Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Poisting of campuses in terms of satisfaction a research on Marmara University

European journal of resarch on education, vol.1, pp.47-53, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Positioning of campuses in terms of satisfaction A research on Marmara University

European Journal of Research on Education, pp.47-53, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Positioning of Campuses in Terms of Satisfaction: A Research on Marmara University

European Journal of Research on Education, pp.47-53, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Online Ortada Kurumsal Marka İmajının Marka Sadakati ile İlişkisi Üzerine Bir Uygulama

İktisadi İdari Bilimler Dergisi, vol.34, pp.113-134, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Seçmenlerin 2009 Yerel Seçimlerine Yönelik Algısal Çağrışımları ve Öneriler

Uluslararası Davraz Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 24 - 27 September 2009

İnternet Ortamında Faaliyette Bulunan İşletmelerin Tüketicilere Sundukları Web Deneyimlerinin İncelenmesi

3. İstanbul Bilişim Kongresi, “Yönetişim” Etkinlik Programı, İstanbul, Turkey, 29 - 31 May 2009, pp.173-183

Rekabet Ortamında Başarı Sağlamak İsteyen On-Line İşletmelerde Bilgi Yönetimi Yapısının İncelenmesi

”, 2. İstanbul Bilişim Kongresi: Kurumsal Yazılım 2008 “Bütünleşim” Etkinlik Programı, İstanbul, Turkey, 3 - 04 June 2008, pp.241-254

Perakendeci Mağazalarda Stok İzleme Sürecinde Barkod Sistemi

5. Ulusal Pazarlama Kongresi, Değişen Tüketici Karşısında Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar, Akdeniz Ünv.., Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2000