Prediabetes and the Metabolic Syndrome, Madrid, Spain, 6 - 09 April 2011

İs İt Adequate Daily Fluıd Consumptıon for University Students

7th İnternational Nutrition and Dietetic Congress, İstanbul, Turkey, 14 - 18 April 2010

Effect of Nutritional Status on The Physical and Motor Development of Spastic Children

7th İnternational Nutrition and Dietetic Congress, Antalya, Turkey, 14 - 18 April 2010

OBESİTEDE BESİN DESTEKLERİNİN YÖNETİMİNDE DİYETİSYENİN ROLÜ

TÜRKİYE DİYETİSYENLER DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ BİLİMSEL TOPLANTISI, İstanbul, Turkey, 25 January 2009

Using Malt Extract for The Production of Yoghurt and Cheese

6th İnternational Nutrition and Dietetic Congress, Antalya, Turkey, 2 - 04 April 2008

Role of Squalene in Health

5th İnternational Nutrition and Dietetic Congress, Ankara, Turkey, 12 - 15 April 2006

Bulgurun glisemik ve insülinemik etkisinin belirlenmesi

26. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolik Hastalıkları Kongresi, Adana, Turkey, 5 - 06 October 2003

Child Nutrition in The Republic of Kenya

4th İnternational Nutrition and Dietetic Congress, Antalya, Turkey, 2 - 05 April 2003

Kenya Cuisine

4th İnternational Nutrition and Dietetic Congress, Antalya, Turkey, 2 - 05 April 2003

Functional Food New Trend About Foods on The World

2th İnternational Symposium on Medical Geology, Nutrition and Cancer, İstanbul, Turkey, 31 March - 03 April 2003

Yetişkin bireylerde gizli hiperlipidemi durumunun saptanması

V. Halk Sağlığı Günleri, Isparta, Turkey, 9 - 10 September 1997

Books & Book Chapters

MUTFAKTA SAĞLIKLI BESLENME VE MUTFAK UYGULAMALARI BESLENME İLİŞKİSİ

in: SAĞLIKLI MUTFAK, PROF.DR. BİROL SAYGI, Editor, DETAY YAYINCILIK, İstanbul, pp.83-104, 2021

OBESİTE TEDAVİSİNDE DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİĞİ BİLEŞENLERİ

in: OBESITE VE DİYABET, PROF.DR. BAHİTTİN KAHVECİ, Editor, NOBEL, Ankara, pp.103-124, 2020

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ PROSESLERİ / SÜREÇLERİ VE UYGULAMA ESASLARI

in: TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ (TOPLU TÜKETİM YERLERİ) İÇİN ULUSAL MENÜ PLANLAMA VE UYGULAMA REHBERİ, Beyhan Yasemin, Bilici Saniye, Kızıl Mevlüde, Editor, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Dairesi Başkanlığı, Ankara, pp.1-48, 2020

GEBELİK VE LAKTASYONDA BESLENME

in: NUTRITION:SCIENCE AND APPLICATION / BESLENME BİLİM VE UYGULAMALAR, PROF.DR. BAHİTTİN KAHVECİ, Editor, PALME YAYINEVİ, Ankara, pp.566-608, 2020

Psikiyatrik hastalıklar

in: VAKALARLA ÖĞRENİYORUM: YETİŞKİN HASTALIKLARINDA TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ -1, Nevin Şanlıer, Editor, Hedef yayıncılık, Ankara, pp.544-589, 2019

Bireysel beslenme danışmanlığı programı

in: Diyetisyenler için hasta izlem rehberi, Neslişah Rakıcıoğlu,Sevil Başoğlu,Gülhan Samur, Editor, CNR Sistem, Ankara, pp.1-58, 2017

Medical Nutrition Therapy for Hemodialysis Patients

in: Hemodialysis, Hiromichi Suzuki, Editor, İntech, Rijeka, pp.21-45, 2013

Besin Atlası

Ada Yayıncılık, İstanbul, 2008

Konya Yöresi Yemeklerinin Özellikleri Ve Besin Değerinin İnelenmesi Üzerinde Bir Araştırma

in: Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar, Kamil Toygar, Editor, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı, Ankara, pp.145-158, 1998