Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Harf İnkılâbı Ekseninde Türk Aydınının Arap Harflerine ve Hat Sanatına Bakışı

İnsan ve Toplum Bilimleri Artaştırmaları Dergisi, vol.8, no.3, pp.1875-1905, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hat Sanatının Mimar Sinan Estetiğine Katkıları

Turkish Studies, vol.14, pp.1689-1714, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okçuluk ve Hat Sanatı

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.3, pp.1642-1672, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Rihlat al-Khatt al-Muhaqqaq fi al-asr al-Othmani al-Klasiki wa ma Badahu

HURUFUN ARABIYYUN, vol.1, pp.56-63, 2018 (Non-Refreed Journal)

Hat Sanatının Yeni Renkleri

El Sanatları, vol.1, pp.136-141, 2018 (National Non-Refereed Journal)

Hayvan Tasvirli Hat Eserleri

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi (İTOBİAD), vol.6, no.5, pp.2299-2322, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Hat Sanatı ve Konyalı Hattatlar

İpek Yolu, (Konya Kitabı XV), vol.15, no.15, pp.54-67, 2015 (National Refreed University Journal)

Bir Medeniyet Sembolü Olarak Hat Sanatı

Hece, pp.588-593, 2013 (National Non-Refereed Journal)

Kuran Sanatını Koruyan Gelenek: Meşk ve İcazet Usulü

1453 Kültür ve Sanat Dergisi, vol.1, no.18, pp.27-31, 2013 (National Non-Refereed Journal)

HİLYE-İ ŞERİFE’NİN DİNÎ, EDEBÎ VE ESTETİK BOYUTLARI

Turkish Studies, vol.7, no.3, pp.2041-2053, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Hilye i Şerifenin Dinî Edebî ve Estetik Boyutları

Turkish Studies, vol.1, pp.2041-2053, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kültürel ve Estetik Bakımdan Vav Harfine Analitik Bir Yaklaşım

Turkish Studies, vol.4, pp.2577-2600, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hat Sanatı Bakımından Mushaf Kitabetinin Tarihî Seyri

Marife, no.3, pp.307-326, 2010 (National Refreed University Journal)

Türk Su Mimarisi Kitabelerinde Hat Estetiği

İSTEM, pp.193-219, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Üsküdar’daki Osmanlı Camilerinde Dekoratif ve Estetik Problemler

10. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu , İstanbul, Turkey, 19 - 20 October 2018, vol.2, pp.20-40

Üsküdardaki Osmanlı Camilerinde Dekoratif ve Estetik Problemler

X. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 19 - 21 October 2018, vol.3, pp.307-334

Cami Tefrişatında Estetik Sorunlar

Uluslararası Cami Sempozyumu, Malatya, Turkey, 8 - 09 October 2018, vol.2, pp.475-494

Ehl-i Beyt ve Hacı Bektaş-ı Veli Muhtevalı Hat Eserleri

IV. ULUSLARARASI ALEVİLİK VE BEKTAŞİLİK SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 18 - 20 October 2018, vol.2, pp.265-291

Ehl-i Beyt ve Hacı Bektaş-ı Velî Muhtevalı Hat Eserleri

IV. Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 18 - 20 October 2018, vol.2, pp.279-305

“MUSHAF YAZIMINDA HAT İLE FONT MUKAYESESİ (MUHAMMED ABAY)” TEBLİĞİ ÜZERİNE BAZI MÜLÂHAZALAR

Uluslararası II. Kıraat Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 05 November 2017

Hat:Klasik Birikim Özgün Dokunuş

Hat:Klasik Birikim Özgün Dokunuş, İstanbul Tasarım Merkezi, İstanbul, Turkey, 14 October 2017

Birden Fazla Hattat Tarafından Yazılmış Mushaflar

Osmanlıdan Günümüze Kuran ve Hüsn-i Hat Sempozyumu, Ankara, Turkey, 1 - 02 November 2013, vol.1, pp.75-90

Üsküdar daki Osmanlı Camilerinin Kubbe Yazıları

Uluslararası Üsküdar Sempozyumu IX, İstanbul, Turkey, 4 January - 13 November 2016, vol.3, pp.325-351

Geleneksel Sanatlarda Genç Sanatçılar ve Yeni Yorumlar

Geleneksel Sanatlar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 19 December 2016

Nakşibendi Meşayıhı İsimlerinden Teşekkül Eden Hat Eserleri

Uluslararsı Nakşibendilik Sempzyumu, İstanbul, Turkey, 1 May - 04 December 2016

Vizyoner Bir Yönetici-Sanat Olarak Prof.Dr. Fevzi Günüç

Prof. Dr. Fevzi Günüçü Anma Sempozyumu, Konya, Turkey, 21 - 22 April 2014, vol.1, pp.90-98

Sanat Kıymeti Bakımından Matbû Mushaflar

International Fine Arts Symposium, Konya, Turkey, 12 - 13 November 2015, vol.1, pp.63-99

Pear Shaped Designs In Islamic Calligraphy Art

International Conference On the Changing World and Social Research I, VİYANA, Austria, 25 - 28 August 2015, vol.1, pp.311-329

Şehir Sevgisinin Hat Sanatındaki Tezahürleri

III. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 6 - 08 March 2015, vol.1, pp.199-215

Hat Sanatında Mehmed Âkif Ersoy ve Şiirleri

Mehmed Âkif, Âsım ve Gençlik Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 26 - 28 December 2014, vol.1, pp.135-152

İslam ve Sanat Sempozyumu Genel Değerlendirme

İslam ve Sanat Sempozyumu, Antalya, Turkey, 7 - 09 November 2014, pp.823-828

Günümüz Mushaf Hattatlığının Sorunları

I. Uluslararası Türk Sanatları, Tarihi ve Folkloru Kongresi/Sanat Etkinlikleri, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 5 - 10 April 2014, pp.243-248

İslam ve Sanat

Uluslararası İslam ve Sanat Sempozyumu, Antalya, Turkey, 7 - 09 November 2014

Osmanlı Hat Literatürü

VI. Dinî Yayınlar Kongresi: İslâm, Sanat ve Estetik, İstanbul, Turkey, 29 November - 01 December 2013, vol.1, pp.755-762

Extraordinary Combinations of Classic Calligraphers

International Fine Arts Symposium, Konya, Turkey, 20 - 22 October 2011, pp.166-171

Türk Hat Estetiğindeki Farklılaşmalar Bakımından Kadırga Sokullu Camii

VII. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 10 October 2009, pp.2751-2772

Hz Mevlâna nın Hat Sanatına Yansımaları

Uluslararası Dünyada Mevlâna İzleri Sempozyumu, Konya, Turkey, 13 - 16 December 2007, pp.331-342

Türk Hat Sanatında Tasavvuf Etkisi

IV. Uluslararası Türk Kültürü ile Sanatları Kongresi, Kahire, Egypt, 2 - 07 November 2009, pp.421-428

Üsküdardaki Selatin Camilerinin Kuşak Yazıları

VI. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 6 - 09 November 2008, vol.1, pp.203-250

Konya Sahib Ata Camii Taç Kapısındaki Yazı ve Süslemelerde Tasarım Anlayışı

Uluslararası Geleneksel Sanatlar Sempozyumu, İzmir, Turkey, 16 - 18 November 2006, vol.1, pp.170-177

Books & Book Chapters

Hat Sanatında Osmanlı İnkılabı

in: Osmanlı Sanatında Değişim ve Dönüşüm, Ayşe Budak-Muzaffer Yılmaz, Editor, LiteraTürk Academia, Konya, pp.357-392, 2019

Prof. Dr. Feridun Nafiz Uzluk Koleksiyonundaki Kırk Hat Eseri

in: Uzluk Ailesi Armağanı, Haşim Karpuz, Ahmet Çaycı, Serdar Ceylan, Editor, Selçuk Üniversitesi, Konya, pp.183-226, 2017

Hat Sanatında Armudî İstifler

in: Klasik Sanatlar Yıllığı 2015, Fatih Özkafa, Editor, T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul, pp.24-36, 2016

Episodes in the Encyclopedia

Günüç, Fevzi

Konya Büyükşehir Belediyesi, pp.61-62, 2012

Alanyalı Ziya Efendi

Konya Büyükşehir Belediyesi, pp.173, 2010

Alanyalı Hacı Abdülgani Vehbi Efendi

Konya Büyükşehir Belediyesi, pp.173, 2010

Expert Reports

FSEK kaynaklı maddi ve manevi tazminat davası hakkında rapor

BAKIRKÖY 1. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ, pp.10, İstanbul, 2018