Genel Bilgiler

Biyografi

Fatmanur Kaçar Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü’nde Araştırma Görevlisi ve Doktora adayıdır. Halen çalışmakta olduğu doktora tezi sağ popülizm ve kimlik inşası üzerine olup aynı zamanda Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü AB Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden yüksek lisans derecesine sahiptir. Çalışma alanları AB’de sağ popülizmi, sağ parti söylem politikalarını, çokkültürlülük bağlamında AB yönetişimini ve çeviri/dil  politikalarını kapsamaktadır. Yayınları arasında aşağıdakiler yer almaktadır:

Kitap Bölümü


 Özer, Y. and Kaçar, F. (2018). “The EU’s Stance toward VNSAs during the Syrian Crisis: YPG and ISIS Cases”. In Violent Non-State Actors and Syrian Civil War, (Ed. by Oktav, Ö. et al.). Springer.

Makaleler:

Kaçar F. (2018). “Making of a Culture Repertoire: Turkish Migratory Perception in Europe through Movies”. Mali Levijatan. 5(1): 52-69.

Kaçar F. (2017). “Sağ Popülizm Işığında  Almanya Federal Seçimleri ve AfD’nin Yükselişi”. Marmara Zeitschrift für Türkisch-Deutsche Studien (2017/1-2).

Kaçar F. and Öztürk, K. (2017). “AB’nin Normatif Gücü: Kavramsal bir İnceleme”. SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 28(3): 359-370.

 Kaçar, F. and İzci Connelly, R.  (2015). “Freedom of Religion and Multiculturalism in Turkey-EU Relations”, Marmara Journal of European Studies, 23(1): 69-88.

Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Kitap İncelemeleri:

·      Review of Benjamin Moffitt, The Global Rise of Populism (2016) in Global Affairs. 2017, 3(2): 179-180.

·      Review of Dane Kennedy (ed.), Reinterpreting Exploration: The West in the World (2015) in Insight Turkey. 2016.

·    Review of Pınar Gedikkaya Bal and Rana İzci Connelly, Ekonomik Kriz ve Avrupa Birliği (2016) in Marmara Journal of European Studies. 2016, 24(1): 69-71.

·    Review of F. Foret and X. Itçaina, Politics of Religion in Western Europe: Modernities in Conflict (2012) in Journal of Common Market Studies, 2016, 54(4): 1039.

·        Review of E. Göral, L. Özdemir, E. S. Yurtkoru ve M. Dartan, Üniversite Gençliğinde Avrupa Birliği Algısı: Marmara Üniversitesi 2004 ve 2014 Anketlerinin Bir Değerlendirmesi (2015) in Marmara Zeitschrift für Türkisch-Deutsche Studien (2015/1-2).

·     Review of A. R. Usul, Democracy in Turkey: The Impact of EU Political Conditionality (2011) in Marmara Journal of European Studies 2014, 22(2): 121-124.

 

Kurum Bilgileri

Birim
Avrupa Araştırmaları Enstitüsü

İletişim