Education Information

Education Information

  • 2017 - Continues Associate Degree

    Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Görsel-İşitsel Teknikler Ve Medya Yapımcılığı Bölümü, Turkey

  • 1996 - 2001 Expertise In Medicine

    Marmara University, School of Medicine, Internal Medical Sciences, Turkey

  • 1990 - 1996 Undergraduate

    İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Pr., Turkey