Education Information

Education Information

 • 2017 - Continues Undergraduate

  Istanbul University, Open And Dıstance Educatıon Faculty, Turkey

 • 2003 - 2008 Doctorate

  Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Sanat Tarihi (Tezli), Turkey

 • 2002 - 2003 Postgraduate

  Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Department Of Busıness Admınıstratıon, Turkey

 • 1992 - 1996 Undergraduate

  Selcuk University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Publıc Admınıstratıon, Turkey

Dissertations

 • 2008 Doctorate

  İstanbul Selatin Camilerinin Kuşak Yazıları

  Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi (Yl) (Tezli)

 • 2003 Postgraduate

  Liderlik ve Yöneticilik Ayrımı

  Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Department Of Busıness Admınıstratıon

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 1994Hat Sanatı

  Other , Kültür ve Turizm Bakanlığı